بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی انقدر دلتنگت میشوم که شک میکنم دلم مال توست یا خودم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهـــش میکنـــم هیچ وقــــــت....... بـــرای مـــن آرزوی خوشبـــختی نـــکـــن (بــی خـــ♥ـــودت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تملک نیست... تعلق است!  ولی اگر بیایی و بمانی،  برای با تو ماندن،  با دنیا می جنگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوســه هایـی که سهــم مـــن است.... گرمــی آغوشــت.... دستـانـت.... نگـاهـت.... و.... نفـس هایـــت.... و همــه و همــه.... حرامــــش بــــــــاد.....!!! حـــراااااااام.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لحظه ی قشنگیه
که بعد از کلی صبر

" عِشقِت " بشه "

هَمسَرِت "!.. ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را خوش نمیکنم به دوستت دارم ها .... تمامشان تاریخ مصرف دارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتی است نقش درخت خشک را بازی می کتم اما نمیدانم منتظر بهار باشم یا هیزم شکن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ســــــــــاده به اعتبــــــــار دستـــــــــــانت زمین خـــــــــوردم!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو" یعنی ساده ترین راه احساس "خوشبختی "من همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به جاده ای میزنم که میدانم  انتهایش تو در انتظارم نیستی اما این سختی را به جان میخرم تا قلبم را آرام کنم. "آرام قلبم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن کسی که دوستت نداره ، مثل بغل کردن کاکاتوس می مونه  هرچی محکمتر بغلش کنی آسیب بیشتری بهت می زنه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون طفل سِرتِقی که می کِشَدَش مادرش به خاک دل خواسته تو را و برایم نمی خرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیکار کردی که با قلبم به خاطر تو بی رحمم تو میخندی چه شیرینه گذشتن تازه میفهمم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوون که نمیدونه چی کشیدی پس بزار خوش باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزاران دستـــــــم به سویم دراز شود !!! پــــــــس خواهم زد… تنــــــــــها … تمنای دستان تـــــــــــو را دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خستگى هایت را یک جا می خرم تو فقط قول بده خنده هایت را به کسى نفروشى

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی انقدر دلتنگت میشوم که شک میکنم دلم مال توست یا خودم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواهـــش میکنـــم هیچ وقــــــت....... بـــرای مـــن آرزوی خوشبـــختی نـــکـــن (بــی خـــ♥ـــودت)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق تملک نیست... تعلق است!  ولی اگر بیایی و بمانی،  برای با تو ماندن،  با دنیا می جنگم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوســه هایـی که سهــم مـــن است.... گرمــی آغوشــت.... دستـانـت.... نگـاهـت.... و.... نفـس هایـــت.... و همــه و همــه.... حرامــــش بــــــــاد.....!!! حـــراااااااام.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه لحظه ی قشنگیه
که بعد از کلی صبر

" عِشقِت " بشه "

هَمسَرِت "!.. ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را خوش نمیکنم به دوستت دارم ها .... تمامشان تاریخ مصرف دارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتی است نقش درخت خشک را بازی می کتم اما نمیدانم منتظر بهار باشم یا هیزم شکن...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه ســــــــــاده به اعتبــــــــار دستـــــــــــانت زمین خـــــــــوردم!!! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو" یعنی ساده ترین راه احساس "خوشبختی "من همین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به جاده ای میزنم که میدانم  انتهایش تو در انتظارم نیستی اما این سختی را به جان میخرم تا قلبم را آرام کنم. "آرام قلبم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن کسی که دوستت نداره ، مثل بغل کردن کاکاتوس می مونه  هرچی محکمتر بغلش کنی آسیب بیشتری بهت می زنه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چون طفل سِرتِقی که می کِشَدَش مادرش به خاک دل خواسته تو را و برایم نمی خرند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چیکار کردی که با قلبم به خاطر تو بی رحمم تو میخندی چه شیرینه گذشتن تازه میفهمم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوون که نمیدونه چی کشیدی پس بزار خوش باش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزاران دستـــــــم به سویم دراز شود !!! پــــــــس خواهم زد… تنــــــــــها … تمنای دستان تـــــــــــو را دارم …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خستگى هایت را یک جا می خرم تو فقط قول بده خنده هایت را به کسى نفروشى