بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی باید رفت!اونم با پای خودت! باید جاتو تو زندگی بعضیا خالی کنی! شاید تو شلوغیاشون حست نکنن ولی  یه روز بدجور یادت میکنن که دیگه دیره... خیلی دیره!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـشمـان تـو را قـاب مـیـکـنم.. در مــیـــان قـــــلب کــوچـکم.. تــــا روشنـــی بــگیرد قــلبــم.. از تلالو‌ مـهربان چشمان تـو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــه ایـنکه  دستـم بـه کـاری نـرود نـباشی کـاری بـا دنـیا نـــدارم . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم کافر کیش را با وحدت ابرو چه کار کاش این محراب را آیات شیطانی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم بودم ولی کم نذاشتم برات من که گفته بودم زندگی مو میریزم به پات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی را از دلت پنهان مکن  گر که پنهان میکنی حاشا مکن!  رنگِ رخسارت گواه عاشقیست  معترف گَرد و دلم تنها مکن! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار ما دیوانگی در کوی توست  عشق گر رویَت شود آن روی توست  سر گذاری اندکی بر سینه ام؟  گر بدانی تیغ دل ابروی توست؟! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره پدر، همیشه میخواست دکتر بشوم! لعنتی! جبر نگاه تو مرا شاعرکرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی ندارم الفت زجهانیان مگر تو اگر تو هم برانی سر بی کسی سلامت..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـادند هـمه بـه نـوروز و بـه عـید عـید مـن و  نـوروز مـن امـروز..تـویی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جا مانده است... چیزی...جایی... که هیچ گاه دیگر.. هیچ چیز.. جایش را پر نخواهد کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــسی کـه دوسـت داره همـیشه نــگرانـته... بـه خاطر هـمین بـیشتر از ایـنکه بـگه دوستـت دارم ... مـیگه مـواظب خـودت بـاش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــاور کن!  خیلی حـــــــرف است...  وفـــــــــادار دســــت هایی باشی  که یکبار هم لمســــشـــان نکرده ایی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وختی یه نفرو دوس داشته باشه بیشتر تنهاست... . . . . . . چون ب هیچکس جزهمون فکر نمیکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘـــﺲ ﺍﺕ ﻧﻤـــﯽ ﺩﻫﻢ..ﺑـــﻪ ﻫـــﯿﭻ ﺳﺎﻋــــﺘﯽﺑـــﻪ ﻫﯿـــﭻ ﺩﻗﯿﻘـــﻪ ﺍﯼﺑـــﻪ ﻫﯿـــﭻ ﻗﯿﻤﺘــــﯽ !ﺳﺨﺖ ﭼﺴﺒﯿــــﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﻤﺎﻣــــﺖ ﺭﺍﻣﮕــر ﺗو را ﺳـــــﺎﺩﻩ ﺑﺪﺳــــﺖ آﻭﺭﺩﻡ...ﮐﻪ راحـــــت ﺍﺯ ﺩﺳﺘــــﺖ ﺑﺪهــــم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش خیال دل سادم عمری به پای تو نشست در خیال تو همه رو جواب کرد غافل از اینکه یه جواب از تو بشنود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی باید رفت!اونم با پای خودت! باید جاتو تو زندگی بعضیا خالی کنی! شاید تو شلوغیاشون حست نکنن ولی  یه روز بدجور یادت میکنن که دیگه دیره... خیلی دیره!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـشمـان تـو را قـاب مـیـکـنم.. در مــیـــان قـــــلب کــوچـکم.. تــــا روشنـــی بــگیرد قــلبــم.. از تلالو‌ مـهربان چشمان تـو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نــه ایـنکه  دستـم بـه کـاری نـرود نـباشی کـاری بـا دنـیا نـــدارم . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم کافر کیش را با وحدت ابرو چه کار کاش این محراب را آیات شیطانی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم بودم ولی کم نذاشتم برات من که گفته بودم زندگی مو میریزم به پات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقی را از دلت پنهان مکن  گر که پنهان میکنی حاشا مکن!  رنگِ رخسارت گواه عاشقیست  معترف گَرد و دلم تنها مکن! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کار ما دیوانگی در کوی توست  عشق گر رویَت شود آن روی توست  سر گذاری اندکی بر سینه ام؟  گر بدانی تیغ دل ابروی توست؟! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره پدر، همیشه میخواست دکتر بشوم! لعنتی! جبر نگاه تو مرا شاعرکرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسی ندارم الفت زجهانیان مگر تو اگر تو هم برانی سر بی کسی سلامت..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـادند هـمه بـه نـوروز و بـه عـید عـید مـن و  نـوروز مـن امـروز..تـویی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جا مانده است... چیزی...جایی... که هیچ گاه دیگر.. هیچ چیز.. جایش را پر نخواهد کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــسی کـه دوسـت داره همـیشه نــگرانـته... بـه خاطر هـمین بـیشتر از ایـنکه بـگه دوستـت دارم ... مـیگه مـواظب خـودت بـاش ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــاور کن!  خیلی حـــــــرف است...  وفـــــــــادار دســــت هایی باشی  که یکبار هم لمســــشـــان نکرده ایی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وختی یه نفرو دوس داشته باشه بیشتر تنهاست... . . . . . . چون ب هیچکس جزهمون فکر نمیکنه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭘـــﺲ ﺍﺕ ﻧﻤـــﯽ ﺩﻫﻢ..ﺑـــﻪ ﻫـــﯿﭻ ﺳﺎﻋــــﺘﯽﺑـــﻪ ﻫﯿـــﭻ ﺩﻗﯿﻘـــﻪ ﺍﯼﺑـــﻪ ﻫﯿـــﭻ ﻗﯿﻤﺘــــﯽ !ﺳﺨﺖ ﭼﺴﺒﯿــــﺪﻩ ﺍﻡ ﺗﻤﺎﻣــــﺖ ﺭﺍﻣﮕــر ﺗو را ﺳـــــﺎﺩﻩ ﺑﺪﺳــــﺖ آﻭﺭﺩﻡ...ﮐﻪ راحـــــت ﺍﺯ ﺩﺳﺘــــﺖ ﺑﺪهــــم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوش خیال دل سادم عمری به پای تو نشست در خیال تو همه رو جواب کرد غافل از اینکه یه جواب از تو بشنود