بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بخواب… من تمام شب های با تو بودن را باید بیدار باشم هر شب هزاران بوسه نذرت کرده ام! من میبوسمت ، خدا می شمارد… یک… دو … سه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حس غروری داره کنار تو قدم زدنو اخم کردن به بقیه(ز.ا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم میاد یه روز برات مثل پریزاد بودم  تو باغ سرسبز چشات یه سروآزاد بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به مردی وفانمودم واو پشت پازدبه عشق وامید هرچه دادم به اوحلالش باد غیران دل که مفت بخشیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شد ام؟ قبول دل شکسته ام ؟ آن هم قبول بی غیرت که نشده ام ، پس لطفا؛ خود را در شعر هایم بیشتر بپوشان، اینجا "غریبه" نشسته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كيا وقتي عشقشون خابه فقط نگاش ميكنن و تودلشون قربون صدقه ش ميرن؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــیـان مــانـدن و نـمــانـدن فـاصـلـه تـنـها یـک حـرف سـاده بـود از قـول مــن بــه بـاران بـی امـان بـگو.. دل اگـــر دل بــاشـد، آب از آسـیــاب عـلــاقــه اش نـمـی افـتـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه کن ... و بگذار در امنیت آرام پلک هایت !! دمی قرار بگیرم.. تا قــــــــــــــرار بگیرم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـگـذار هـمـه ی زنـدگـی ام گـره ی کــور بـخـورد … دسـتـهـای "تــــــــــو” کـه بـاشـد مـلالی نـیـسـت … بـا نـگـاه "تـــــــــــو” گـره از هـمـه چـیـز بـاز مـیـشـود حـتی از دل گـره خـورده مـن … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم آغــوش آن نــامــحـرمـی را مـی خــواهــد کـه... شــرعــی بـودنـش را فـقـط مـن مـیدانـم و دلـــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـاشـقانـه ای کـوتـاه" سـر ِ مـن در کـنـارِ قـلـب تــ ــ ـو بـه خـواب رفـتــــه بـاشـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه فکراتُ بکن همه راهارو برو همه دوراتُ بزن اخرش اما یه روز برمیگردی مث قبل درباره به قلب من حـِسـِتُ تجربه کن با همه اونایی که خیلی میمیرن برات.. وقتی برگشتی ولی.. مردن حســِ منُ بذار رو تجربه هات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه گفتند : او که رفت ، زندگی کن ! ولی ... کسی درک نکرد که او .. خود زندگی ام بود ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگو گذاشتم بره بگو هلش دادم بره تا ته خط برو بعد بگو "اون رفت"............................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبی خاکی داشتم ، آدما خیسش کردند گِل شد ، بازی کردند ، خشک شد ، خسته شدند زدند شکستند ، خاک شد ، پا رویش گذاشتند ، رد شدند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ قانونی توی دنیا وجود نداره که بگه تو در مقابل دل ما مسئولی! می بینی!؟ من که میگم دنیارو بد ساختن

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بخواب… من تمام شب های با تو بودن را باید بیدار باشم هر شب هزاران بوسه نذرت کرده ام! من میبوسمت ، خدا می شمارد… یک… دو … سه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حس غروری داره کنار تو قدم زدنو اخم کردن به بقیه(ز.ا)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادم میاد یه روز برات مثل پریزاد بودم  تو باغ سرسبز چشات یه سروآزاد بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به مردی وفانمودم واو پشت پازدبه عشق وامید هرچه دادم به اوحلالش باد غیران دل که مفت بخشیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها شد ام؟ قبول دل شکسته ام ؟ آن هم قبول بی غیرت که نشده ام ، پس لطفا؛ خود را در شعر هایم بیشتر بپوشان، اینجا "غریبه" نشسته . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كيا وقتي عشقشون خابه فقط نگاش ميكنن و تودلشون قربون صدقه ش ميرن؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــیـان مــانـدن و نـمــانـدن فـاصـلـه تـنـها یـک حـرف سـاده بـود از قـول مــن بــه بـاران بـی امـان بـگو.. دل اگـــر دل بــاشـد، آب از آسـیــاب عـلــاقــه اش نـمـی افـتـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاه کن ... و بگذار در امنیت آرام پلک هایت !! دمی قرار بگیرم.. تا قــــــــــــــرار بگیرم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـگـذار هـمـه ی زنـدگـی ام گـره ی کــور بـخـورد … دسـتـهـای "تــــــــــو” کـه بـاشـد مـلالی نـیـسـت … بـا نـگـاه "تـــــــــــو” گـره از هـمـه چـیـز بـاز مـیـشـود حـتی از دل گـره خـورده مـن … !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـم آغــوش آن نــامــحـرمـی را مـی خــواهــد کـه... شــرعــی بـودنـش را فـقـط مـن مـیدانـم و دلـــم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـاشـقانـه ای کـوتـاه" سـر ِ مـن در کـنـارِ قـلـب تــ ــ ـو بـه خـواب رفـتــــه بـاشـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه فکراتُ بکن همه راهارو برو همه دوراتُ بزن اخرش اما یه روز برمیگردی مث قبل درباره به قلب من حـِسـِتُ تجربه کن با همه اونایی که خیلی میمیرن برات.. وقتی برگشتی ولی.. مردن حســِ منُ بذار رو تجربه هات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه گفتند : او که رفت ، زندگی کن ! ولی ... کسی درک نکرد که او .. خود زندگی ام بود ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگو گذاشتم بره بگو هلش دادم بره تا ته خط برو بعد بگو "اون رفت"............................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبی خاکی داشتم ، آدما خیسش کردند گِل شد ، بازی کردند ، خشک شد ، خسته شدند زدند شکستند ، خاک شد ، پا رویش گذاشتند ، رد شدند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ قانونی توی دنیا وجود نداره که بگه تو در مقابل دل ما مسئولی! می بینی!؟ من که میگم دنیارو بد ساختن