بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت گرم است  مزاحمت نمی شوم  اما بدان حرارت سرگرمی  هایت مر ا میسوزاند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوستت داشتن اسراف میکنم! میدانی چیست؟ خدا اسراف کاران عاشق را دوست دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر در تـــــ♥ـــو غرق شده ام که از تلاقی نگاهم با دیگری احساس  خیانت می کنم!  عشق یعنی همین!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به رخ تمام شقایق ها می کشم و می گویم  . . . . . تا گل من هست زندگی باید کرد !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهش را هم تقسیم کرد... رفتنش به من رسید!!! رسیدنش به دیگری !!! اییییییییی خدااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایــــــــــد نفسمــــ... دلیڵ زنـــــــده بودنم بــــاشه امـــــــا... بے شک تـــــو تنـــــها دلیــــل همیــــــن نفســـــے

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی رفت گفت شاید برگردم..........رفتنش مرا نمی آزارد.........شایدش دردناک است.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني: حاضر نشي سايه كوچيك بالاي سرتو با هييييچ قصري عوض كني بياين همسرمونو بيشتر دوست داشته باشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه ای هستم  با جیب های پر از قلوه سنگ؛ شهر از من به پس کوچه ها پناه برده است! هر پنجره ای که قاب چهره ی خندانت نشود، فرو خواهد ریخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوده... نیست... نخواهد بود... هیچکس عزیزتر از تو برای من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي ارزش واقعي يک لحظه را … تا زماني که به يک خاطره تبديل نشود- نمي فهميم … چقدر دردناک است جمله ی : ”يادش بخير”.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی دو آدم خیـــره مـــی مـــاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آدم های عجیبی هستیم !  هر چیزی که روزی صد بار می کشدمان ..... باعث میشود با امید بیشتر  احساس زنده بودن کنیم !!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریه ها اندامهای بیخودی هستند، برای تنفس در هوایی که تو نباشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از من گله میکنی که چرا حواسم به حرف هایت نیست کاش میدانستی صدایت آنقدر آرامم میکند که فراموش میکنم باید نفس بکشم چه برسد به اینکه بفهمم چه میگویی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت قرار میخواهم از خدا در میان اینهمه بیقراریها.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت گرم است  مزاحمت نمی شوم  اما بدان حرارت سرگرمی  هایت مر ا میسوزاند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوستت داشتن اسراف میکنم! میدانی چیست؟ خدا اسراف کاران عاشق را دوست دارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر در تـــــ♥ـــو غرق شده ام که از تلاقی نگاهم با دیگری احساس  خیانت می کنم!  عشق یعنی همین!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را به رخ تمام شقایق ها می کشم و می گویم  . . . . . تا گل من هست زندگی باید کرد !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهش را هم تقسیم کرد... رفتنش به من رسید!!! رسیدنش به دیگری !!! اییییییییی خدااااا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایــــــــــد نفسمــــ... دلیڵ زنـــــــده بودنم بــــاشه امـــــــا... بے شک تـــــو تنـــــها دلیــــل همیــــــن نفســـــے

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی رفت گفت شاید برگردم..........رفتنش مرا نمی آزارد.........شایدش دردناک است.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني: حاضر نشي سايه كوچيك بالاي سرتو با هييييچ قصري عوض كني بياين همسرمونو بيشتر دوست داشته باشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانه ای هستم  با جیب های پر از قلوه سنگ؛ شهر از من به پس کوچه ها پناه برده است! هر پنجره ای که قاب چهره ی خندانت نشود، فرو خواهد ریخت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبوده... نیست... نخواهد بود... هیچکس عزیزتر از تو برای من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي ارزش واقعي يک لحظه را … تا زماني که به يک خاطره تبديل نشود- نمي فهميم … چقدر دردناک است جمله ی : ”يادش بخير”.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را هنـــگــامــی غم مـی گیــرد که نــگــاهــت به دستـــانِ گـــره خورده ی دو آدم خیـــره مـــی مـــاند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آدم های عجیبی هستیم !  هر چیزی که روزی صد بار می کشدمان ..... باعث میشود با امید بیشتر  احساس زنده بودن کنیم !!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریه ها اندامهای بیخودی هستند، برای تنفس در هوایی که تو نباشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو از من گله میکنی که چرا حواسم به حرف هایت نیست کاش میدانستی صدایت آنقدر آرامم میکند که فراموش میکنم باید نفس بکشم چه برسد به اینکه بفهمم چه میگویی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایت قرار میخواهم از خدا در میان اینهمه بیقراریها.