بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین مسیر را مستقیم برو میرسی به یک دو راهی یکی به من ختم میشود و دیگری به ختم من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کردن دردناکه و فراموش کردن دردناک تر ولی دردناک تر اینه که ندونی باید صبر کنی یا فراموش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست........؟ آره یا نه.......؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عشق باید/درد دوری کشید... غم یار خورد/ترس رقیب داشت/و زیر بار این همه له شد.... خوشه ی دست نخورده ی انگور زیباست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مــــــن مــــــن همچنان در جای همیشگــــــــی مان نشسته ام ب انتظارت فقط نمیدانم چرا قهوه ام ســـرد شده... آه یــــادم نبود سالـــهاســـت رفته ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی چیزهای زیادی ب انسان می آموزد "اما تو نرو بگذار من نادان بمانم!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این زمانه خدا میدانه عاشقی میمانه و عاشق نمیمانه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش... گذر زمان دست من بود، تا لحظه های شیرین با تو بودن را این قدر طولانی میکردم که برای بی تو بودن وقتی نمیماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــ♥ــو بــگو... بــگو... چــه مخــدری بود... در بــــــــــ♥ــــودنت...  که این همــــه... نبودنت را درد میکشم.. /.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم تو از من هرچه بود،سپردی اش به باد ... سهم من از تو هرچه بود ،هست ... با همان طراوت و گرمای آغازین  عزیز میدارمش . تا آخرین نبضِ بودن !تا لحظه ی سپردن به خاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز صبح به ایستگاه قطار رفتم برای همه ی مسافران دست تکان دادم بی محابا به همه ی شان لبخند زدم آخر شنیده ام این قطار از کنار خانه ی تو می گذرد بانو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی دوستت دارم و من به خیابان رفتم... فضای اتاق برای پرواز کافی نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا به من که دست تو پرواز هدیه میکند خوشا به تو که عاشقت صد بار گریه میکند خوشا که قامتم رسد به میوه ی خیال تو رسیده ای,نچینمت,منم حریف کال تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان تو تنها چراغ "سبز"یست که مرا "متوقف" کرد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بی اعتنا رفتی  نفهمیدم حس من واست یه تفریح بود 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــرد بـاس وقـتـی مـیـره خونــــه .. سـر ِ زنـش ی عـربــده بـکشــه بـگـه هـی دخـتـره بـابـات .. بـیـا تـو بـغـلـم کـه سـرم واســه بـوسیــدنـت درد مـیـکنـــه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین مسیر را مستقیم برو میرسی به یک دو راهی یکی به من ختم میشود و دیگری به ختم من!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبر کردن دردناکه و فراموش کردن دردناک تر ولی دردناک تر اینه که ندونی باید صبر کنی یا فراموش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست........؟ آره یا نه.......؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عشق باید/درد دوری کشید... غم یار خورد/ترس رقیب داشت/و زیر بار این همه له شد.... خوشه ی دست نخورده ی انگور زیباست.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مــــــن مــــــن همچنان در جای همیشگــــــــی مان نشسته ام ب انتظارت فقط نمیدانم چرا قهوه ام ســـرد شده... آه یــــادم نبود سالـــهاســـت رفته ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی چیزهای زیادی ب انسان می آموزد "اما تو نرو بگذار من نادان بمانم!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در این زمانه خدا میدانه عاشقی میمانه و عاشق نمیمانه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش... گذر زمان دست من بود، تا لحظه های شیرین با تو بودن را این قدر طولانی میکردم که برای بی تو بودن وقتی نمیماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــ♥ــو بــگو... بــگو... چــه مخــدری بود... در بــــــــــ♥ــــودنت...  که این همــــه... نبودنت را درد میکشم.. /.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سهم تو از من هرچه بود،سپردی اش به باد ... سهم من از تو هرچه بود ،هست ... با همان طراوت و گرمای آغازین  عزیز میدارمش . تا آخرین نبضِ بودن !تا لحظه ی سپردن به خاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز صبح به ایستگاه قطار رفتم برای همه ی مسافران دست تکان دادم بی محابا به همه ی شان لبخند زدم آخر شنیده ام این قطار از کنار خانه ی تو می گذرد بانو . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی دوستت دارم و من به خیابان رفتم... فضای اتاق برای پرواز کافی نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشا به من که دست تو پرواز هدیه میکند خوشا به تو که عاشقت صد بار گریه میکند خوشا که قامتم رسد به میوه ی خیال تو رسیده ای,نچینمت,منم حریف کال تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان تو تنها چراغ "سبز"یست که مرا "متوقف" کرد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بی اعتنا رفتی  نفهمیدم حس من واست یه تفریح بود 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــرد بـاس وقـتـی مـیـره خونــــه .. سـر ِ زنـش ی عـربــده بـکشــه بـگـه هـی دخـتـره بـابـات .. بـیـا تـو بـغـلـم کـه سـرم واســه بـوسیــدنـت درد مـیـکنـــه