بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز نگاهم تو نگاهت عاشقانست همه حرفام به قشنگی ترانست گیسوهام بازیچه ی دستای باده قلب من سرمست لحظه های شاده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمــام شعــرهــاي عــاشقــانــه جهــان شبيــه تــوانــد! تــو امــا، پشــت استعــاره اي ايستــاده اي کــه بــه ذهــن هيــچ شــاعــري نخــواهــد رسيــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــــــــه روز ... حســــرت خواهی خـــورد ... روزی که در آغــــــــوش دیگـــــری... بــــــا فکـــــــر کردن به مــــــن... آرام می شـــــــــوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترين قسمت زندگي اونجاست كه ميفهمى واسه كسى كه تموم زندگيت بوده، فقط يه رهگذر بودى اينجا همه رهگذرند، سفر بسلامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیراهن خالی تو بر جا رختی عطری که پریده از تن روتختی سالی که بد است از زمستان پیداست آغاز هزار و سیصد و بدبختی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوست داشتَنت مشغولم … همانند سربازی که سالهاست ؛ در مقرّی متروکه ، بی خبر از اتمام جنگ ، نگهبانی می دهد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر خوبی که تنها یادت کافی است!!تا که پر کند تمام حجم تنهایی مرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم نشانه ایست برای بودنم در کنارت به جای کسانی که هرگز نبودند به یادت فریادت را با سکوتم آرام کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفش را ساده گفت : من لایق تو نیستم.. نمیدانم خواست لیاقتم را یاد آوری کند یا خیانت خودش را توجیه ....!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت تلخیستــــــــ مانــــــــــــده ام برای تو... رفتــــه ای بــــــــــــــــرای دیگری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل قالی نیمه تمام ب دارم کشیده ای!!!یا ببافم یا بشکافم.......اول وآخر ک به پای تو می افتم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سر به راه است...! 
یادت را میگویم، 
از گوشه دلم تکان نمیخورد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاصه بهاری دیگر بی حضور تو از راه می رسد و آنچه زیبا نیست زندگی نیست روزگار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی که دوست ام مرا ترک کرده است، کاری ندارم به جز راه رفتن! راه می روم تا فراموش کنم.... راه می روم ، می گریزم ، دور می شوم.... دوست ام دیگر برنمی گردد، اما من حالا دونده دوی استقامت شده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا هزار اميد هست..... وهر هزار تويي.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من پر از احساسم تو پر از احساسی وای اگر قلب منو نشناسی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز نگاهم تو نگاهت عاشقانست همه حرفام به قشنگی ترانست گیسوهام بازیچه ی دستای باده قلب من سرمست لحظه های شاده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمــام شعــرهــاي عــاشقــانــه جهــان شبيــه تــوانــد! تــو امــا، پشــت استعــاره اي ايستــاده اي کــه بــه ذهــن هيــچ شــاعــري نخــواهــد رسيــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـــــــــه روز ... حســــرت خواهی خـــورد ... روزی که در آغــــــــوش دیگـــــری... بــــــا فکـــــــر کردن به مــــــن... آرام می شـــــــــوی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت ترين قسمت زندگي اونجاست كه ميفهمى واسه كسى كه تموم زندگيت بوده، فقط يه رهگذر بودى اينجا همه رهگذرند، سفر بسلامت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیراهن خالی تو بر جا رختی عطری که پریده از تن روتختی سالی که بد است از زمستان پیداست آغاز هزار و سیصد و بدبختی!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوست داشتَنت مشغولم … همانند سربازی که سالهاست ؛ در مقرّی متروکه ، بی خبر از اتمام جنگ ، نگهبانی می دهد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن قدر خوبی که تنها یادت کافی است!!تا که پر کند تمام حجم تنهایی مرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوتم نشانه ایست برای بودنم در کنارت به جای کسانی که هرگز نبودند به یادت فریادت را با سکوتم آرام کن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفش را ساده گفت : من لایق تو نیستم.. نمیدانم خواست لیاقتم را یاد آوری کند یا خیانت خودش را توجیه ....!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت تلخیستــــــــ مانــــــــــــده ام برای تو... رفتــــه ای بــــــــــــــــرای دیگری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل قالی نیمه تمام ب دارم کشیده ای!!!یا ببافم یا بشکافم.......اول وآخر ک به پای تو می افتم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه سر به راه است...! 
یادت را میگویم، 
از گوشه دلم تکان نمیخورد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خلاصه بهاری دیگر بی حضور تو از راه می رسد و آنچه زیبا نیست زندگی نیست روزگار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی که دوست ام مرا ترک کرده است، کاری ندارم به جز راه رفتن! راه می روم تا فراموش کنم.... راه می روم ، می گریزم ، دور می شوم.... دوست ام دیگر برنمی گردد، اما من حالا دونده دوی استقامت شده ام !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا هزار اميد هست..... وهر هزار تويي.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من پر از احساسم تو پر از احساسی وای اگر قلب منو نشناسی...