بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صافی آب مرا یاد تو انداخت،رفیق تو دلت سبز لبت سرخ چراغت روشن چرخ روزیت همیشه چرخان نفست داغ تنت گرم دعایت با من روزهایت پی هم خوش باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم که روزی تو مرا در آغوش خواهی گرفت ! پشیمان و با چشمانی پر از اشک...! خودم را که نه ، عکسم را !!! عکسی را که در زیر آن نوشته است "چهل روز گذشت" . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو هم میشود زندگی کرد قدم زد چای خورد فیلم دید سفر رفت فقط... بی تو نمیشود به خواب رفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفته ام انسان مدرنی باشم... هربار که دلتنگ میشوم ، بجای بغض و اشک ، تنها به این جمله اکتفا میکنم که : هوای بد این روز ها آدم را افسرده میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــهـتـریـن روز زنـدگـی مـــــــــــن روزیـسـت کـه تــــــــــو در مـیـان نـابـاوری هـا مـی آیــی ، دستـم را مـیـگـیـری و آرام زمـــزمـه مـیـکنـی : دوســتــت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملوانان هر روز نفرینم می کنند.. از آن پس که دل به دریا زدم.. دریا رنگ آرامش به خود ندیده است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب دوست داشتنت مشغولم . . . همانند سربازی ک سالهاست بی خبر از اتمام جنگ در مقری متروکه نگهبانی میدهد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگــــو که دوستــم داری هوس زندگـی کـــــرده ام لــــعـــنــتـــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستگاه اتوبوس ... منم و انتظار و ابهام رفتن ...! اتوبوس ها می آیند و می روند ... بگو به من ؛ کدامیک مرا به مقصد "تو" می رساند ؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رابـطـه هـاتـون اخـلـاق داشـتـه بـاشـیـن.. غــرور واسه غـریـبـه هـاســت..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــرگــز بـرایــم کهـــنه نمـیشـــوی.. حـتــی اگــــر تـمـــام دنیـــا را تــار عـنـکـبــوت بگیــرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمِ چشم هایت گرم با آن دوستت دارم های عاشقانه اش از زیر زبانت که نمی توان حرفی کشید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بدانی ؛ چه قــــدر دلتنگم ! اگر بدانی ؛ چه قــــدر دوستت دارم ! اگر بدانی ؛ دلم برای دیدنت , برای شنیدن ِ صدایت پر می زند ! اگر بدانی ؛ جز تو , کسی را نمی خواهم ! اگر .. اگر بدانی ؛ می آیی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریتم خنده هایت را دوست دارم ، تو بین آدمهای این کره خاکی تافته جدا بافته ای پس . .. . . . بخند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تیله های درون چشمانم رنگی ست پس چرا گاهی اینقدر دنیا را سیاه میبینم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره تنها دلیلی است که فراموشی را محکوم میکند همیشه در خاطرم هستی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صافی آب مرا یاد تو انداخت،رفیق تو دلت سبز لبت سرخ چراغت روشن چرخ روزیت همیشه چرخان نفست داغ تنت گرم دعایت با من روزهایت پی هم خوش باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم که روزی تو مرا در آغوش خواهی گرفت ! پشیمان و با چشمانی پر از اشک...! خودم را که نه ، عکسم را !!! عکسی را که در زیر آن نوشته است "چهل روز گذشت" . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو هم میشود زندگی کرد قدم زد چای خورد فیلم دید سفر رفت فقط... بی تو نمیشود به خواب رفت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد گرفته ام انسان مدرنی باشم... هربار که دلتنگ میشوم ، بجای بغض و اشک ، تنها به این جمله اکتفا میکنم که : هوای بد این روز ها آدم را افسرده میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــهـتـریـن روز زنـدگـی مـــــــــــن روزیـسـت کـه تــــــــــو در مـیـان نـابـاوری هـا مـی آیــی ، دستـم را مـیـگـیـری و آرام زمـــزمـه مـیـکنـی : دوســتــت دارم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملوانان هر روز نفرینم می کنند.. از آن پس که دل به دریا زدم.. دریا رنگ آرامش به خود ندیده است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب دوست داشتنت مشغولم . . . همانند سربازی ک سالهاست بی خبر از اتمام جنگ در مقری متروکه نگهبانی میدهد . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگــــو که دوستــم داری هوس زندگـی کـــــرده ام لــــعـــنــتـــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستگاه اتوبوس ... منم و انتظار و ابهام رفتن ...! اتوبوس ها می آیند و می روند ... بگو به من ؛ کدامیک مرا به مقصد "تو" می رساند ؟!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو رابـطـه هـاتـون اخـلـاق داشـتـه بـاشـیـن.. غــرور واسه غـریـبـه هـاســت..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــرگــز بـرایــم کهـــنه نمـیشـــوی.. حـتــی اگــــر تـمـــام دنیـــا را تــار عـنـکـبــوت بگیــرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دمِ چشم هایت گرم با آن دوستت دارم های عاشقانه اش از زیر زبانت که نمی توان حرفی کشید …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر بدانی ؛ چه قــــدر دلتنگم ! اگر بدانی ؛ چه قــــدر دوستت دارم ! اگر بدانی ؛ دلم برای دیدنت , برای شنیدن ِ صدایت پر می زند ! اگر بدانی ؛ جز تو , کسی را نمی خواهم ! اگر .. اگر بدانی ؛ می آیی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریتم خنده هایت را دوست دارم ، تو بین آدمهای این کره خاکی تافته جدا بافته ای پس . .. . . . بخند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تیله های درون چشمانم رنگی ست پس چرا گاهی اینقدر دنیا را سیاه میبینم؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطره تنها دلیلی است که فراموشی را محکوم میکند همیشه در خاطرم هستی