بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها تا وقتی که هستند هیچ حسی درونشان دیده نمیشود... آن زمان که میروند معلوم میشود حسی درونشان بود یا نه و پایمال کردن یک حس یعنی مرگ آن حس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درگوش های تو به جاذان "حافظ" خوانده اند که اینگونه از چشمهایت "غزل" میریزد؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک همیشه یک است، شاید در تمام عمرش نتواند بیشتر از یک باشد، اما بعضى اوقات میتواند بى نهایت بزرگ باشد،.....یک نگاه... یک سرنوشت... یک خاطره...و یک عزیز مثل تو!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت قلب بعضی ها هم شده حکایت تبلیغات املاک; فروش ، رهن ، اجاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض نیمه‌کاره تکرار دروغ‌هایت گلویم را می‌فشارد از ساده‌لوحی بی‌شرم خاطراتم بیزارم آنگاه که از خودم می‌پرسم: «هنوز دوستم دارد؟!...حتی به دروغ»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نیازی به مخاطب ندارد فقط باید خیال کنی که کسی را یافته ای که تمام ناگفته هایت را از نگاهت میخواند وتمام گفته هایت را با تمام تلخی شان میشنود و میبخشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دریا ساحلش را فراموش کند اگر راهب صومعه اش را فراموش کند اگر خدا بندگانش را فراموش کند و اگر عشق مرا فراموش کند من تو را هرگز فراموش نخواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی... درست زمانی که دوست داشتنت را اعتراف کردم... و هنوز مانده ام که چرا همه معشوقه ها می روند، به راهی،به امید کسی که شاید قرار نیست اصلا باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قسمتی از حافظه هست بهش میگن حافظه یاد آوری حوادث با مخاطب خاص! لا مصب قوی ترین نوع حافظس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم همه تو را، به خدا سوگند میدهند اما برای من، تو آن همیشه ای که خدا را به تو سوگند میدهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباست وقتی قلبی داری که صاحبش خودت هستی؛ اما زیباتر آنست. که ، همسری داری که قلبش تو هستی. ؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که باشی . . . باران که ببارد . . . یه نخ سیگار که باشد . . . هر کام سیگارت یه دنیا ارزش دارد . . . با هر کام عشقت را حس خواهی کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امــــروز به پـایـان می رسـد از فردا برایــم چیزی نگــو ! مــن نمی گــویم " فردا روز دیــگری ست " فقــط می گــویم " تو روز دیــگری هســتی " تــو فردایــی همــان که بایــد بخاطـــرش زنده بــمانم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته واسه خوشبخت شدن کسی دعا کنی که یه روز واسه خوشبخت کردنت قسم میخورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت مثل چُرت صبحگاهی ست! هی با خودم می گویم فقط پنج دقیقه ی دیگر ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده های تو تنها چیزیست که خدا با دست هایش خلق کرد! زمین و کهکشان و کوه ها  دایناسورها و دریاها و تمام مردم خود به خود پیدا شدند!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها تا وقتی که هستند هیچ حسی درونشان دیده نمیشود... آن زمان که میروند معلوم میشود حسی درونشان بود یا نه و پایمال کردن یک حس یعنی مرگ آن حس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درگوش های تو به جاذان "حافظ" خوانده اند که اینگونه از چشمهایت "غزل" میریزد؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک همیشه یک است، شاید در تمام عمرش نتواند بیشتر از یک باشد، اما بعضى اوقات میتواند بى نهایت بزرگ باشد،.....یک نگاه... یک سرنوشت... یک خاطره...و یک عزیز مثل تو!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حکایت قلب بعضی ها هم شده حکایت تبلیغات املاک; فروش ، رهن ، اجاره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض نیمه‌کاره تکرار دروغ‌هایت گلویم را می‌فشارد از ساده‌لوحی بی‌شرم خاطراتم بیزارم آنگاه که از خودم می‌پرسم: «هنوز دوستم دارد؟!...حتی به دروغ»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق نیازی به مخاطب ندارد فقط باید خیال کنی که کسی را یافته ای که تمام ناگفته هایت را از نگاهت میخواند وتمام گفته هایت را با تمام تلخی شان میشنود و میبخشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دریا ساحلش را فراموش کند اگر راهب صومعه اش را فراموش کند اگر خدا بندگانش را فراموش کند و اگر عشق مرا فراموش کند من تو را هرگز فراموش نخواهم کرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتی... درست زمانی که دوست داشتنت را اعتراف کردم... و هنوز مانده ام که چرا همه معشوقه ها می روند، به راهی،به امید کسی که شاید قرار نیست اصلا باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه قسمتی از حافظه هست بهش میگن حافظه یاد آوری حوادث با مخاطب خاص! لا مصب قوی ترین نوع حافظس . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم همه تو را، به خدا سوگند میدهند اما برای من، تو آن همیشه ای که خدا را به تو سوگند میدهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیباست وقتی قلبی داری که صاحبش خودت هستی؛ اما زیباتر آنست. که ، همسری داری که قلبش تو هستی. ؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که باشی . . . باران که ببارد . . . یه نخ سیگار که باشد . . . هر کام سیگارت یه دنیا ارزش دارد . . . با هر کام عشقت را حس خواهی کرد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امــــروز به پـایـان می رسـد از فردا برایــم چیزی نگــو ! مــن نمی گــویم " فردا روز دیــگری ست " فقــط می گــویم " تو روز دیــگری هســتی " تــو فردایــی همــان که بایــد بخاطـــرش زنده بــمانم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته واسه خوشبخت شدن کسی دعا کنی که یه روز واسه خوشبخت کردنت قسم میخورد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت مثل چُرت صبحگاهی ست! هی با خودم می گویم فقط پنج دقیقه ی دیگر ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده های تو تنها چیزیست که خدا با دست هایش خلق کرد! زمین و کهکشان و کوه ها  دایناسورها و دریاها و تمام مردم خود به خود پیدا شدند!