بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مُصوّر،صورتِ یارِ مرا بی ناز کش چون به نازش می رسی، بگذار من خود می کشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلــــــــم میخواهد عاشقانه ننویــــــــــسم عاشقانه زنـــدگی نکنم عاشقانه راه نـــــــــــروم عاشقانه فکـــــــــر نکنم اما تا یــــــــاد تـــــو می افتم میــــــبینم که نـــــــــــمیشود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواستم کمی فقط کمی  دوستت داشته باشم.. از دستم در رفت عاشقت شدم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که باشی  معجزه ای در من رخ میدهد به نام آرامش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” سکوت “ خطرناکتر از حرفهای نیشدار است کسی که سکوت میکند ، روزی ” سرنوشت “ حرفهایش را به شما خواهد گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در صعود قله عشق یادت باشه در کوهپایه دست کسی رو بگیری که تو ارتفاع دستتو ول نکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دست آوردن کسی که دوستش داری سخت نیست سخت اینه که کسیو که به دست آوردی عاشقانه دوست داشته باشی عااشقاانههه:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از "تــو "حـرف مـی زنـم  چـنان نـوبـرانه مـی شـوم ، کـه بـهار هـم دهـانـش آب مـی افـتـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدام مرد به درد عشق دچار بود و دمی آسود...؟ حرام باد شبی بی تو اگر به خواب سحر کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگر حرفی نبود شماره ام را بگیر و فقط بخند .... وقتی می خندی زمان می ایستد و در زیر پوستم انگار پرنده ایست که برای رهایی پرپر میزند . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشـــــــــق مـــــــن . . . میخواهم داستانی از علاقه ام به تو بنویسم  یکی هست . . همه زندیگمه . .  خلاصش میکنم . . قشنگترین بهونه زندگیمی دلیل خنده هامی دوستــــت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را تا از درون احساس کردم برایت نذر عِطر یاس کردم هوا عاشق شد و من در تبسم تو را از آسمان آغاز کردم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهــا کھ مــدام با منــــــــــے شـــب هـا هـم در خـوابـم... تــــــــــــــو چـرا نمـے خـوابـے ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاه از تـمام زمـین بـه ایـن بـزرگیش .. از خـدابـاتـموم اون عـظمت و مـهربـونیش ... دلـت فـقط یـکیو مـیخواد کـه حـرف دلـش و زبـونش یـکی بـاشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن از << تــــــــــو >> هــیـچ چـیز... جـز بـودنــت نـمی خــوام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی چیزی نپرس که دوسش داری  از اون کسی بپرس که دوسِت داره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای مُصوّر،صورتِ یارِ مرا بی ناز کش چون به نازش می رسی، بگذار من خود می کشم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی دلــــــــم میخواهد عاشقانه ننویــــــــــسم عاشقانه زنـــدگی نکنم عاشقانه راه نـــــــــــروم عاشقانه فکـــــــــر نکنم اما تا یــــــــاد تـــــو می افتم میــــــبینم که نـــــــــــمیشود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواستم کمی فقط کمی  دوستت داشته باشم.. از دستم در رفت عاشقت شدم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که باشی  معجزه ای در من رخ میدهد به نام آرامش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” سکوت “ خطرناکتر از حرفهای نیشدار است کسی که سکوت میکند ، روزی ” سرنوشت “ حرفهایش را به شما خواهد گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در صعود قله عشق یادت باشه در کوهپایه دست کسی رو بگیری که تو ارتفاع دستتو ول نکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دست آوردن کسی که دوستش داری سخت نیست سخت اینه که کسیو که به دست آوردی عاشقانه دوست داشته باشی عااشقاانههه:)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از "تــو "حـرف مـی زنـم  چـنان نـوبـرانه مـی شـوم ، کـه بـهار هـم دهـانـش آب مـی افـتـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کدام مرد به درد عشق دچار بود و دمی آسود...؟ حرام باد شبی بی تو اگر به خواب سحر کردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگر حرفی نبود شماره ام را بگیر و فقط بخند .... وقتی می خندی زمان می ایستد و در زیر پوستم انگار پرنده ایست که برای رهایی پرپر میزند . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشـــــــــق مـــــــن . . . میخواهم داستانی از علاقه ام به تو بنویسم  یکی هست . . همه زندیگمه . .  خلاصش میکنم . . قشنگترین بهونه زندگیمی دلیل خنده هامی دوستــــت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را تا از درون احساس کردم برایت نذر عِطر یاس کردم هوا عاشق شد و من در تبسم تو را از آسمان آغاز کردم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزهــا کھ مــدام با منــــــــــے شـــب هـا هـم در خـوابـم... تــــــــــــــو چـرا نمـے خـوابـے ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـاه از تـمام زمـین بـه ایـن بـزرگیش .. از خـدابـاتـموم اون عـظمت و مـهربـونیش ... دلـت فـقط یـکیو مـیخواد کـه حـرف دلـش و زبـونش یـکی بـاشه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن از << تــــــــــو >> هــیـچ چـیز... جـز بـودنــت نـمی خــوام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کسی چیزی نپرس که دوسش داری  از اون کسی بپرس که دوسِت داره