بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان از قصه ی فرهاد اینرا بر گرفت..... مرد اگر عاشق شود کوهی نمیماند دگر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نيست دور باشي يا نزديک از رو به رو بيايي يا که روي بگرداني از من ماه را از هر طرف که ببيني ماه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ڪنارم که هَستی زمان هم دستپاچه می شود عقربه ها دو تا یکی میپرند اما همین که می روی! تاوان دستپاچگی های ساعـت را هم من باید بدهم جانم را میگیرند لحظه های بی تو s.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی مروّت ، اینقدر با موی خود بازی نکن دکترم گفته برایم بی قراری خوب نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ودیگر هیچ..... از دور تو را دوست دارم بی هیچ عطری.. آغوشی.. نوازشی..ویاحتی بوسه ای...  تنهادوستت دارم از دور....... تقدیم به کسیکه امروز بی حوصله ترین بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت صفر عاشقی  ماه به دور زمین می چرخد  زمین به دور خورشید  حتی در آسمان هم همیشه  "عشق"  سهم دیگری ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلـم را به تو دادم .. سـرم را به باد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــرار اسـت بـین تـمام لـغت هـای جـهان فـقط یـک لـغت سـهم مـن بـاشد تـو را انـتخاب مـی کـنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لــــب ســــــــرخ تــــــــــــــو حــــــرفـــــــی نــزدم... . . مــیــتــرســم زعـــــفــــران بـــــاد کـــنــد ، دســــت خـــــراســــانــــی هـــــا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس تورا هنگام خواندن عاشقانه هایم نمیبینم! کاش حس نابی باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـقــدر دوســتت دارم یـادم رفــته است  کـمـی هـم آدم هایِ غـیـر از تـو را دوســت داشــته بـاشم مـثـلا ... خــودم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شھرزاد نیستــــم ... اما ھر شب  با قصہ ای تازه دلتنگے ھا را  خواب میکنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــطــر خــوش ات با مـن اســـت  ای گــل مـن عــطــر تنت عــطــر نفست عــطــر وجـــودت معـــطر میشــوم با تــو  ای گــل مـن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایت خالی!!... چقدر هوا... برای "داشتنت" خوب است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زیبایی.. اما من به هزار و یک  دلیل دیگر دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکبار بیا تنوع ایجاد کنیم من بی خبرم خودت بیا.. بوسم کن!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میتوان از قصه ی فرهاد اینرا بر گرفت..... مرد اگر عاشق شود کوهی نمیماند دگر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نيست دور باشي يا نزديک از رو به رو بيايي يا که روي بگرداني از من ماه را از هر طرف که ببيني ماه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ڪنارم که هَستی زمان هم دستپاچه می شود عقربه ها دو تا یکی میپرند اما همین که می روی! تاوان دستپاچگی های ساعـت را هم من باید بدهم جانم را میگیرند لحظه های بی تو s.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی مروّت ، اینقدر با موی خود بازی نکن دکترم گفته برایم بی قراری خوب نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ودیگر هیچ..... از دور تو را دوست دارم بی هیچ عطری.. آغوشی.. نوازشی..ویاحتی بوسه ای...  تنهادوستت دارم از دور....... تقدیم به کسیکه امروز بی حوصله ترین بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساعت صفر عاشقی  ماه به دور زمین می چرخد  زمین به دور خورشید  حتی در آسمان هم همیشه  "عشق"  سهم دیگری ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من دلـم را به تو دادم .. سـرم را به باد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قــرار اسـت بـین تـمام لـغت هـای جـهان فـقط یـک لـغت سـهم مـن بـاشد تـو را انـتخاب مـی کـنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از لــــب ســــــــرخ تــــــــــــــو حــــــرفـــــــی نــزدم... . . مــیــتــرســم زعـــــفــــران بـــــاد کـــنــد ، دســــت خـــــراســــانــــی هـــــا...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس تورا هنگام خواندن عاشقانه هایم نمیبینم! کاش حس نابی باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـقــدر دوســتت دارم یـادم رفــته است  کـمـی هـم آدم هایِ غـیـر از تـو را دوســت داشــته بـاشم مـثـلا ... خــودم .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شھرزاد نیستــــم ... اما ھر شب  با قصہ ای تازه دلتنگے ھا را  خواب میکنم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــطــر خــوش ات با مـن اســـت  ای گــل مـن عــطــر تنت عــطــر نفست عــطــر وجـــودت معـــطر میشــوم با تــو  ای گــل مـن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جایت خالی!!... چقدر هوا... برای "داشتنت" خوب است…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زیبایی.. اما من به هزار و یک  دلیل دیگر دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکبار بیا تنوع ایجاد کنیم من بی خبرم خودت بیا.. بوسم کن!