بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانی چقدر خوشحالم که از میان اینهمه ضمیر تو را پیدا کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی باهام بود بهم میگفت : نترس من که باهاتم! این اواخر که میدونست میخواد بره میگفت: نترس ... تنهایی که ترس نداره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پروانه ی عشق در تاری بیافتد که عنکبوتش سیر باشد،تازه قصه ی زندگی آغاز شده.چون نه می تواند پرواز کند و نه بمیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه درگیرت نباشم عشقم؟؟؟! وقتی فندک یادگاریَت سیگاریم کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت همیشه هست اما امروز ، دلم خودت را خواست  نه خیالت را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دَستـــ هـای ِ چهـ کـَسی  اِســرافـــ میشوی تــ♥ــو  کهـ اَکــنون مـَـن بهـ ذرهـ ذرهـ اَتـــ محــتـــاجــــــــَــم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زورم که به خودش نمیرسید.... دلــــش را زدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن آدمها را می توان از تـــوجه آنها فهمید وگرنه حرف را که همه می توانند بزنند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ... ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﯽ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻧﮕﺎﺶ میکنی ﺍﺷﮑﺎﺕ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ میشه .… ﺗﻮی ﺩلت میگی .… ﻧﺒﺎﺷﯽ ... ﻣﯿﻤﯿـــــﺮﻡ همیشه باش ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خورشید باش من زمین... عاشقانه بر من بتاب ... تو که باشی چه غم از زمستان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو بخت آینه باشدم اگر  می نشاندم رو به روی تو جان جان جان از همه جهان می کشد دلم پر به سوی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه این دلای غافل  عشق بازی با نگاه  کندن دل شده اسون دل میبندن به هزارون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی غریبه ؟؟؟؟ سرش داد نزن ! باهاش قهر نکن ! دوسش داشته باش ! اون بخاطر تو منو فراموش کرده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی دخترا رو نمیدونم.....اما بخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا..... . . بعضیامون هنوز پاکیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغشته به “تو” میشود روحم ، نفسم ، بند بند وجودم وقتی در حصار دستانت بوسه باران میشوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختری که اهنگ جواد یساری گوش میده . . . . . . . . . . . لامصب زن زندگیه.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانی چقدر خوشحالم که از میان اینهمه ضمیر تو را پیدا کردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی باهام بود بهم میگفت : نترس من که باهاتم! این اواخر که میدونست میخواد بره میگفت: نترس ... تنهایی که ترس نداره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پروانه ی عشق در تاری بیافتد که عنکبوتش سیر باشد،تازه قصه ی زندگی آغاز شده.چون نه می تواند پرواز کند و نه بمیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چگونه درگیرت نباشم عشقم؟؟؟! وقتی فندک یادگاریَت سیگاریم کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیالت همیشه هست اما امروز ، دلم خودت را خواست  نه خیالت را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دَستـــ هـای ِ چهـ کـَسی  اِســرافـــ میشوی تــ♥ــو  کهـ اَکــنون مـَـن بهـ ذرهـ ذرهـ اَتـــ محــتـــاجــــــــَــم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زورم که به خودش نمیرسید.... دلــــش را زدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن آدمها را می توان از تـــوجه آنها فهمید وگرنه حرف را که همه می توانند بزنند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی ... ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﯽ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻧﮕﺎﺶ میکنی ﺍﺷﮑﺎﺕ ﺳﺮﺍﺯﯾﺮ میشه .… ﺗﻮی ﺩلت میگی .… ﻧﺒﺎﺷﯽ ... ﻣﯿﻤﯿـــــﺮﻡ همیشه باش ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو خورشید باش من زمین... عاشقانه بر من بتاب ... تو که باشی چه غم از زمستان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل سپرده ام من به روی تو در دل من است آرزوی تو بخت آینه باشدم اگر  می نشاندم رو به روی تو جان جان جان از همه جهان می کشد دلم پر به سوی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه این دلای غافل  عشق بازی با نگاه  کندن دل شده اسون دل میبندن به هزارون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی غریبه ؟؟؟؟ سرش داد نزن ! باهاش قهر نکن ! دوسش داشته باش ! اون بخاطر تو منو فراموش کرده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه ی دخترا رو نمیدونم.....اما بخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا..... . . بعضیامون هنوز پاکیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغشته به “تو” میشود روحم ، نفسم ، بند بند وجودم وقتی در حصار دستانت بوسه باران میشوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختری که اهنگ جواد یساری گوش میده . . . . . . . . . . . لامصب زن زندگیه.