بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون: یارب تو مرا به سوی لیلی هر لحظه بده زیاده میلی از عمر من انچه هست بر جای بستان و به عمر لیلی افزای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای خنده ی تو غم هایم را هم می خنداند! همیشه بخند... تا غم ها آزارم ندهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش یعنی... بدونی توی ِ دلِ کسی که... دوستش داری... یه خونه گرم داری... واسه همیشه ی همیشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـاشـقـانـه ای کـوتـاه" ی سـری هـسـن کـه تـو انتـظـارِ پـیـامـکِ >مـنـو بـخـوابـون< از عـشـقـشـون تـا صـب بـیـدارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از احتمال حضور تو در جهانم زنده ام، خیال کن که واقعاً باشی.... بی هیچ احتمالی نخواهم مُرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام بیت های وجودم جور شد شعر تنم به وزن رسید قافیه به قافیه فقط منتظر نام توام پایان آن شعر من شاعرش را کم دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این ساعت شلوغ زندگی در این انبوه رفت وآمدهای پی در پی  در این سرعت بی درنگ ثانیه ها تو یک مکث عاشقانه ای....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میفهمیدی... من فقط دیدنت را به هرکس ترجیه میدادم... چه برسد به بودنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه هنوز ، نگرانت می شوم ! نگرانم می کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر نباش که شبی بشنوی، از این دلبستگی های ساده دل بریده ام، که روسری تو را درجامه دان قدیمی،جاگذاشته ام یا در آسمان ، به ستاره دیگری سلام کرده ام، منتظر نباش، من هنوز عاشق توام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم قصہ ای عاشقانہ میخواھد که تا اخرش پای ھیچ نفر سومی به میان نیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی تو را.... دروغ چرا؟؟؟؟ راستش..... خیلی تو را میخواهد....@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردمندترین کلمه "آخ" است، آخه که دلم چقد هواتو کرده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس غریبیست... این روزها... در لا به لای جوانی! به دنبال حس کودکانه ام میگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـاشـقـانـه ای کـوتـاه" سـراسـر ِ وجـودم بـویِ تـورا مـیـدهـد.. و ایـن بـرایـم کـافـیـسـتــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــب کــه مــی شــود... نـبــودن هـــایــت را زیــر بـــالــشـتـــم مــی گــذارم... و شـجـــاعـتــم را زیـــر ســـوال مـــی بــرم... دوام مــی آورم تــا فـــردا...؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون: یارب تو مرا به سوی لیلی هر لحظه بده زیاده میلی از عمر من انچه هست بر جای بستان و به عمر لیلی افزای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدای خنده ی تو غم هایم را هم می خنداند! همیشه بخند... تا غم ها آزارم ندهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش یعنی... بدونی توی ِ دلِ کسی که... دوستش داری... یه خونه گرم داری... واسه همیشه ی همیشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـاشـقـانـه ای کـوتـاه" ی سـری هـسـن کـه تـو انتـظـارِ پـیـامـکِ >مـنـو بـخـوابـون< از عـشـقـشـون تـا صـب بـیـدارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از احتمال حضور تو در جهانم زنده ام، خیال کن که واقعاً باشی.... بی هیچ احتمالی نخواهم مُرد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام بیت های وجودم جور شد شعر تنم به وزن رسید قافیه به قافیه فقط منتظر نام توام پایان آن شعر من شاعرش را کم دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این ساعت شلوغ زندگی در این انبوه رفت وآمدهای پی در پی  در این سرعت بی درنگ ثانیه ها تو یک مکث عاشقانه ای....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میفهمیدی... من فقط دیدنت را به هرکس ترجیه میدادم... چه برسد به بودنت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه هنوز ، نگرانت می شوم ! نگرانم می کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منتظر نباش که شبی بشنوی، از این دلبستگی های ساده دل بریده ام، که روسری تو را درجامه دان قدیمی،جاگذاشته ام یا در آسمان ، به ستاره دیگری سلام کرده ام، منتظر نباش، من هنوز عاشق توام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم قصہ ای عاشقانہ میخواھد که تا اخرش پای ھیچ نفر سومی به میان نیاید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی تو را.... دروغ چرا؟؟؟؟ راستش..... خیلی تو را میخواهد....@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردمندترین کلمه "آخ" است، آخه که دلم چقد هواتو کرده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس غریبیست... این روزها... در لا به لای جوانی! به دنبال حس کودکانه ام میگردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـاشـقـانـه ای کـوتـاه" سـراسـر ِ وجـودم بـویِ تـورا مـیـدهـد.. و ایـن بـرایـم کـافـیـسـتــــــــ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــب کــه مــی شــود... نـبــودن هـــایــت را زیــر بـــالــشـتـــم مــی گــذارم... و شـجـــاعـتــم را زیـــر ســـوال مـــی بــرم... دوام مــی آورم تــا فـــردا...؟