بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ها از عـــادی شدن از تکــراری شدن از مثل روز اول نــبودن می تــرســند...! گــاهی زن ها را مـثل روز اول دوست بـدارید... ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی همیشه از ندیدن نیست لحظه های بیخبری پر از دلتنگیست........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگ ميگ اردك كودكيم عاقبت پول طعمه گرگت كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم کم “یادت” دارد “بخیر” میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنین تر ز تو کس نیست که یادش بکنم سر و دل عاشق یک ناز نگاهش بکنم تا زمین هست و زمان هست بگویم ای دوست تو عزیزی و عزیزان به فدایش بکنم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی....بدونی براش قشنگترین دختر دنیا هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار با نقطه چین ها ادامه ات بدهم، حال که هیچ حرفی بعد از تو ندارم ...... و تمام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ی رو لب هام اشکای پنهونه . . . دنیای من بدون تو ای عشق بی وفای من خود زندونه . . . عاقبته عشقم چشمای گریونه . . . تموم زندگیه من تعبیر رویاهای من درو داغونه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که برای داشتنشون لازم نیست با سیاست باشی و نقش بازی کنی همین که یک رنگ باشی کافیه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلب را اتش زدی هدیه به تو خواکسترش این دل وفادار تو بود اما نکردی باورش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بودن قدرت ميخواهد!! اين قدرت را کسي به من داد که گفت تنهايت نميگذارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال جدید را شروع می کنم بی عشق تو کیا مثل منن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که از من گذشت... واسه من در گذشت، روحش شاد و یادش فراموش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خودی متأسف نباش تو آمده بودی ک بروی،اصلأ!! تو چ میدانی چ ترسی است ترس از کوچه بعد از خداحافظ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باوركن وبدان سهم هركسى ک باشى...سهمى از تو تاابد دردل من زندانيست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه فکر نمیکردم اینقدر گرانقیمت باشم...  به هرکس رسیدم *مرا* فروخت.............

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ها از عـــادی شدن از تکــراری شدن از مثل روز اول نــبودن می تــرســند...! گــاهی زن ها را مـثل روز اول دوست بـدارید... ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی همیشه از ندیدن نیست لحظه های بیخبری پر از دلتنگیست........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميگ ميگ اردك كودكيم عاقبت پول طعمه گرگت كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کم کم “یادت” دارد “بخیر” میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نازنین تر ز تو کس نیست که یادش بکنم سر و دل عاشق یک ناز نگاهش بکنم تا زمین هست و زمان هست بگویم ای دوست تو عزیزی و عزیزان به فدایش بکنم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی....بدونی براش قشنگترین دختر دنیا هستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار با نقطه چین ها ادامه ات بدهم، حال که هیچ حرفی بعد از تو ندارم ...... و تمام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ی رو لب هام اشکای پنهونه . . . دنیای من بدون تو ای عشق بی وفای من خود زندونه . . . عاقبته عشقم چشمای گریونه . . . تموم زندگیه من تعبیر رویاهای من درو داغونه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونایی که برای داشتنشون لازم نیست با سیاست باشی و نقش بازی کنی همین که یک رنگ باشی کافیه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فلب را اتش زدی هدیه به تو خواکسترش این دل وفادار تو بود اما نکردی باورش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها بودن قدرت ميخواهد!! اين قدرت را کسي به من داد که گفت تنهايت نميگذارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال جدید را شروع می کنم بی عشق تو کیا مثل منن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که از من گذشت... واسه من در گذشت، روحش شاد و یادش فراموش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خودی متأسف نباش تو آمده بودی ک بروی،اصلأ!! تو چ میدانی چ ترسی است ترس از کوچه بعد از خداحافظ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باوركن وبدان سهم هركسى ک باشى...سهمى از تو تاابد دردل من زندانيست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه فکر نمیکردم اینقدر گرانقیمت باشم...  به هرکس رسیدم *مرا* فروخت.............