بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هر شب بی ادعا در من شعر می شوی . . . و من هر روز مغرورانه پز شاعر بودنم را میدهم …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر خیره میشدند به لحظه های شیرینمان که اینـــک فقط خاطره های خوش عذابم میدهتد ولی من که به شوریِ چشم اعتقاد نداشتم . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمم به نام تو، عشقم به یاد تو، جسمم برای تو، جونم فدای تو، روحم کنار تو، اما زندگیم مال خودم چون که زندگیم تویی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر امدنی رفتنی دارد ... قبول امدنت قشنگ بود اما چرا اینقدر بی رحمانه رفتی ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان بالا بمان عزیزم لذت میبرم وقتی همه به من میگویند تاج سرت زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. ع . . . ش /_ م . . . ق . هر ساعتی که بگی به یادتم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوســـت داشــتـنـت را بـــغــل گــــرفـتــمُ دویــــدم ... کــــاشــکــی؛ آدم هــا بــــا دور شـــدنــشـــــان دوســــــت داشــــتــن شـــان را هـــــم مـــی بـــردنــد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندت … دنیایم را تغییر میدهد کافیست بخندی تا ببینی چگونه در سردترین فصل سال گل از گلم می شکفد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق واقعی درعشقش زیبایی نمی بیند. بلکه عشقش را خود زیبایی می داند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق واقعی" این نیست که بگی: می میرم و نمیذارم ازم جدا شی... "عشق واقعی" یعنی این که بگی:  می میرم و نمیذارم خنده از لبات دور شه ...  حتی اگه باهام نباشی "نازنینم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه یاد کردنت دیر میشود اما،یادم نمیرود چقدر دوستت دارم...@@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی...  عکس شناسنامش رو هم...  به صد تا عکس داف و سانتی مانتال ترجیح بدی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جا در قلبم و هر جا در چشمانم... عاشق که باشی به معنای این جمله پی خواهی برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونی چه کیفی میده وقتی مرموز و عاشقانه نگات می کنم و می گم: از این به بعد دیگه باید با نام خونوادگیِ من خونده بشیا... خانومِ خوووووووودم........ این روز میاد خدا ؟؟؟ همه امیدم توی خدااااا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوستت دارم هایی هم هست  که گفته نمیشن , شنیده نمیشن  اما احساس میشن...احساس...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می خواهی بروی دلم پاییز می شود برگ هایم می ریزند، اما وقتی میبینم شنیدن صدای خش خش پایت روی برگ ها را دوست داری همه چیز را فراموش می کنم برو خدا نگه دارت.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هر شب بی ادعا در من شعر می شوی . . . و من هر روز مغرورانه پز شاعر بودنم را میدهم …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر خیره میشدند به لحظه های شیرینمان که اینـــک فقط خاطره های خوش عذابم میدهتد ولی من که به شوریِ چشم اعتقاد نداشتم . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمم به نام تو، عشقم به یاد تو، جسمم برای تو، جونم فدای تو، روحم کنار تو، اما زندگیم مال خودم چون که زندگیم تویی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر امدنی رفتنی دارد ... قبول امدنت قشنگ بود اما چرا اینقدر بی رحمانه رفتی ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان بالا بمان عزیزم لذت میبرم وقتی همه به من میگویند تاج سرت زیباست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. ع . . . ش /_ م . . . ق . هر ساعتی که بگی به یادتم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوســـت داشــتـنـت را بـــغــل گــــرفـتــمُ دویــــدم ... کــــاشــکــی؛ آدم هــا بــــا دور شـــدنــشـــــان دوســــــت داشــــتــن شـــان را هـــــم مـــی بـــردنــد ... ! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندت … دنیایم را تغییر میدهد کافیست بخندی تا ببینی چگونه در سردترین فصل سال گل از گلم می شکفد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق واقعی درعشقش زیبایی نمی بیند. بلکه عشقش را خود زیبایی می داند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق واقعی" این نیست که بگی: می میرم و نمیذارم ازم جدا شی... "عشق واقعی" یعنی این که بگی:  می میرم و نمیذارم خنده از لبات دور شه ...  حتی اگه باهام نباشی "نازنینم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاه یاد کردنت دیر میشود اما،یادم نمیرود چقدر دوستت دارم...@@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی...  عکس شناسنامش رو هم...  به صد تا عکس داف و سانتی مانتال ترجیح بدی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک جا در قلبم و هر جا در چشمانم... عاشق که باشی به معنای این جمله پی خواهی برد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دونی چه کیفی میده وقتی مرموز و عاشقانه نگات می کنم و می گم: از این به بعد دیگه باید با نام خونوادگیِ من خونده بشیا... خانومِ خوووووووودم........ این روز میاد خدا ؟؟؟ همه امیدم توی خدااااا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوستت دارم هایی هم هست  که گفته نمیشن , شنیده نمیشن  اما احساس میشن...احساس...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می خواهی بروی دلم پاییز می شود برگ هایم می ریزند، اما وقتی میبینم شنیدن صدای خش خش پایت روی برگ ها را دوست داری همه چیز را فراموش می کنم برو خدا نگه دارت.