بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بامن قدم بزن, حالا که با منی ,حالا که بغضیم, حالا که سهممی... با من قدم بزن میلرزه دست وپام , بی تو کجا برم ,بی تو کجابیام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط با من باش.... قول ميدهم. با خودم هم قطع رابطه كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این همه راه که آمدم کمتر بود  از این یک قدم که به تو مانده است من مسافت را با تپش قلبم محاسبه میکنم………

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیزارم از این خواب ها که هر شب مرا به آغوش 【تــــــــــو】 می آورد و ... صبح ها با اشک از 【تــــــــــو】 جدایم می کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺪﺍﻧﻢ!  ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ؟ ﺗﺎ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻔﻬــــــــــــﻡ! ﺍﮔﺮ ﺗﻼﻓﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ، ﻧـَﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ... ﺍﮔﺮ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﻨﻢ ، ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ " ﺗﻮ " ﮔﻔﺘﻢ ؛ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯿﺸﻪ ... ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻫــــــــــﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﻪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر هیچ دستی در دنیا نباش اشک هایت را خودت پاک کن همه رهگذرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شد اخر قسم هایت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دست تو بود ، دست من در جیبم نبود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان که نشد.. چرا درخت نباشم وقتی تو در من اینهمه پرنده ای! ذهنم..پراز لانه هاییست که برای تو ساخته ام. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من کمترین حقم داشتن "دستان او" بود... کاش می امدوحقم را کف دستم می گذاشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه نیستی ، اما صدایت که میزنم شعر و شور و عشق به من باز میگردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرچم یه پسر زمانی بالاست که ﻭﻗﺘﯽ ﻗﻠﺐ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﺵ ﺭﺳﯿﺪ .. ﻋـــــــﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﭘﺎﯼ ﻃﺮﻑ ﺑﻤﻮﻧﻪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سرت هم زیادی بودم این را از انتخاب بعدت فهمیدم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام به اون عزیزی که فاصله ها باهاش دارم/تو دفتر خاطره هام،خاطره ها باهاش دارم/آرزوی دیدن اون صورت زیباشو دارم/آخر حرفم اینه که هر جا باشه دوسش دارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هیچ عشقی دیگر ایمان ندارم کافر شده ام گناهش پای توووووو  بازی مقابل چشمان تو ،عاقبت ندارد....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بامن قدم بزن, حالا که با منی ,حالا که بغضیم, حالا که سهممی... با من قدم بزن میلرزه دست وپام , بی تو کجا برم ,بی تو کجابیام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو فقط با من باش.... قول ميدهم. با خودم هم قطع رابطه كنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این همه راه که آمدم کمتر بود  از این یک قدم که به تو مانده است من مسافت را با تپش قلبم محاسبه میکنم………

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیزارم از این خواب ها که هر شب مرا به آغوش 【تــــــــــو】 می آورد و ... صبح ها با اشک از 【تــــــــــو】 جدایم می کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﺪﺍﻧﻢ!  ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ؟ ﺗﺎ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻔﻬــــــــــــﻡ! ﺍﮔﺮ ﺗﻼﻓﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ ، ﻧـَﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ ... ﺍﮔﺮ ﺗﻼﻓﯽ ﮐﻨﻢ ، ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ " ﺗﻮ " ﮔﻔﺘﻢ ؛ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻣﯿﺸﻪ ... ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻫــــــــــﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﻪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر هیچ دستی در دنیا نباش اشک هایت را خودت پاک کن همه رهگذرند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه شد اخر قسم هایت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دست تو بود ، دست من در جیبم نبود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان که نشد.. چرا درخت نباشم وقتی تو در من اینهمه پرنده ای! ذهنم..پراز لانه هاییست که برای تو ساخته ام. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من کمترین حقم داشتن "دستان او" بود... کاش می امدوحقم را کف دستم می گذاشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه نیستی ، اما صدایت که میزنم شعر و شور و عشق به من باز میگردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرچم یه پسر زمانی بالاست که ﻭﻗﺘﯽ ﻗﻠﺐ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎﺵ ﺭﺳﯿﺪ .. ﻋـــــــﺎﺷﻘﻮﻧﻪ ﭘﺎﯼ ﻃﺮﻑ ﺑﻤﻮﻧﻪ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سرت هم زیادی بودم این را از انتخاب بعدت فهمیدم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام به اون عزیزی که فاصله ها باهاش دارم/تو دفتر خاطره هام،خاطره ها باهاش دارم/آرزوی دیدن اون صورت زیباشو دارم/آخر حرفم اینه که هر جا باشه دوسش دارم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هیچ عشقی دیگر ایمان ندارم کافر شده ام گناهش پای توووووو  بازی مقابل چشمان تو ،عاقبت ندارد....