بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر او برای تو "ساختـــه" شده ، . . . من برای تــو "ویـــران" شدم لعنتــــــی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميخواهم داشته باشمت… نترس… فقط بيا در خزان خواسته هايم قدم بزن… تا ببينمت… دلم براي راه رفتنت تنگ شده است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من... بی تو... سالم تحویل نمیشود... تحمیل میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چراتنم میلرزد وقتی صحبت ازتومیشود،نه ازترس حضورت نیست ازآرزوی به تورسیدن است ازشایدهاوبایدها و ازاینکه نمیدانم داشتنت رو عاشقانه اشک بریزم یادوریت را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــــس آرامـــــش در بـــــــــوســــــه هــــــــآیـــت  مــــــــرا در بیـــــــداری خوابــــــــــ میــــــ کــــند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریک باد خانه ی مردی که نمی جنگد برای زنی که دوستش دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همان کودکی به ما هشدار دادند  و جدی نگرفتیم... یادت هست؟ در دفتر مشق هایمان خطوط فاصله  همیشه قرمز بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانستم ..روزی می رسد که..."تمام ما" بایک شب خداحافظی برای همیشه سردرگریبان خاک می برد...گمان نمیکردم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی دنیا فقط تویی و برخی دوستان بقیه هم تکراری اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایم رانمیشنوی  گوش هایت راچه چیزی پر کرد عشق او...یا نفرت از من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــارم از یکــــی بــــود یکــــی نبــــود گذشتــــه اســــت… مــــن در اوج قصـــه گــــم شــــدم …. عشــــق یعنــــی: یکــــی بــــود و یکــــی “نــــابــــود”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دوستت دارم ها بی فایده اند مثل موفق باشید های انتهای برگه ی امتحانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـخـسـتـه ام از شـهر نـامــردي و رنــدي هـا پـايـان خــوبــم بــاش! مـثــل«فيلم هندي»هـا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديدگانت از هميشه شادتر،شهر قلبت زنده و آباد تر،غصه هايت دم به دم،اي مهربان درگذرگاه زمان برباد تر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ترین قسمت داستان عشق ما،  همین آخرش بود....  جایی که به خاطر آرامش دیگری، خودمان را به فراموشی زدیم........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم مرام دختری که به خاطر عشقش ازباباش کتک خورد اما نزاشت باباش دستش به عشقش بخوره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر او برای تو "ساختـــه" شده ، . . . من برای تــو "ویـــران" شدم لعنتــــــی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نميخواهم داشته باشمت… نترس… فقط بيا در خزان خواسته هايم قدم بزن… تا ببينمت… دلم براي راه رفتنت تنگ شده است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من... بی تو... سالم تحویل نمیشود... تحمیل میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چراتنم میلرزد وقتی صحبت ازتومیشود،نه ازترس حضورت نیست ازآرزوی به تورسیدن است ازشایدهاوبایدها و ازاینکه نمیدانم داشتنت رو عاشقانه اشک بریزم یادوریت را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــــس آرامـــــش در بـــــــــوســــــه هــــــــآیـــت  مــــــــرا در بیـــــــداری خوابــــــــــ میــــــ کــــند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریک باد خانه ی مردی که نمی جنگد برای زنی که دوستش دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همان کودکی به ما هشدار دادند  و جدی نگرفتیم... یادت هست؟ در دفتر مشق هایمان خطوط فاصله  همیشه قرمز بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانستم ..روزی می رسد که..."تمام ما" بایک شب خداحافظی برای همیشه سردرگریبان خاک می برد...گمان نمیکردم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی دنیا فقط تویی و برخی دوستان بقیه هم تکراری اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدایم رانمیشنوی  گوش هایت راچه چیزی پر کرد عشق او...یا نفرت از من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـــارم از یکــــی بــــود یکــــی نبــــود گذشتــــه اســــت… مــــن در اوج قصـــه گــــم شــــدم …. عشــــق یعنــــی: یکــــی بــــود و یکــــی “نــــابــــود”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دوستت دارم ها بی فایده اند مثل موفق باشید های انتهای برگه ی امتحانی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـخـسـتـه ام از شـهر نـامــردي و رنــدي هـا پـايـان خــوبــم بــاش! مـثــل«فيلم هندي»هـا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديدگانت از هميشه شادتر،شهر قلبت زنده و آباد تر،غصه هايت دم به دم،اي مهربان درگذرگاه زمان برباد تر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقانه ترین قسمت داستان عشق ما،  همین آخرش بود....  جایی که به خاطر آرامش دیگری، خودمان را به فراموشی زدیم........!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازم مرام دختری که به خاطر عشقش ازباباش کتک خورد اما نزاشت باباش دستش به عشقش بخوره