بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تو هیچی نمی خواهم  فقط به ان لعنتی که عاشقانه دوستت دارد بگو: حلالم کند هنوز شب ها با یاد تو میخوابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مدت تمام دلتنگیهایم به من بدهکاری .... وعده ما باشد روزیکه دلتنگمی... این آخرین بارم بود!! دیگر احساساتم را برای کسی عریان نمیکنم... صداقت یعنی حماقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواد اونقد زنم رو دوس داشته باشم, که دختر کوچولوم هر روز به مامانش حسادت کنه.... بعد بیاد پیشم بگه بابای بد, من باهات قهرم برو با زنت بازی کن, منم بازبغلش کنم, منت کشی کنم تا اشتی کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دور می شوی و من در همین دور می مانم...پشیمان که شدی بر نگرد,لاشه ی یک دل که دیدن ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــوی نــارنـــج مــی دهــی عـشــق مــن... بــهــار مــی آیـــی یــا پــایـیـــز مــی رســی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببند در آن دلت را … که به روی همه باز است یخ کردم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پی این باران من تو را می جویم تو نسیم پس از عاشق شدنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا رو باید ورداری ببری روانپزشک بگی: دکتر اینو میبینی؟بی زحمت واسه اطرافیانش قرص آرام بخش  تجویز کن..!فکرت دیوونه ام میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم در صفر مطلق ذوب میشود وقتی به "کفش هایت" کنار "کفش هایش" فکر میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض های مرطوب مرا باور کن, این باران نیست که می بارد, صدای خسته ی قلب من است, که از چشمان اسمان بیرون می اید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به او بگویید منتظر خداحافظی من نباشد من هرکه را به خدا سپردم سر از اغوش دیگری دراورد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــعـضـی وقـتـــا عـقــل زن یـــه چـیـزی مـیـگــه دلـش یـه چـیـز دیـگــه! امااااااااا . . . . . . . . . . . . . . . .. . هـردوشـون غـلـط کــردن چـیـزی بـگـن! زن بـاس بـبـیـنـه آقـاش چـی مـیـگـه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند برگرد به زندگی اما... نمی دانند تمام زندگی من کسی بود که دیگر برنمی گردد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" حـــالـا کـــهـ آمـــده ای کـــنـارم بــنـشـیـنـ ... بــخــــنـد ؛ دیــگــــر بــرای پـــیــــــر شـــدنــ فـــــرصــتـی نــــیـسـتــ ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته دلت گیرکنه به قلاب ماهی گیری که دلش ماهی نمیخواد و فقط واسه تفریح اومده ماهیگیری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه رسم بدیست در عاشقی فرهاد به خاطر عشقش کوه کند ولی من به خاطر عشقم باید دل بکنم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تو هیچی نمی خواهم  فقط به ان لعنتی که عاشقانه دوستت دارد بگو: حلالم کند هنوز شب ها با یاد تو میخوابم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مدت تمام دلتنگیهایم به من بدهکاری .... وعده ما باشد روزیکه دلتنگمی... این آخرین بارم بود!! دیگر احساساتم را برای کسی عریان نمیکنم... صداقت یعنی حماقت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواد اونقد زنم رو دوس داشته باشم, که دختر کوچولوم هر روز به مامانش حسادت کنه.... بعد بیاد پیشم بگه بابای بد, من باهات قهرم برو با زنت بازی کن, منم بازبغلش کنم, منت کشی کنم تا اشتی کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دور می شوی و من در همین دور می مانم...پشیمان که شدی بر نگرد,لاشه ی یک دل که دیدن ندارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــوی نــارنـــج مــی دهــی عـشــق مــن... بــهــار مــی آیـــی یــا پــایـیـــز مــی رســی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببند در آن دلت را … که به روی همه باز است یخ کردم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در پی این باران من تو را می جویم تو نسیم پس از عاشق شدنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا رو باید ورداری ببری روانپزشک بگی: دکتر اینو میبینی؟بی زحمت واسه اطرافیانش قرص آرام بخش  تجویز کن..!فکرت دیوونه ام میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم در صفر مطلق ذوب میشود وقتی به "کفش هایت" کنار "کفش هایش" فکر میکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض های مرطوب مرا باور کن, این باران نیست که می بارد, صدای خسته ی قلب من است, که از چشمان اسمان بیرون می اید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به او بگویید منتظر خداحافظی من نباشد من هرکه را به خدا سپردم سر از اغوش دیگری دراورد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــعـضـی وقـتـــا عـقــل زن یـــه چـیـزی مـیـگــه دلـش یـه چـیـز دیـگــه! امااااااااا . . . . . . . . . . . . . . . .. . هـردوشـون غـلـط کــردن چـیـزی بـگـن! زن بـاس بـبـیـنـه آقـاش چـی مـیـگـه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگویند برگرد به زندگی اما... نمی دانند تمام زندگی من کسی بود که دیگر برنمی گردد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" حـــالـا کـــهـ آمـــده ای کـــنـارم بــنـشـیـنـ ... بــخــــنـد ؛ دیــگــــر بــرای پـــیــــــر شـــدنــ فـــــرصــتـی نــــیـسـتــ ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی سخته دلت گیرکنه به قلاب ماهی گیری که دلش ماهی نمیخواد و فقط واسه تفریح اومده ماهیگیری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه رسم بدیست در عاشقی فرهاد به خاطر عشقش کوه کند ولی من به خاطر عشقم باید دل بکنم