بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــــاهـی بِـهـتـَریـن راه . . . بَرایِ نَزدیک ماندَن به کَسی که "عاشِقِش" هَستی تَظاهُر به : "دوسـتِ مَـعـمـولـی" بـودَنـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم نبود بگویی دوستت ندارم من ازنگاهت به او فهمیدم... لازم به رفتن نبود  من از نگاهت به من فهمیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ تر از خود جدایی ها... آنجایی است که بعدها آن دو نفر مدام باید وانمود کنند، که چیزی بینشان نبوده... که هیچ اتفاقی نیفتاده... که از همدیگر هیچ خاطره ای ندارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت پیش خودت هستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مساله ای ساده هستم ، حل میشوم، روزی در آغوشت......،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اونه كه بهش نرسى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساساتم مردند.. شوک مصنوعی “امید آمدنت” هم چاره ساز نشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل همیشه برای تو مینویسم اما تو... به نیت هرکی که دوست داری بخوان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــاهـــی اوقـــــــــات حــســـرت تــکــرار یــه لــحـظـــه دیــــوانـــه کـــنـنـده تـــریــــن حــــس دنـــیــاســـــــــــــــت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يـك روز بـاسـتـان شـنــاس خـبــره اي اسـكـلـتــم را پيــدا خـواهــد كــرد و بـه دسـتـيـارش خـواهـد گـفــت: زنـي اســت كـه ســال هــا پــس از مــرگـش عــاشق مــانـده اســتــــ....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تو هیچی نمیخواهم!فقط به آن لعنتی که عاشقانه دوستت دارد بگو: حلالم کند اگر هنوز شب ها با یاد تو میخوابم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها نوشیدن یه فنجون چای با کسی که دوسش داری از هزارتا قرص آرام بخش بهتر عمل می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه ی دل را شکستن احتیاجش سنگ نیست این دل با نگاهی سرد پرپر می شود با خودم عهد بستم بار دیگر که تورا دیدم بگویم از تو دلگیرم...ولی باز تو را دیدم و گفتم: بی تو می میرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلکت را ببند به انتظار کی نشسته ای؟؟؟؟؟؟ وقتی او در اغوش دیگری پلک هایش را می بندد!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین پــازل دنیاسـت... وقتی فاصله ی بین انگشتانم با انگشتان " تــو " پُــر میشود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب... همان حس غریبیست , که وقتی به لبهای" تو "لبخند نباشد، . . . دارم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــــاهـی بِـهـتـَریـن راه . . . بَرایِ نَزدیک ماندَن به کَسی که "عاشِقِش" هَستی تَظاهُر به : "دوسـتِ مَـعـمـولـی" بـودَنـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم نبود بگویی دوستت ندارم من ازنگاهت به او فهمیدم... لازم به رفتن نبود  من از نگاهت به من فهمیدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ تر از خود جدایی ها... آنجایی است که بعدها آن دو نفر مدام باید وانمود کنند، که چیزی بینشان نبوده... که هیچ اتفاقی نیفتاده... که از همدیگر هیچ خاطره ای ندارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حالت پیش خودت هستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مساله ای ساده هستم ، حل میشوم، روزی در آغوشت......،

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق اونه كه بهش نرسى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساساتم مردند.. شوک مصنوعی “امید آمدنت” هم چاره ساز نشد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل همیشه برای تو مینویسم اما تو... به نیت هرکی که دوست داری بخوان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــــاهـــی اوقـــــــــات حــســـرت تــکــرار یــه لــحـظـــه دیــــوانـــه کـــنـنـده تـــریــــن حــــس دنـــیــاســـــــــــــــت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يـك روز بـاسـتـان شـنــاس خـبــره اي اسـكـلـتــم را پيــدا خـواهــد كــرد و بـه دسـتـيـارش خـواهـد گـفــت: زنـي اســت كـه ســال هــا پــس از مــرگـش عــاشق مــانـده اســتــــ....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تو هیچی نمیخواهم!فقط به آن لعنتی که عاشقانه دوستت دارد بگو: حلالم کند اگر هنوز شب ها با یاد تو میخوابم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها نوشیدن یه فنجون چای با کسی که دوسش داری از هزارتا قرص آرام بخش بهتر عمل می کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه ی دل را شکستن احتیاجش سنگ نیست این دل با نگاهی سرد پرپر می شود با خودم عهد بستم بار دیگر که تورا دیدم بگویم از تو دلگیرم...ولی باز تو را دیدم و گفتم: بی تو می میرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پلکت را ببند به انتظار کی نشسته ای؟؟؟؟؟؟ وقتی او در اغوش دیگری پلک هایش را می بندد!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباترین پــازل دنیاسـت... وقتی فاصله ی بین انگشتانم با انگشتان " تــو " پُــر میشود .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشوب... همان حس غریبیست , که وقتی به لبهای" تو "لبخند نباشد، . . . دارم...