بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای من نه کافه دنجی است در ضلع شمالیِ خیابان ولیعصر و نه ساحلِ خلیجی زیبا در ضلع جنوبی کشورم دنیای من کسی است که در آغوشش جان می دهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضـبـط میـکـنـم تــمـام حــرفـهـایـت را نـــه بـرای روزهـای بـی تــو بــودن صـدایـت آنـقـدر آرامم میـکـنـد کـه یـادم میـرود بـایـد نـفـس بـکـشـم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز از دست میروم از پا در می آیم کاش جای بود مینشستم مثلا بر دل تو♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـر قـرار بـود از "عـشق" نـقاشی بکشند... بی شک! "چـشمان"تـو بـود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخــــند تـــو  می فهمانـــد که چــه جای دوست داشتنی و زیبایی هست دنیـــــا. . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـهار فـصل کـه حـرفـه.  فـصل پـنـجمی هـسـت بـه نـام تـو.. بـه هـوای تـو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقِ همان  دوستت دارم هایے هستم  ڪه نمے گویے ڪه با نگاهت، دلم مے لرزد ڪه فقط مے گویے "مواظبِ خودت باش"... عزیزم...❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

๏̯̃๏(◐.̃◐)مهــــــ ಠ_ಠــــــدانا(◑.◑) ๏̯͡๏   ̃๏̯̃๏  سـتاره هـارو میشه هر شب تو آسـمون دیـد... کـــاش تو هم ستـــاره بودیــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همیشه از چراغ سبز خوشحال میشیم اما یه وقتایی هم هست که دعا میکنیم همه چراغا قرمز باشن تا چند ثانیه بیشتر کنار اونایی که s دوسشون داریم باشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلطان قلبم هنوزم تو هستی...تو هستی دروازه های دلم را شکستی... شکستی سلطان قلبم کجایی...کجایی باید به فتح دل من بیایی... سلطان قلبم....:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـه مـاهـر شـده انـد یـک نـفر هـزاران نـفر را بـا هـم دوسـت دارد ! امـا مـن … نـاشیانه بـه یـک نـفر دل مـیـبندم هــزاران بــار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــیـچــی بــدتــر از ایــن نــیــسـتــــــ کــه آدم بــه هــیـچ کــس و هـیـچ چــیز وابـستگی  نداشــته بـآشــه .... اونــایـی کـه فـهـمـیـدن واقـعـا بـلایـکن ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوار مهربانیت منم دل عاشقت را بیاور دل عاشقم را ببر و به من تکیه کن دیواری به استواری کوه برایت خواهم ماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اردیبهشت با آن همه زیبایی از راه رسید و یادم آورد تمام عاشقانه هایم را... بارالها روا مدار که در این ماه عاشقی دلی تنگ باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا فال ِ حافظ برایم زدی؟ چرا نیت ِ او به نامم زدی!؟ کجا یوسفم سوی کنعان رسد؟! چرا آتشَش باز بر دل زدی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـلخ تـرین حـرف :دوستـت دارم امـا...  شـیرین تـرین حـرف :...امـا دوسـتت دارم  بـه هـمین راحـتی جـابـه جایی کـلمات زنـدگی را دگـرگـون مـیـکـند . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای من نه کافه دنجی است در ضلع شمالیِ خیابان ولیعصر و نه ساحلِ خلیجی زیبا در ضلع جنوبی کشورم دنیای من کسی است که در آغوشش جان می دهم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ضـبـط میـکـنـم تــمـام حــرفـهـایـت را نـــه بـرای روزهـای بـی تــو بــودن صـدایـت آنـقـدر آرامم میـکـنـد کـه یـادم میـرود بـایـد نـفـس بـکـشـم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز از دست میروم از پا در می آیم کاش جای بود مینشستم مثلا بر دل تو♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـر قـرار بـود از "عـشق" نـقاشی بکشند... بی شک! "چـشمان"تـو بـود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخــــند تـــو  می فهمانـــد که چــه جای دوست داشتنی و زیبایی هست دنیـــــا. . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـهار فـصل کـه حـرفـه.  فـصل پـنـجمی هـسـت بـه نـام تـو.. بـه هـوای تـو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقِ همان  دوستت دارم هایے هستم  ڪه نمے گویے ڪه با نگاهت، دلم مے لرزد ڪه فقط مے گویے "مواظبِ خودت باش"... عزیزم...❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

๏̯̃๏(◐.̃◐)مهــــــ ಠ_ಠــــــدانا(◑.◑) ๏̯͡๏   ̃๏̯̃๏  سـتاره هـارو میشه هر شب تو آسـمون دیـد... کـــاش تو هم ستـــاره بودیــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما همیشه از چراغ سبز خوشحال میشیم اما یه وقتایی هم هست که دعا میکنیم همه چراغا قرمز باشن تا چند ثانیه بیشتر کنار اونایی که s دوسشون داریم باشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلطان قلبم هنوزم تو هستی...تو هستی دروازه های دلم را شکستی... شکستی سلطان قلبم کجایی...کجایی باید به فتح دل من بیایی... سلطان قلبم....:(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـه مـاهـر شـده انـد یـک نـفر هـزاران نـفر را بـا هـم دوسـت دارد ! امـا مـن … نـاشیانه بـه یـک نـفر دل مـیـبندم هــزاران بــار . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــیـچــی بــدتــر از ایــن نــیــسـتــــــ کــه آدم بــه هــیـچ کــس و هـیـچ چــیز وابـستگی  نداشــته بـآشــه .... اونــایـی کـه فـهـمـیـدن واقـعـا بـلایـکن ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوار مهربانیت منم دل عاشقت را بیاور دل عاشقم را ببر و به من تکیه کن دیواری به استواری کوه برایت خواهم ماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اردیبهشت با آن همه زیبایی از راه رسید و یادم آورد تمام عاشقانه هایم را... بارالها روا مدار که در این ماه عاشقی دلی تنگ باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا فال ِ حافظ برایم زدی؟ چرا نیت ِ او به نامم زدی!؟ کجا یوسفم سوی کنعان رسد؟! چرا آتشَش باز بر دل زدی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـلخ تـرین حـرف :دوستـت دارم امـا...  شـیرین تـرین حـرف :...امـا دوسـتت دارم  بـه هـمین راحـتی جـابـه جایی کـلمات زنـدگی را دگـرگـون مـیـکـند . . .