بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین لعنتی ... من حتی بلد نیستم عاشقانه بنویسم ... این روز ها مردم عجیب پشت سرت حرف میزنند ..... حقیقت را نمی دانم اما از وقتی که رفتی  . . دستانم بد می لرزند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت ؛ جهان را پرِ غم می کند. و فراموشی ؛ کیمیاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادی که بوی پیراهنت را میاورد ده درصدش هواست ، نود درصدش شراب !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوارهم دردش گرفته بود وقتی به او تکیه داده بودم و به ‌"تو" فکر میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه رفــــــــيق دارم ; "اسمش خــــــــداس" بحثــــــــ سش از همه جداس تــــــــا اون پشتـــ ــــمه بیخیال مخاطب خــــــــاص...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسه زدن درخیالت زیباترین نیازمن است هوایم باش تانفسم نگیرد..................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه بیا.... عمرم به آمدنت قد نمی دهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش... فردا که از خواب بیدار میشویم زندگی یک رنگ دیگر باشد همرنگ ارزوهایمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... چه دشوار است فراموش کردن کسی که هر لحظه به یاد او نفس می کشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند به هرچه بخندی سرت میاید . . . . خدایا من به کدام دلشکسته خندیدم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه نصیحت: هرگز برای نگه داشتن کسی از خودت نگذر! که هم خودت را از دست داده ای هم او را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از همین روزا باید خدارا صدا بزنم.... یک میز دونفره...دوصندلی یکی من یکی خدا حرف نمیزنم نگاهم کافیست...میدانم برایم اشک میریزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو ایستاده ام روی پاهای خودم و دارم تو را نگاه می کنم که حتی روی حرف های خودت هم نمی توانستی بایستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا که ازت ناراحت میشم یا عصبانی... بهت میگم برو به زندگیت برس... همه بدنم میلرزه نکنه بری... و وقتی بهم میگی: زنــــــــدگی من تــــــــــویی... کجا برم؟پیش زندگیمم! انگار دنیا رو بهم دادند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـیــلــه کـــرده ام بـــه تـــو! نـــمـیــدانــی پــروانـــه شــدن درآغــوشــت چــه عــالــمــی دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میبینی…؟ ساعت هم روزی دو بار رفتنت را به رخم میکشد…! تصور کن یادت با من چه میکند…؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین لعنتی ... من حتی بلد نیستم عاشقانه بنویسم ... این روز ها مردم عجیب پشت سرت حرف میزنند ..... حقیقت را نمی دانم اما از وقتی که رفتی  . . دستانم بد می لرزند !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت ؛ جهان را پرِ غم می کند. و فراموشی ؛ کیمیاست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادی که بوی پیراهنت را میاورد ده درصدش هواست ، نود درصدش شراب !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوارهم دردش گرفته بود وقتی به او تکیه داده بودم و به ‌"تو" فکر میکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه رفــــــــيق دارم ; "اسمش خــــــــداس" بحثــــــــ سش از همه جداس تــــــــا اون پشتـــ ــــمه بیخیال مخاطب خــــــــاص...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسه زدن درخیالت زیباترین نیازمن است هوایم باش تانفسم نگیرد..................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه بیا.... عمرم به آمدنت قد نمی دهد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش... فردا که از خواب بیدار میشویم زندگی یک رنگ دیگر باشد همرنگ ارزوهایمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... چه دشوار است فراموش کردن کسی که هر لحظه به یاد او نفس می کشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند به هرچه بخندی سرت میاید . . . . خدایا من به کدام دلشکسته خندیدم؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه نصیحت: هرگز برای نگه داشتن کسی از خودت نگذر! که هم خودت را از دست داده ای هم او را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از همین روزا باید خدارا صدا بزنم.... یک میز دونفره...دوصندلی یکی من یکی خدا حرف نمیزنم نگاهم کافیست...میدانم برایم اشک میریزد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو ایستاده ام روی پاهای خودم و دارم تو را نگاه می کنم که حتی روی حرف های خودت هم نمی توانستی بایستی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا که ازت ناراحت میشم یا عصبانی... بهت میگم برو به زندگیت برس... همه بدنم میلرزه نکنه بری... و وقتی بهم میگی: زنــــــــدگی من تــــــــــویی... کجا برم؟پیش زندگیمم! انگار دنیا رو بهم دادند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـیــلــه کـــرده ام بـــه تـــو! نـــمـیــدانــی پــروانـــه شــدن درآغــوشــت چــه عــالــمــی دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میبینی…؟ ساعت هم روزی دو بار رفتنت را به رخم میکشد…! تصور کن یادت با من چه میکند…؟