بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم اینجا، دلم اونجا، همه ی راز و نیازم اونجا. خدایا عشق من و یار من و اون گل نازم اونجاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من جز غم دلواپسی نیست آخه قلبم مثل قلب کسی نیست من اگر مریم پاکم یا اگر گیاه هرز عشق من بیا به باورهای من عشق بورز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یکی پیدا میشد که وقتی میدید گلوت ابر داره و چشمات بارون، به جای اینکه بپرسه “چته؟ چی شده؟ ”؛ بغلت کنه و بگه “گریه کن”...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غمهایت را به جان میخرم.. تو فقط صدای خنده هایت را به دیگری نفروش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مردم اگر چشمشان به ظاهر توست نگاه من به دل پاک و جان طاهر توست فقط نه من به هوای تو اشک می ریزم که هر چه رود در این سرزمین مسافر توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اونیم که خیره رو دره، خوشیشو میده غصه میخره که حالش از همیشه بدتره دل نمیده و دل نمیبره کسی که با کسی قدم نزد تو خونه عکسی غیر غم نزد سری به قلب عاشقم نزد اونکه رو دلم زخم کم نزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرد شدم سنگ شدم و سخت پسند دیگه با شنیدن دوستت دارم دلم نمیلرزه .فقط خودشو کم دارم میدونم الان حتی اگه مال منم بشه اون آدم سابق نمیشه.کاش پاش میموندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنگ قهوه ای چشمات رنگ خوابه, اونجا که آخر عشقه اونجا که مرز سرابه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در جواب دوستت دارم های من سکوت می کردی فکر می کزدم سنگی اما نفهمیدم تو بهتر از من حرمت این جمله را میدانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ناگهان زیبا هستی اندامت گردابی است موج تو اقلیم مرا گرفت ترا یافتم، آسمان ها را پی بردم ترا یافتم، درها را گشودم، شاخه را خواندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا زندگی یعنی دوست داشت تو بی هیچ امیدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دودی که از دهانم بیرون می ِآید ، دود سیگار نیست ! دلم سوخته ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسون گر چشمای من، آی چشمای جادو جادوگر گیسو ، گیسوی تو آرامش این دستای بی سو عاشقتم :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقــویمِ امـسال هـــم.. بـا تقـــویــمِ پــارسال.. هیـــچ فــرقـی نمیـــکند.. وقتـی زنـــدگی.. تــا اطّـلاعِ ثــانــوی .. تعــطــــــیل اسـت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسان نیست.. گذشتَن از کسی که گذشتهِ ات را ساخته..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصلـه ام سر رفتـه است ! کآش مـی شد . . . بـﮧ جـای دست روی دست گــذاشـتـن دسـت تــوی دسـتـت مــی گــذاشـتـم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودم اینجا، دلم اونجا، همه ی راز و نیازم اونجا. خدایا عشق من و یار من و اون گل نازم اونجاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من جز غم دلواپسی نیست آخه قلبم مثل قلب کسی نیست من اگر مریم پاکم یا اگر گیاه هرز عشق من بیا به باورهای من عشق بورز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش یکی پیدا میشد که وقتی میدید گلوت ابر داره و چشمات بارون، به جای اینکه بپرسه “چته؟ چی شده؟ ”؛ بغلت کنه و بگه “گریه کن”...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام غمهایت را به جان میخرم.. تو فقط صدای خنده هایت را به دیگری نفروش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام مردم اگر چشمشان به ظاهر توست نگاه من به دل پاک و جان طاهر توست فقط نه من به هوای تو اشک می ریزم که هر چه رود در این سرزمین مسافر توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اونیم که خیره رو دره، خوشیشو میده غصه میخره که حالش از همیشه بدتره دل نمیده و دل نمیبره کسی که با کسی قدم نزد تو خونه عکسی غیر غم نزد سری به قلب عاشقم نزد اونکه رو دلم زخم کم نزد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرد شدم سنگ شدم و سخت پسند دیگه با شنیدن دوستت دارم دلم نمیلرزه .فقط خودشو کم دارم میدونم الان حتی اگه مال منم بشه اون آدم سابق نمیشه.کاش پاش میموندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رنگ قهوه ای چشمات رنگ خوابه, اونجا که آخر عشقه اونجا که مرز سرابه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی در جواب دوستت دارم های من سکوت می کردی فکر می کزدم سنگی اما نفهمیدم تو بهتر از من حرمت این جمله را میدانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ناگهان زیبا هستی اندامت گردابی است موج تو اقلیم مرا گرفت ترا یافتم، آسمان ها را پی بردم ترا یافتم، درها را گشودم، شاخه را خواندم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا زندگی یعنی دوست داشت تو بی هیچ امیدی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دودی که از دهانم بیرون می ِآید ، دود سیگار نیست ! دلم سوخته ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسون گر چشمای من، آی چشمای جادو جادوگر گیسو ، گیسوی تو آرامش این دستای بی سو عاشقتم :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقــویمِ امـسال هـــم.. بـا تقـــویــمِ پــارسال.. هیـــچ فــرقـی نمیـــکند.. وقتـی زنـــدگی.. تــا اطّـلاعِ ثــانــوی .. تعــطــــــیل اسـت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسان نیست.. گذشتَن از کسی که گذشتهِ ات را ساخته..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصلـه ام سر رفتـه است ! کآش مـی شد . . . بـﮧ جـای دست روی دست گــذاشـتـن دسـت تــوی دسـتـت مــی گــذاشـتـم . . .