بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نمیتونی به کسی که دوسش داری برسی یواش برو تا اونی که دوست داره بهت برسه...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم کنار حست خوشه این حس یه شب منو میکشه بغض شبام ازینه هر روز من همینه اسمت ادامه من شده مثل نفس کشیدن شده این حس از تو گفتن این بغض هر شب من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگربخواهم تمام عاشقانه هایم را برایت بنویسم درتمام دنیا مشهور خواهم شد! اما همین که تمام دنیای توأم کافی ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احْساسْ را فَلَکْ نَکُنیم این طِفل ِ مَعصوم چه می دآند مَنْطِقْ چیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـقـط تـو ی حـالـت از زل زدن بـه چـشـای عـشـقـت صـرف نظـر کـنـی ، اونـم زمـانـی ِ کـه سـرش رو قـلـبـتـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی رفت گفت شاید برگردم!!! رفتنش مرا نمی آزارد "شایدش" سخت دردناک است... وباز انتظار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت و صبوریم را به حساب ضعف و بی کسیم نگذار دلم به چیزهای پایبند است  که تو یادت نمی آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر می گوید، بایداز محیط های استرس زا دوری کنم! ولی چگونه باید به او می گفتم که... وقتی او رفت چطور از رختخواب یک نفره دوری کنم...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذاشتم همه خیال کنند از یادبردمش پنهانی دوست داشتنش حالی دارد که نپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر بده که بزرگترین ارزوت این باشه که یکی مال خودت باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺵ ﻭﻋﺎﺷﻖ ... ﻛﻪ ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺪﺍﻧﺪ، ﺁﻳﻴﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﻛﺮﺩﻧﺖ ﺭﺍ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آسمانم، ماتم ببارد هراسِ ِ بی‌ تو ماندنم ادامه دارد نمی‌نویسم ترانه بی‌ تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قسمتی از حافظه هست بهش میگن حافظه یاد اوری حوادث با مخاطب خاص!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و من چه عاشقانه می پرستم تمام آن لحظه هایی را که به نام می خوانمت و تو با جانم گفتنهایت مرا بیخود می کنی از خودم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کآش فقط بودی... وقتی بغض میکردم... بغلم میکردی و میگفتی... ببینم چِشآتو... منو نیگآ کُن... اگه گریه کنی قهر میکنم میرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه کَرده ای مَرا . . . چِرا هَمیشه لَبخَندهایَت اَز نوشته هایِ مَن زیباتَر اَست؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نمیتونی به کسی که دوسش داری برسی یواش برو تا اونی که دوست داره بهت برسه...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم کنار حست خوشه این حس یه شب منو میکشه بغض شبام ازینه هر روز من همینه اسمت ادامه من شده مثل نفس کشیدن شده این حس از تو گفتن این بغض هر شب من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگربخواهم تمام عاشقانه هایم را برایت بنویسم درتمام دنیا مشهور خواهم شد! اما همین که تمام دنیای توأم کافی ست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احْساسْ را فَلَکْ نَکُنیم این طِفل ِ مَعصوم چه می دآند مَنْطِقْ چیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـقـط تـو ی حـالـت از زل زدن بـه چـشـای عـشـقـت صـرف نظـر کـنـی ، اونـم زمـانـی ِ کـه سـرش رو قـلـبـتـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی رفت گفت شاید برگردم!!! رفتنش مرا نمی آزارد "شایدش" سخت دردناک است... وباز انتظار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت و صبوریم را به حساب ضعف و بی کسیم نگذار دلم به چیزهای پایبند است  که تو یادت نمی آید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر می گوید، بایداز محیط های استرس زا دوری کنم! ولی چگونه باید به او می گفتم که... وقتی او رفت چطور از رختخواب یک نفره دوری کنم...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذاشتم همه خیال کنند از یادبردمش پنهانی دوست داشتنش حالی دارد که نپرس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر بده که بزرگترین ارزوت این باشه که یکی مال خودت باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺵ ﻭﻋﺎﺷﻖ ... ﻛﻪ ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺩ ﻣﻴﺪﺍﻧﺪ، ﺁﻳﻴﻦ ﺑﺰﺭﮒ ﻛﺮﺩﻧﺖ ﺭﺍ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از آسمانم، ماتم ببارد هراسِ ِ بی‌ تو ماندنم ادامه دارد نمی‌نویسم ترانه بی‌ تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قسمتی از حافظه هست بهش میگن حافظه یاد اوری حوادث با مخاطب خاص!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و من چه عاشقانه می پرستم تمام آن لحظه هایی را که به نام می خوانمت و تو با جانم گفتنهایت مرا بیخود می کنی از خودم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کآش فقط بودی... وقتی بغض میکردم... بغلم میکردی و میگفتی... ببینم چِشآتو... منو نیگآ کُن... اگه گریه کنی قهر میکنم میرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه کَرده ای مَرا . . . چِرا هَمیشه لَبخَندهایَت اَز نوشته هایِ مَن زیباتَر اَست؟