بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی یه اسم تو زندگیش هست که تا ابد در هر جایی بشنوه,ناخود آگاه برمیگرده به همون سمت  یا از روی ذوق, یا از روی حسرت, یا از روی نقرت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف میدانی که غیرتم همه چیز من است. لااقل بخوابم که میای تنها بیا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـرگت درسـت از لحـظه ای آغــاز مـی شـود که.... در بـرابـر آنـچه بـرایـت مهـم اسـت.... مجـبـــوری سکـــوت کنــی....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــایعه کنید کـــه ختم مــــــن است....ツ  دلتــــ♥ـــنگش شـــده ام....ツ  شـــاید اینـــجور بیـــــــــاید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که شوی... دیگر شبهایت به همین سادگی ها صبح نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشیمان نمی شوی... حضورم را بر صفحه دلت تیک بزن ! من حاضرم ! حتی تمام این روزهایی که تو غایبی . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه چشمان را بازتر می کنم نمی بینمت !! آنقدر دوری که تورا تنها با چشمهای بسته می توان دید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایا ! فـقـط تـو مـی دونـی پـشـتـــ ِ جـمـلـه ی " مـیـخـوام واسـه آخـریـن بـار بـغـلـت کـنـم" چـه بـُغـضـی تـو گـلـو مـی شـیـنـه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســ♥ــلامتیت..... نمی نوشــم!! نــه! می خواهــم..... "خـــــ♥ــــدا" مــراقبت باشــد...ツ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق فرزند به مادر یعنی وقتی میخوای از خیابون رد بشی بری طرفی وایسی که ماشین میاد جون پناهتم مادر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض خفت کنه... بهتر از اینه که جلوی کسی که  برای احساست  ارزش قائل نیست... گریه کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر عاشقانه ای ندارم برای گفتن بگذار فقط نگاهت کنم.... عاشقانه هایم را در اشک هایم ببین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانم دستهای تو حق من است پس حقم را کف دستم بگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویژه اتم همین سه کلمه برای وصف حالم کافیست: "خنده ام درد دارد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی شود دوستت نداشت ... لجم هم بگیرد از دستت,نهایتش این است که دفترچه خاطراتم پر از فحش های عاشقانه می شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندیدنت سخت است... اما همین که باشی دنیایم زیباست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر کسی یه اسم تو زندگیش هست که تا ابد در هر جایی بشنوه,ناخود آگاه برمیگرده به همون سمت  یا از روی ذوق, یا از روی حسرت, یا از روی نقرت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی انصاف میدانی که غیرتم همه چیز من است. لااقل بخوابم که میای تنها بیا!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـرگت درسـت از لحـظه ای آغــاز مـی شـود که.... در بـرابـر آنـچه بـرایـت مهـم اسـت.... مجـبـــوری سکـــوت کنــی....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــایعه کنید کـــه ختم مــــــن است....ツ  دلتــــ♥ـــنگش شـــده ام....ツ  شـــاید اینـــجور بیـــــــــاید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که شوی... دیگر شبهایت به همین سادگی ها صبح نخواهد شد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشیمان نمی شوی... حضورم را بر صفحه دلت تیک بزن ! من حاضرم ! حتی تمام این روزهایی که تو غایبی . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه چشمان را بازتر می کنم نمی بینمت !! آنقدر دوری که تورا تنها با چشمهای بسته می توان دید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایا ! فـقـط تـو مـی دونـی پـشـتـــ ِ جـمـلـه ی " مـیـخـوام واسـه آخـریـن بـار بـغـلـت کـنـم" چـه بـُغـضـی تـو گـلـو مـی شـیـنـه ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ســ♥ــلامتیت..... نمی نوشــم!! نــه! می خواهــم..... "خـــــ♥ــــدا" مــراقبت باشــد...ツ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق فرزند به مادر یعنی وقتی میخوای از خیابون رد بشی بری طرفی وایسی که ماشین میاد جون پناهتم مادر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض خفت کنه... بهتر از اینه که جلوی کسی که  برای احساست  ارزش قائل نیست... گریه کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر عاشقانه ای ندارم برای گفتن بگذار فقط نگاهت کنم.... عاشقانه هایم را در اشک هایم ببین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهربانم دستهای تو حق من است پس حقم را کف دستم بگذار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ویژه اتم همین سه کلمه برای وصف حالم کافیست: "خنده ام درد دارد"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی شود دوستت نداشت ... لجم هم بگیرد از دستت,نهایتش این است که دفترچه خاطراتم پر از فحش های عاشقانه می شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندیدنت سخت است... اما همین که باشی دنیایم زیباست...