بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی روح را آراستن بیشمار افتادن و برخاستن ! هر که با عشق آشنا شد مست شد وارد یک راه بی بن بست شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم فکر می کنم چقدر خوب می شد نزدیک صورتم نفس می کشـیدی می دانی؟ من رک تر از آنم که نبوسمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرنفس، درد است ک میکشم!‏↳‏ ای کاش یا بود، یا اصلأ نبود!‏↳‏ اینکه هست و کنارم نيست دیوانه ام میکند... . . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد آدم دلش میخاد که بعضی وقت ها تمام خستگیهاشو توی آغوش یکی جا بذاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان گونه ک عشق بااشک سخن میگوید، به همان گونه عشق بی معرفت هیچ ارزشی ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها رفت ولی یاد تو کمرنگ نشد سالها رفت و دل من سنگ نشد ذهن من بستر صد خاطره با یاد تو بود نامت از صفحه این خاطره کمرنگ نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاي تموم زندگيم بي تو تموم زندگيم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــــه خـوبه تو "بــــازی"زندگی  عشقــــــت بیـــــاد دستتـــو بگـــــیره بگه "من و عشقم باهم" "شماهام همه باهم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس همیشه خواستن توانستن نیست گاهی خواستن داغیست که تا ابد بر دل میماند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل ها پشت سر هم می آیند می روند و تمام می شوند اما تمام شدنی نیست فصلِ رفتن تو و تنهاییِ من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سی نیست... بیا زندگی را بدزدیم؛ آن وقت،میان دو دیدار قسمت کنیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجون من که وزنى ندارم پس چرا تو دل اوناييکه دوسشون دارم سنگينى ميکنم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را خوش نمیکنم به دوستت دارم ها .... تمامشان تاریخ مصرف دارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به جاده ای میزنم که میدانم  انتهایش تو در انتظارم نیستی اما این سختی را به جان میخرم تا قلبم را آرام کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـاشـقـانـه ای کـوتـاه" مـن رسـیـدم خـونـه..کـجـایی عـشـقـم؟ بـا فـریـــاد، د ِکــی زرنـگـی ! بـیـا پـیـدام کـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجون من که وزنى ندارم پس چرا تو دل اوناييکه دوسشون دارم سنگينى ميکنم؟؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی روح را آراستن بیشمار افتادن و برخاستن ! هر که با عشق آشنا شد مست شد وارد یک راه بی بن بست شد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم فکر می کنم چقدر خوب می شد نزدیک صورتم نفس می کشـیدی می دانی؟ من رک تر از آنم که نبوسمت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرنفس، درد است ک میکشم!‏↳‏ ای کاش یا بود، یا اصلأ نبود!‏↳‏ اینکه هست و کنارم نيست دیوانه ام میکند... . . . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد آدم دلش میخاد که بعضی وقت ها تمام خستگیهاشو توی آغوش یکی جا بذاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان گونه ک عشق بااشک سخن میگوید، به همان گونه عشق بی معرفت هیچ ارزشی ندارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزها رفت ولی یاد تو کمرنگ نشد سالها رفت و دل من سنگ نشد ذهن من بستر صد خاطره با یاد تو بود نامت از صفحه این خاطره کمرنگ نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهاي تموم زندگيم بي تو تموم زندگيم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــــه خـوبه تو "بــــازی"زندگی  عشقــــــت بیـــــاد دستتـــو بگـــــیره بگه "من و عشقم باهم" "شماهام همه باهم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس همیشه خواستن توانستن نیست گاهی خواستن داغیست که تا ابد بر دل میماند…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فصل ها پشت سر هم می آیند می روند و تمام می شوند اما تمام شدنی نیست فصلِ رفتن تو و تنهاییِ من …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سی نیست... بیا زندگی را بدزدیم؛ آن وقت،میان دو دیدار قسمت کنیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجون من که وزنى ندارم پس چرا تو دل اوناييکه دوسشون دارم سنگينى ميکنم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم را خوش نمیکنم به دوستت دارم ها .... تمامشان تاریخ مصرف دارند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل به جاده ای میزنم که میدانم  انتهایش تو در انتظارم نیستی اما این سختی را به جان میخرم تا قلبم را آرام کنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـاشـقـانـه ای کـوتـاه" مـن رسـیـدم خـونـه..کـجـایی عـشـقـم؟ بـا فـریـــاد، د ِکــی زرنـگـی ! بـیـا پـیـدام کـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجون من که وزنى ندارم پس چرا تو دل اوناييکه دوسشون دارم سنگينى ميکنم؟؟؟