بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پای عشق وسط باشه حرف طرفت قبول داری نه حرف بقیه رو... پای هوس وسط باشه حرف بقیه رو قبول داری نه حرف طرفت... اینه فرق عشق و هوس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی دلت برای نفسام پناهی پیدا کن تا در عشقت جان من فنا بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواست نیست این روزا چقدر خالی شده دستام/ حواست نیست این روزا تو سرگرمی و من تنهام /حواست نیست هرلحظه دارم ازیاد تو میرم/ ولی بازم تو رویاهام میام دستاتو میگرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقـــــــــــــــــــــــــــت يعنى: . . . . . اون واسه هميشـــــــــــــــــــــــــــه رفت و من هنـــــــــــــــــــــــــــوز دوســـــــــــــــــــــــــــش دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا... فردا که بشه کودک نداشته ام را بغل میکنم تو را نشانش خواهم داد... و با بغض بزرگی خواهم گفت:  ببین... ببین در تمام رویاهایم، او مادر تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر نتی که از عشق بگوید زیباست حالا سمفونی پنجم بتهوون باشد یا زنگ تلفنی که در انتظار صدای توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـوسـه هایـی که سـهم مـن اســــت ... گـرمـی آغـــوشت... دسـتات و نـگاهـت و نفـست... و هـمه و هـمه ... حـرامش بـاد ... حـرااااام !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی شده است . . . برای دروغ هایمان ، خدا را قسم میخوریم ، و به حرف راست که میرسیم ؛ می شود جان ِ تــو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــی خوامـش چیـکـار...؟!؟ وقتـی واسـه خوبـــ بـودن با مـن... کلــی شرط و شـروط و امـا و اگـر می ذاره....؟!؟ واقعــا" مـی خوامـش چیـکــار....؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” میخواهمت ” … این خلاصه ی، تمام حرفای عاشقانه دنیاست …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر پیام هایت نمی رسند سیمبانان را خبر کنم،شاید کاجی افتاده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمات... دیوار... بین چشم من... و... چشم همه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریتم خنده هایت را دوست دارم ، تو بین ادم های کره ی خاکی تافته ی جدا بافته ای پس ........ بخند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه کسی که از یک ادرس تنها پلاکش را میداند در ازدحام ادم ها و خیابان ها دنبال دستانت میگردم...!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی "لال" می شوم !!! مثل الآن ...! حرف زیاد دارم ولی ، کلمه ندارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته ادم به جايي برسه كه بفهمه و بگه  با هم هستيم اما هر دو تنهاييم  نه من توان پر كردن تنهايي تو را دارم و نه تو . . . و راهي جز جدايي نماند و ان همه عشق زير خاكستري پنهان شود

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پای عشق وسط باشه حرف طرفت قبول داری نه حرف بقیه رو... پای هوس وسط باشه حرف بقیه رو قبول داری نه حرف طرفت... اینه فرق عشق و هوس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی دلت برای نفسام پناهی پیدا کن تا در عشقت جان من فنا بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواست نیست این روزا چقدر خالی شده دستام/ حواست نیست این روزا تو سرگرمی و من تنهام /حواست نیست هرلحظه دارم ازیاد تو میرم/ ولی بازم تو رویاهام میام دستاتو میگرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حماقـــــــــــــــــــــــــــت يعنى: . . . . . اون واسه هميشـــــــــــــــــــــــــــه رفت و من هنـــــــــــــــــــــــــــوز دوســـــــــــــــــــــــــــش دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فردا... فردا که بشه کودک نداشته ام را بغل میکنم تو را نشانش خواهم داد... و با بغض بزرگی خواهم گفت:  ببین... ببین در تمام رویاهایم، او مادر تو بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر نتی که از عشق بگوید زیباست حالا سمفونی پنجم بتهوون باشد یا زنگ تلفنی که در انتظار صدای توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـوسـه هایـی که سـهم مـن اســــت ... گـرمـی آغـــوشت... دسـتات و نـگاهـت و نفـست... و هـمه و هـمه ... حـرامش بـاد ... حـرااااام !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای عجیبی شده است . . . برای دروغ هایمان ، خدا را قسم میخوریم ، و به حرف راست که میرسیم ؛ می شود جان ِ تــو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــی خوامـش چیـکـار...؟!؟ وقتـی واسـه خوبـــ بـودن با مـن... کلــی شرط و شـروط و امـا و اگـر می ذاره....؟!؟ واقعــا" مـی خوامـش چیـکــار....؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

” میخواهمت ” … این خلاصه ی، تمام حرفای عاشقانه دنیاست …!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر پیام هایت نمی رسند سیمبانان را خبر کنم،شاید کاجی افتاده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمات... دیوار... بین چشم من... و... چشم همه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریتم خنده هایت را دوست دارم ، تو بین ادم های کره ی خاکی تافته ی جدا بافته ای پس ........ بخند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شبیه کسی که از یک ادرس تنها پلاکش را میداند در ازدحام ادم ها و خیابان ها دنبال دستانت میگردم...!!@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی "لال" می شوم !!! مثل الآن ...! حرف زیاد دارم ولی ، کلمه ندارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته ادم به جايي برسه كه بفهمه و بگه  با هم هستيم اما هر دو تنهاييم  نه من توان پر كردن تنهايي تو را دارم و نه تو . . . و راهي جز جدايي نماند و ان همه عشق زير خاكستري پنهان شود