بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دانم! آخر يک روز ... خسته مي شود از نيامدنش ! شوخی که نيست ! مگر آدم ... چقدر مي تواند نيايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش تو آنقدري هست كه برایت پل عبور شوم حتی اگر نگاهت به زيره پايت نيفتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی...  فقط خواستم بگم تا همیشه قلب من مال تو هست...  خداحافظ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينقدر دوسِت دارم بشنوي خندت مي گيره تو نگام مي كني و دلم تو چشمات مي ميره اينقدر دوسِت دارم ديوونه بازي مي كنم غزلم شاكي نشو، من تو رو راضي مي كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین حماقت زندگیم وقتی بود که عاشق یکی شدم که لیاقت عشق و نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بورزید وگرنه نابود خواهید شد انتخاب دیگر درمیان نیست نیصت نیثت.))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روزه که احساس میکنم دیوونه شدم... توهم گرفتم که تو ، هم منو دوست داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـاشـقـانـه ای کـوتـاه" خــانـــومـی ؟ خــانـومـی : جـونـم آقـایـــی جـــونـم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون جنسمان انسانی بود گفتند:به همه چیزعادت میکنه! چـــــــــــــــه به غم چـــــــــه به خنده چــــه به تنهایی و چـــــه به ... غافل از اینکه این عادت نیست! این مرگ تدریجی است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونم چه جوریاست وقتی دارم نفرینتم میکنم به دعا کردنت ختم میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین ما هم چیز تمام شد جز یک چیز این که من هنوز هم دوستت دارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خوابت را دیدم از صبح با خودم قهر کرده ام که چرا بیدار شدم ! لعنت به من . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف اما من و تو... دور از هم میپوسیم... غمم از وحشت پوسیدن نیست...  غمم از زیستن بی تو در این لحظه پر دلهره است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز نقش تو در نظر نیامد ما را جز کوی تو رهگذر نیامد ما را خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت حقا که به چشم در نیامد ما را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رفتن تو. روزها میگذرد... اما من هنوز هم مانند اولین روزهای اشنایی مان عاشقانه دوستت دارم. هنوز هم با تو قدم میزنم؛ باتو غزل می خوانم؛ با تو به دیوانگی خودم میخندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابستگی به کسی که متعلق به تو نیست  . . . . . . . . . . . یعنی مرگ تدریجی...........٪#

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مي دانم! آخر يک روز ... خسته مي شود از نيامدنش ! شوخی که نيست ! مگر آدم ... چقدر مي تواند نيايد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش تو آنقدري هست كه برایت پل عبور شوم حتی اگر نگاهت به زيره پايت نيفتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی...  فقط خواستم بگم تا همیشه قلب من مال تو هست...  خداحافظ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينقدر دوسِت دارم بشنوي خندت مي گيره تو نگام مي كني و دلم تو چشمات مي ميره اينقدر دوسِت دارم ديوونه بازي مي كنم غزلم شاكي نشو، من تو رو راضي مي كنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین حماقت زندگیم وقتی بود که عاشق یکی شدم که لیاقت عشق و نداشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق بورزید وگرنه نابود خواهید شد انتخاب دیگر درمیان نیست نیصت نیثت.))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند روزه که احساس میکنم دیوونه شدم... توهم گرفتم که تو ، هم منو دوست داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـاشـقـانـه ای کـوتـاه" خــانـــومـی ؟ خــانـومـی : جـونـم آقـایـــی جـــونـم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون جنسمان انسانی بود گفتند:به همه چیزعادت میکنه! چـــــــــــــــه به غم چـــــــــه به خنده چــــه به تنهایی و چـــــه به ... غافل از اینکه این عادت نیست! این مرگ تدریجی است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونم چه جوریاست وقتی دارم نفرینتم میکنم به دعا کردنت ختم میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بین ما هم چیز تمام شد جز یک چیز این که من هنوز هم دوستت دارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب خوابت را دیدم از صبح با خودم قهر کرده ام که چرا بیدار شدم ! لعنت به من . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف اما من و تو... دور از هم میپوسیم... غمم از وحشت پوسیدن نیست...  غمم از زیستن بی تو در این لحظه پر دلهره است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جز نقش تو در نظر نیامد ما را جز کوی تو رهگذر نیامد ما را خواب ارچه خوش آمد همه را در عهدت حقا که به چشم در نیامد ما را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رفتن تو. روزها میگذرد... اما من هنوز هم مانند اولین روزهای اشنایی مان عاشقانه دوستت دارم. هنوز هم با تو قدم میزنم؛ باتو غزل می خوانم؛ با تو به دیوانگی خودم میخندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وابستگی به کسی که متعلق به تو نیست  . . . . . . . . . . . یعنی مرگ تدریجی...........٪#