بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه اعـجـازیـسـت بـهـار لـب هـایـت بـا هـر بـوسـه کـه مـیـکـاری گـونـه هـایـم گـل مـی دهـد ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهزاده ی عشقی که غلامت شده ام/پایندتو اسیردامت شده ام/گویندکبوتری وفادارترازطوقی نیست/طوقی صفتم جلد مرامت شده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همون عشق آریایی... منم اون مجنون!!! میخوامت دوست دارم من از دل و جون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب های اینجا آنقدر دلگیر است که سوت قطارهای نیمه شب ، هر آدمی را وسوسه می کند که برود و دیگر هیچوقت بر نگردد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچــگاه ادعـای خاص بودن نکردم ، اما خــاص بودن عشق ” تو ” … مرا هـــم خاص کرد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است در خوش گذرانی هایت هم افکارت آزارت دهند، و طعم زهر مار به خود بگیرد لحظات شادت . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت پیوند محکمی است که فاصله نمیشناسد هرجا باشی به یادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم تمام شب ها را به یاد او سحر کنم و تمام روز را به عشق او زندگی کنم میدانم نمیتوانم ذره ای از محبت هایش را جبران کنم چه کنم ؟ دلخوشم به همین کار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نكند يوسف عمرم رود از مصر خيالت،باز آواره ي تنهايي چاهم بكني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکت می شوم بوی دریا می آید دور که می شوم صدای باران بگو تکلیفم با چشمهایم چیست ؟ لنگر بیندازم و عاشقی کنم ، یا چتر بردارم و دلبری کنم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه <همجنس> هستیم نه <همدرد>.. ولی خوب حرف دل مرا میفهمد.. دیوار اتاقم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه لــذتـی داره دعــوا کــردن بــاتـــو... اعـــصــاب خــوردیـهـایــش بــه کنـــار... نــاز کـشـیـدنـت بــه یـک دنــیــا مـیـرزه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار آغازی دیگرم ، انتخاب مجدد جفت ها ! شاید این بار نوحی بیاید ، مرا برگزیند در کنار "تو" !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پزشکان سال هاست که اشتباه می کنند نزدیک ترین عضو انسان به قلبش ، کمر اوست هربار که قلب کمی می رنجد کمر از ده جا می شکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمرا کسی از پسرا پیدا شه که این جمله رو حداقل از یه دختر نشنیده باشه ! . . . . . . . تو مثل داداشمی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و عشق یک بیماری بدخیم روحی بود....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه اعـجـازیـسـت بـهـار لـب هـایـت بـا هـر بـوسـه کـه مـیـکـاری گـونـه هـایـم گـل مـی دهـد ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاهزاده ی عشقی که غلامت شده ام/پایندتو اسیردامت شده ام/گویندکبوتری وفادارترازطوقی نیست/طوقی صفتم جلد مرامت شده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همون عشق آریایی... منم اون مجنون!!! میخوامت دوست دارم من از دل و جون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب های اینجا آنقدر دلگیر است که سوت قطارهای نیمه شب ، هر آدمی را وسوسه می کند که برود و دیگر هیچوقت بر نگردد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچــگاه ادعـای خاص بودن نکردم ، اما خــاص بودن عشق ” تو ” … مرا هـــم خاص کرد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است در خوش گذرانی هایت هم افکارت آزارت دهند، و طعم زهر مار به خود بگیرد لحظات شادت . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت پیوند محکمی است که فاصله نمیشناسد هرجا باشی به یادتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم تمام شب ها را به یاد او سحر کنم و تمام روز را به عشق او زندگی کنم میدانم نمیتوانم ذره ای از محبت هایش را جبران کنم چه کنم ؟ دلخوشم به همین کار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نكند يوسف عمرم رود از مصر خيالت،باز آواره ي تنهايي چاهم بكني...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکت می شوم بوی دریا می آید دور که می شوم صدای باران بگو تکلیفم با چشمهایم چیست ؟ لنگر بیندازم و عاشقی کنم ، یا چتر بردارم و دلبری کنم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه <همجنس> هستیم نه <همدرد>.. ولی خوب حرف دل مرا میفهمد.. دیوار اتاقم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه لــذتـی داره دعــوا کــردن بــاتـــو... اعـــصــاب خــوردیـهـایــش بــه کنـــار... نــاز کـشـیـدنـت بــه یـک دنــیــا مـیـرزه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار آغازی دیگرم ، انتخاب مجدد جفت ها ! شاید این بار نوحی بیاید ، مرا برگزیند در کنار "تو" !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پزشکان سال هاست که اشتباه می کنند نزدیک ترین عضو انسان به قلبش ، کمر اوست هربار که قلب کمی می رنجد کمر از ده جا می شکند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمرا کسی از پسرا پیدا شه که این جمله رو حداقل از یه دختر نشنیده باشه ! . . . . . . . تو مثل داداشمی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و عشق یک بیماری بدخیم روحی بود....