بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه درکنارم نیستی به حجم تمام سکوتی که درقلبم گذاشتی دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کلام دلنشینت مست و شیدا می شوم / با نگاه نازنینت در تو پیدا می شوم هر شب و روز جلوه گر در سجده گاهم می شوی / در حریم ساحل عشق ، موج دریا می شوم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته زیر گنبد کبود دو تا عاشق بودنو کلی حسود تقصیر همون حسودا بود که حالا شد یکی بود و یکی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم حضور مردانه میخواهد نه اینکه مرد باشد نه..."مردانه"باشد!! حرفش.قولش.فکرش.قلبش... آنقدرمردکه بتوان تا بی نهایت دنیا به او اعتماد کرد ...تکیه کرد...همین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانــــــم که تو باشــی ....... جــــان به لب شــدن چه عالمــــی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت را زیر باران بگیر به اندازه ی تمام قطره هایی که نگرفتی...دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوار چین را به فاصله بینمان اضافه کن! اهمیتی ندارد،وقتی دلم کنار توست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستم ولی نیستم هر لحظه کنارت نیستم ولی هستم هرلحظه بیادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بروم حصار را بردارم محدودیت بهار را بردارم از هرچه کتاب شعر دارد دنیا این واژه انتظار را بردارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی هنوزم زنده س.... پشت حصار یک نفس.... یکی هنوزم عاشقه... از اون عشقای بی هوس.... اینقد نگین عشق کدومه...؟؟ اینجاهنوز یه عاشق هست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـــﻪ ﺳﻼﻣﺘـــــﯽ ﺟــــﺎﯼ ﺭﯾـــﻤﻞ ﺭﻭﯼ ﺷﻮﻧـــــــﻪ ... ﻧـــﻪ ﺟﺎﯼ ﺭﮊ ﻟــــﺐ ﺭﻭﯼ ﯾــــــﻘﻪ .... ﮐﻪ ﺗﻔـــــﺎﻭﺗﺶ ﺯﻣﯿـــــﻦ ﺗﺎ ﺁﺳﻤــــــﻮﻧﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هم به ره میکده بسیارشدیم مجنون ز غم لیلی بیمار شدیم ما بر غم عشق دگران خندیدیم لیکن به همان درد گرفتار شدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اسمم ميشوم وقتي تو اسمم را با ميم به انتها ميرساني عشقم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درکلبه اى که نگاه تو فانوسش باشدپشت درش هزاران زمستان مى مانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که باشی ... معجزه ای در من رخ میدهد .... بنام آرامش ... پس باش ... حتی همین قدر " دور " .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چطور از خداوند معجزه میخواهی؟ به خودت نگاه کن.... معجزه یعنی چشمهایت!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه درکنارم نیستی به حجم تمام سکوتی که درقلبم گذاشتی دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کلام دلنشینت مست و شیدا می شوم / با نگاه نازنینت در تو پیدا می شوم هر شب و روز جلوه گر در سجده گاهم می شوی / در حریم ساحل عشق ، موج دریا می شوم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته زیر گنبد کبود دو تا عاشق بودنو کلی حسود تقصیر همون حسودا بود که حالا شد یکی بود و یکی نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم حضور مردانه میخواهد نه اینکه مرد باشد نه..."مردانه"باشد!! حرفش.قولش.فکرش.قلبش... آنقدرمردکه بتوان تا بی نهایت دنیا به او اعتماد کرد ...تکیه کرد...همین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جانــــــم که تو باشــی ....... جــــان به لب شــدن چه عالمــــی دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت را زیر باران بگیر به اندازه ی تمام قطره هایی که نگرفتی...دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوار چین را به فاصله بینمان اضافه کن! اهمیتی ندارد،وقتی دلم کنار توست......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستم ولی نیستم هر لحظه کنارت نیستم ولی هستم هرلحظه بیادت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید بروم حصار را بردارم محدودیت بهار را بردارم از هرچه کتاب شعر دارد دنیا این واژه انتظار را بردارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی هنوزم زنده س.... پشت حصار یک نفس.... یکی هنوزم عاشقه... از اون عشقای بی هوس.... اینقد نگین عشق کدومه...؟؟ اینجاهنوز یه عاشق هست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـــﻪ ﺳﻼﻣﺘـــــﯽ ﺟــــﺎﯼ ﺭﯾـــﻤﻞ ﺭﻭﯼ ﺷﻮﻧـــــــﻪ ... ﻧـــﻪ ﺟﺎﯼ ﺭﮊ ﻟــــﺐ ﺭﻭﯼ ﯾــــــﻘﻪ .... ﮐﻪ ﺗﻔـــــﺎﻭﺗﺶ ﺯﻣﯿـــــﻦ ﺗﺎ ﺁﺳﻤــــــﻮﻧﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما هم به ره میکده بسیارشدیم مجنون ز غم لیلی بیمار شدیم ما بر غم عشق دگران خندیدیم لیکن به همان درد گرفتار شدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اسمم ميشوم وقتي تو اسمم را با ميم به انتها ميرساني عشقم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درکلبه اى که نگاه تو فانوسش باشدپشت درش هزاران زمستان مى مانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که باشی ... معجزه ای در من رخ میدهد .... بنام آرامش ... پس باش ... حتی همین قدر " دور " .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چطور از خداوند معجزه میخواهی؟ به خودت نگاه کن.... معجزه یعنی چشمهایت!