بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میفهمیدی من فقط دیدنت را به هر کس ترجیه دادم.... چه برسد به بودنت.....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوشحالم كه ميبينم تو خوشبختی. با اينكه ميگذره روزام به هرسختی. چه خوشحالم كه می بينم تو قلبت غصه ها مردن. با اينكه چشمای عشقت منو از خاطرت بردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین سه کلمه برای وصف حالم کافیست: "خنده ام درد دارد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردی بعضیا همچین تو دل ادم میشینن که اگر خودت بخوای هم دیگه از ذهنت پاک نمیشن؟! یکی مثل تو همیشه همه جا برای همیشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توتنها دعای قشنگ منی میشودخدامستجابت کند؟ نکندیکی ازخدا بی خبر برای خودش انتخابت کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش های پاشنه بلندبه کارم نمی اید... شیرینیه بوسه هایمان به خم شدن سرت است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ خشمی بالاتر از عشقی که به نفرت تبدیل شده باشد ، نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مرکب است برای مقصد،نه مقصد برای مرکب.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس نعره بکشه تا همه بدونن مرد تو خونست تا هر کس و ناکسی وجود نکنه به ناموسش نگا کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج حقیقی یعنی هرروز عاشق همون شخص بشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــه لحــ♥ـظه قشنـــگیه............ کـــه بعد از کلی صبـــر عشقــ♥ــت بشـــه همســـرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی زمانی رسید که خواستی قلبت رو به کسی بدی ، مطمئن باش کسی رو انتخاب کردی که هرگز قلبت رو نمیشکنه ، چون اگه قلبت بشکنه هیچ وقت لوازم یدکی ـش رو  پیدا نمیکنی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر قدم زدن با تو را دوست دارم که به جای "خانه" ، برای عشقمان "جاده" خواهم ساخت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا برمیدارمش از تو می نویسد.‏ ‏ مانده ام این ‏‏"خودنویس‏" است یا ‏‏"تونویس‏" !!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـــوتبـــال یعـــنـــی : نـــود دقـــیقـــه تـــماشـــا نـــکردنِ "تــو" تـــلویــــزیـــون را خـــاموش کـــن لـــعنــتـــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون قصه اش افسـانه بود مـن حقیقتم بیا لیـلای عشقم باش.... 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میفهمیدی من فقط دیدنت را به هر کس ترجیه دادم.... چه برسد به بودنت.....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خوشحالم كه ميبينم تو خوشبختی. با اينكه ميگذره روزام به هرسختی. چه خوشحالم كه می بينم تو قلبت غصه ها مردن. با اينكه چشمای عشقت منو از خاطرت بردن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین سه کلمه برای وصف حالم کافیست: "خنده ام درد دارد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقت کردی بعضیا همچین تو دل ادم میشینن که اگر خودت بخوای هم دیگه از ذهنت پاک نمیشن؟! یکی مثل تو همیشه همه جا برای همیشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توتنها دعای قشنگ منی میشودخدامستجابت کند؟ نکندیکی ازخدا بی خبر برای خودش انتخابت کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کفش های پاشنه بلندبه کارم نمی اید... شیرینیه بوسه هایمان به خم شدن سرت است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ خشمی بالاتر از عشقی که به نفرت تبدیل شده باشد ، نیست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مرکب است برای مقصد،نه مقصد برای مرکب.!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باس نعره بکشه تا همه بدونن مرد تو خونست تا هر کس و ناکسی وجود نکنه به ناموسش نگا کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازدواج حقیقی یعنی هرروز عاشق همون شخص بشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــه لحــ♥ـظه قشنـــگیه............ کـــه بعد از کلی صبـــر عشقــ♥ــت بشـــه همســـرت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی زمانی رسید که خواستی قلبت رو به کسی بدی ، مطمئن باش کسی رو انتخاب کردی که هرگز قلبت رو نمیشکنه ، چون اگه قلبت بشکنه هیچ وقت لوازم یدکی ـش رو  پیدا نمیکنی !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر قدم زدن با تو را دوست دارم که به جای "خانه" ، برای عشقمان "جاده" خواهم ساخت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا برمیدارمش از تو می نویسد.‏ ‏ مانده ام این ‏‏"خودنویس‏" است یا ‏‏"تونویس‏" !!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـــوتبـــال یعـــنـــی : نـــود دقـــیقـــه تـــماشـــا نـــکردنِ "تــو" تـــلویــــزیـــون را خـــاموش کـــن لـــعنــتـــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون قصه اش افسـانه بود مـن حقیقتم بیا لیـلای عشقم باش....