بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوبیه یکی رو دوست داشته باشی اونم دوستت داشته باشه بدون مشکل بهش برسی تا آخر عمر باهات بمونه آخر سرم دست تو دست هم ازین دنیا برید..... مگه عشق غیر از اینه؟......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم تمام وجودم از آنه تو بود مشکلت چ بود ک با من چنین کردی ؟ ؟ گفت: آنقدر خوبی ک حالم را بهم میزنی ‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو که حرف می زنم یک جور خوبی حال من بد می شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون نــگـاهـی کـه گـوشـه اش یـه قـطـره اشــک بـرق مـیـزنـه !!! بـه انـدازه تــمـومِ حــرفـایِ دنـیــا ســنــگــیــنــه . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندیدنت انتظارت گمشدنت رفتنت نبوسیدنت جای خالی ات نیامدنت با خود در این فکرم من خود "لغتنامه" ی دردم بانو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خوابم نیا! خوابم را شیرین وسفید میکنی  ولی روزگارم را تلخ وسیاه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک صندلی نزدیک تر به تو نشستن  چند قدم بیشتر با تو راه رفتن  خوشبختی  کوچکترین لحظه های حضور توست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی نوشت یکی خوند باز نوشت بازم خوند اخرش اونیکه نوشت مرد اما اونیکه می خوند موند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط که زخم ها نیستند...! گاهی کسی چنان نرم به تنت دست می کشد که جایش تا ابد روی پوستت می ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، از خودخواهی ها و خود پرستی ها گذشتن است اما، این سخن به معنای تبدیل شدن به دیگری نیست. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعرهایم پوسیده تر از آنند که بخواهند ضمانت مرا پیش تو بکنند دفترم را آتش می زنم تا دیگران ندانند من که بودم بانو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــــِشـــمایـــه "تـــو" خـــودِش یــة اِســـتـِـراتـِــژیـــة واســـه اَســیـــر کـَــردَن مَــــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــرد بــایـد حــرفـش قــولــش فــکــرش نـگـاهـش قـلـبـش♥ ... و ... آنــقــدر مــردانــه باشد... کـه بـتـوان تا بـیـنهـایــت دنـیــا...بـه او اعـتــمــاد کــرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" شکست خوردم!  با فتح شهری که تو در آن نبودی ...! " , جلال ارمغان ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا فهمید خریداره واقعی ام، گران شد... کسی که برای دیگران رایگان بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگت شده ام  اما نمیدانم خیلی راچگونه  بنویسم که "خیلی" خوانده شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوبیه یکی رو دوست داشته باشی اونم دوستت داشته باشه بدون مشکل بهش برسی تا آخر عمر باهات بمونه آخر سرم دست تو دست هم ازین دنیا برید..... مگه عشق غیر از اینه؟......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم تمام وجودم از آنه تو بود مشکلت چ بود ک با من چنین کردی ؟ ؟ گفت: آنقدر خوبی ک حالم را بهم میزنی ‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو که حرف می زنم یک جور خوبی حال من بد می شود !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون نــگـاهـی کـه گـوشـه اش یـه قـطـره اشــک بـرق مـیـزنـه !!! بـه انـدازه تــمـومِ حــرفـایِ دنـیــا ســنــگــیــنــه . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندیدنت انتظارت گمشدنت رفتنت نبوسیدنت جای خالی ات نیامدنت با خود در این فکرم من خود "لغتنامه" ی دردم بانو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خوابم نیا! خوابم را شیرین وسفید میکنی  ولی روزگارم را تلخ وسیاه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک صندلی نزدیک تر به تو نشستن  چند قدم بیشتر با تو راه رفتن  خوشبختی  کوچکترین لحظه های حضور توست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی نوشت یکی خوند باز نوشت بازم خوند اخرش اونیکه نوشت مرد اما اونیکه می خوند موند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط که زخم ها نیستند...! گاهی کسی چنان نرم به تنت دست می کشد که جایش تا ابد روی پوستت می ماند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق، از خودخواهی ها و خود پرستی ها گذشتن است اما، این سخن به معنای تبدیل شدن به دیگری نیست. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعرهایم پوسیده تر از آنند که بخواهند ضمانت مرا پیش تو بکنند دفترم را آتش می زنم تا دیگران ندانند من که بودم بانو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــــِشـــمایـــه "تـــو" خـــودِش یــة اِســـتـِـراتـِــژیـــة واســـه اَســیـــر کـَــردَن مَــــن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــرد بــایـد حــرفـش قــولــش فــکــرش نـگـاهـش قـلـبـش♥ ... و ... آنــقــدر مــردانــه باشد... کـه بـتـوان تا بـیـنهـایــت دنـیــا...بـه او اعـتــمــاد کــرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" شکست خوردم!  با فتح شهری که تو در آن نبودی ...! " , جلال ارمغان ,

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا فهمید خریداره واقعی ام، گران شد... کسی که برای دیگران رایگان بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی دلتنگت شده ام  اما نمیدانم خیلی راچگونه  بنویسم که "خیلی" خوانده شود.