بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بمونو نشون بده دیوونگی همیشه بد نیست نشون بده به همه که ما تا ابد دیوونه همیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقـــدر زیبــا دلم را بــر دلــش وابســته کرد...  یارم انــگاری تخصــص داشــت در "پیــوند قلب" . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــمه می گویند “سخت گیر”م!  راست می گویند  هــمین است که انقدر “سخت”  به تو “گیر” داده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته از دلم که دل به تو نداده است  تمام خواهشم شدی ولی کنون که رفته ای ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتوانم به تو پیوستن و نی از تو گسستن  نه ز بند تو رهایی نه کنار تو نشستن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد... یک لحظه جایمان را با هم عوض کنیم.. شاید تو می فهمیدی چقدر بی انصافی... و من می فهمیدم...چرا....؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش.. در این شهر دکتری پیدا میشد و تو رو برایم تجویز میکرد تا باورت شود حال من فقط با تو خوب میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن بـا تـو فـاصله ای نـدارم!! مـثل هـوا کـنارت هـستـم...! فـقط ، کـمی مـرا نـفس بـکش...  حـبسم کـن درون سـینـه ات....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق صـیدیست کـه تـیرت بـه خـطا هـم بـرود  لـذتـش کـنـج دلـت تـا بـه ابـد خـواهـد مـانـد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش پیدا مےڪنم  میانِ دوستت دارم‌ هائے ڪہ از چشمانت بہ سمتِ قلبم سرازیر مےشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یکیو دارم حتی اگه هر روزم باهاش حرف بزنم بی قرار صداشم یکیو دارم شده همه هستیم وجودم,عمرم,دارو ندارم یکی که بهم فهموند میتونم عاشق شم آهایی یکی یدونه خودم با دنیام عوضت نمیکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خودش نمیدونه چی می خواد فکر میکنه یه چیز مشخص میخواد ولی یکی رو می بینه که هیچی از چیزهایی که میخواسته رو نداره! و بدون هیچ دلیلی عاشقش میشه! نمیدونم آدما اینجورین یا عشق اینه..! #وودی آلن#

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشت از دیدار «چشمان» تو برمیگشت که "محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمان که می گیرد،تاوان لحظه هاییست که دل می بندیم، خدایااااا... هرگز کسی را به آنچه.. قسمتش نیست،عادت نده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار که با دلم میجنگم, تو برنده میشوی.. جهان جای خوبی برای عاشقانه زیستن نیست.. این حرف را اما باهیچ گلوله ای، نمیشود در مغز این دل فروکرد...! می میرد اما باور نمی کند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه از لب های شیربنت نصیبم میکنی؟ لا به لای دست های خود اسیرم میکنی؟ عشق را در بین موهای تو من گم کرده ام! دست هایم را میان گیسوانت می کنی؟!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بمونو نشون بده دیوونگی همیشه بد نیست نشون بده به همه که ما تا ابد دیوونه همیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقـــدر زیبــا دلم را بــر دلــش وابســته کرد...  یارم انــگاری تخصــص داشــت در "پیــوند قلب" . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــمه می گویند “سخت گیر”م!  راست می گویند  هــمین است که انقدر “سخت”  به تو “گیر” داده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم گرفته از دلم که دل به تو نداده است  تمام خواهشم شدی ولی کنون که رفته ای ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نتوانم به تو پیوستن و نی از تو گسستن  نه ز بند تو رهایی نه کنار تو نشستن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد... یک لحظه جایمان را با هم عوض کنیم.. شاید تو می فهمیدی چقدر بی انصافی... و من می فهمیدم...چرا....؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش.. در این شهر دکتری پیدا میشد و تو رو برایم تجویز میکرد تا باورت شود حال من فقط با تو خوب میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن بـا تـو فـاصله ای نـدارم!! مـثل هـوا کـنارت هـستـم...! فـقط ، کـمی مـرا نـفس بـکش...  حـبسم کـن درون سـینـه ات....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشـق صـیدیست کـه تـیرت بـه خـطا هـم بـرود  لـذتـش کـنـج دلـت تـا بـه ابـد خـواهـد مـانـد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش پیدا مےڪنم  میانِ دوستت دارم‌ هائے ڪہ از چشمانت بہ سمتِ قلبم سرازیر مےشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یکیو دارم حتی اگه هر روزم باهاش حرف بزنم بی قرار صداشم یکیو دارم شده همه هستیم وجودم,عمرم,دارو ندارم یکی که بهم فهموند میتونم عاشق شم آهایی یکی یدونه خودم با دنیام عوضت نمیکنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم خودش نمیدونه چی می خواد فکر میکنه یه چیز مشخص میخواد ولی یکی رو می بینه که هیچی از چیزهایی که میخواسته رو نداره! و بدون هیچ دلیلی عاشقش میشه! نمیدونم آدما اینجورین یا عشق اینه..! #وودی آلن#

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشت از دیدار «چشمان» تو برمیگشت که "محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمان که می گیرد،تاوان لحظه هاییست که دل می بندیم، خدایااااا... هرگز کسی را به آنچه.. قسمتش نیست،عادت نده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار که با دلم میجنگم, تو برنده میشوی.. جهان جای خوبی برای عاشقانه زیستن نیست.. این حرف را اما باهیچ گلوله ای، نمیشود در مغز این دل فروکرد...! می میرد اما باور نمی کند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه از لب های شیربنت نصیبم میکنی؟ لا به لای دست های خود اسیرم میکنی؟ عشق را در بین موهای تو من گم کرده ام! دست هایم را میان گیسوانت می کنی؟!