بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار آغازی دیگرم ، انتخاب مجدد جفت ها شاید این بار نوحی بیاید ، مرا برگزیند در کنار “تو”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس...... افسوس دنيا بروقف مراد کسانى است که شکستن دل آدم ها سرگرمى شان است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق احساسه ، نه معادله بخوای حلش کنی میشه مبادله این مبادله میشه مجادله هیشکی هیچی نگه حکم اینجا دله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘مادرم می گوید . .✘ خودتــ را هـم بُکُشـی ردّ ایـن غـم مشـکوکــ پشتــ شیـطنتـهای دائـمی نگاهتـــ گــم نمی شـود ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســرگیــجه بهانــه بــود...... میخواستم با تمامــ وجــ♥ــودم........ احسـاس کـنم تکــیه گـاهـمـی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابسته شدم به تو .... بی ان که بدانم وابستگی ها وام های کوتاه مدتی هستند با بهره های سنگین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من راه تو را بسته ، تو راه مرا بسته امید رهایی نیست وقتی همه دیواریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت بعد از رفتن: . بعد از رفتنت آنقدر به دروغ خوب بوده أم، که یادم نمی آید کی واقعی خوب بوده أم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش آنشب دست درمویش نمی برد زلفش که آمد روی پیشانی... دلم رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس حوا... سیب را با عشق گاز بزن! آدم بی عشق، ‌ لیاقت بهشت ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرح کمرنگی بودم از عشق  نقطه چینی از خویش تو تمامم کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو لحظه هايي كه زل ميزنم چشات قلبمو تا كجا ميبره  به عشق تو تا صبح يك ثانيه است شبهايي كه خواب از سرم ميپره  سارينا پارسا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چيز عجيبي نيست! همين است كه تو دلت بگيرد و من نفسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا بسوز که سوز تو کارها بکند نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وچقدرخوب است کسی بیایدوباورهای تلخت رابه سادگی بودنش ازتوبگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که ساعت 3 نصف شب بهش زنگ زدم بعد دو تا بوق با صدای خواب الود میگه: فقط اسم و ادرس!!!!!! میگم : اسم و ادرس کی؟؟؟!!! میگه اسم و ادرس کسی که عشقمو بی خواب کرده.....!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در انتظار آغازی دیگرم ، انتخاب مجدد جفت ها شاید این بار نوحی بیاید ، مرا برگزیند در کنار “تو”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس...... افسوس دنيا بروقف مراد کسانى است که شکستن دل آدم ها سرگرمى شان است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق احساسه ، نه معادله بخوای حلش کنی میشه مبادله این مبادله میشه مجادله هیشکی هیچی نگه حکم اینجا دله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘مادرم می گوید . .✘ خودتــ را هـم بُکُشـی ردّ ایـن غـم مشـکوکــ پشتــ شیـطنتـهای دائـمی نگاهتـــ گــم نمی شـود ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســرگیــجه بهانــه بــود...... میخواستم با تمامــ وجــ♥ــودم........ احسـاس کـنم تکــیه گـاهـمـی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابسته شدم به تو .... بی ان که بدانم وابستگی ها وام های کوتاه مدتی هستند با بهره های سنگین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من راه تو را بسته ، تو راه مرا بسته امید رهایی نیست وقتی همه دیواریم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت بعد از رفتن: . بعد از رفتنت آنقدر به دروغ خوب بوده أم، که یادم نمی آید کی واقعی خوب بوده أم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش آنشب دست درمویش نمی برد زلفش که آمد روی پیشانی... دلم رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نترس حوا... سیب را با عشق گاز بزن! آدم بی عشق، ‌ لیاقت بهشت ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرح کمرنگی بودم از عشق  نقطه چینی از خویش تو تمامم کردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به تو لحظه هايي كه زل ميزنم چشات قلبمو تا كجا ميبره  به عشق تو تا صبح يك ثانيه است شبهايي كه خواب از سرم ميپره  سارينا پارسا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چيز عجيبي نيست! همين است كه تو دلت بگيرد و من نفسم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلا بسوز که سوز تو کارها بکند نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وچقدرخوب است کسی بیایدوباورهای تلخت رابه سادگی بودنش ازتوبگیرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که ساعت 3 نصف شب بهش زنگ زدم بعد دو تا بوق با صدای خواب الود میگه: فقط اسم و ادرس!!!!!! میگم : اسم و ادرس کی؟؟؟!!! میگه اسم و ادرس کسی که عشقمو بی خواب کرده.....!!!