بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نبودت اشك هايم جاري اند ضربه هاي دوريت هم كاري اند آنچنان از هجر تو مجنون شدم دشمنان هم در پي دلداري اند من فقط عشق تو را خواهم پناه آرزو هايم همه تكراري اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـادرم گـفـت بـه مـن: "خـیـر بـبـینی پـسرم" مـستجاب ست دعـایـش بـه گـمـانم بـا "تــو" ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید باش بتاب بمون وگرمم کن ولی غروب نکن  من از تاریکی میترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دوس پسر اصفهونی داشته باشی... عاشق آهنگای تی ام بکس میشی... نداری نمیفهمی... عاشق فورجوکم که یه نفرو توش پیدا کردم که...که...که نمیدونم پستاش درمورد کیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـفـــــاوتی نـــــدارد خواب باشـم یا بیـــــدار  زیباتـرین تصـویر پیــش چشمـانم همیشــه تویی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشد که برای عشق مَظهَر باشیم  از دوری هم همیشه پر پر باشیم !  باشد که به پای هم مبارک باشیم  از لیلی و مجنون قدمی سر باشیم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــی کـلام ایـنـجا بـاش بـودنـت بـا دل مـن؛ بــی صـدا هـم زیـبـاسـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی فرش دل من جوهری  از عشق تو ریخت آمدم پاک کنم  عشق تو را بدتر شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دُردانه ی من دلت به رویم وا کن از عشق ِ خودت کمی به من نجوا کن قربان حیای تو ، ولی عاشق ِ من جانم به لبی و بوسه ای شیدا کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا را براي يافتن عشقي بهتر از تو نمي گردم !!! ايمان دارم كه نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساحل آغوشت را بیاور! کشتی احساسم  لمس تو را میخواهد در وسعت بازوانت  در بستر حریم شانه هایت آشیانه ای بساز برای چکاوک احساسم من تا ابد چله نشین معبد آغوش توام ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـسی چـه مـی فـهمد  تـکرار تـو  چـقدر زنـدگی بـخـش اسـت  درسـت مـانـند نـفـسهـایـم . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از شناختن تو خواب تو رو می دیدم... رویای هر شب من خوب شد به تو رسیدم... اصلا تصادفی نیست دل به نگات سپردن... باتوقدم گذاشتن تویه مسیر روشن... علی پورصائب/من کنار تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد که به چشمان تو عادت بکنم در کنارت بنشینم و مِن و مِن نکنم کاش میشد به دلت دست درازی بکنم تا در آیینه دگر جای تو صحبت نکنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم تقويم زندگيمو ورق ميزنم روزاي با تو بودن يه طرف روزاي ديگه م برن به جهنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باش و دیگر هیچ... در میان کوچه سبز خیال شادیت حس قشنگیست که من می طلبم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نبودت اشك هايم جاري اند ضربه هاي دوريت هم كاري اند آنچنان از هجر تو مجنون شدم دشمنان هم در پي دلداري اند من فقط عشق تو را خواهم پناه آرزو هايم همه تكراري اند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـادرم گـفـت بـه مـن: "خـیـر بـبـینی پـسرم" مـستجاب ست دعـایـش بـه گـمـانم بـا "تــو" ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید باش بتاب بمون وگرمم کن ولی غروب نکن  من از تاریکی میترسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دوس پسر اصفهونی داشته باشی... عاشق آهنگای تی ام بکس میشی... نداری نمیفهمی... عاشق فورجوکم که یه نفرو توش پیدا کردم که...که...که نمیدونم پستاش درمورد کیه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـفـــــاوتی نـــــدارد خواب باشـم یا بیـــــدار  زیباتـرین تصـویر پیــش چشمـانم همیشــه تویی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشد که برای عشق مَظهَر باشیم  از دوری هم همیشه پر پر باشیم !  باشد که به پای هم مبارک باشیم  از لیلی و مجنون قدمی سر باشیم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــی کـلام ایـنـجا بـاش بـودنـت بـا دل مـن؛ بــی صـدا هـم زیـبـاسـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی فرش دل من جوهری  از عشق تو ریخت آمدم پاک کنم  عشق تو را بدتر شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دُردانه ی من دلت به رویم وا کن از عشق ِ خودت کمی به من نجوا کن قربان حیای تو ، ولی عاشق ِ من جانم به لبی و بوسه ای شیدا کن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيا را براي يافتن عشقي بهتر از تو نمي گردم !!! ايمان دارم كه نيست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساحل آغوشت را بیاور! کشتی احساسم  لمس تو را میخواهد در وسعت بازوانت  در بستر حریم شانه هایت آشیانه ای بساز برای چکاوک احساسم من تا ابد چله نشین معبد آغوش توام ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـسی چـه مـی فـهمد  تـکرار تـو  چـقدر زنـدگی بـخـش اسـت  درسـت مـانـند نـفـسهـایـم . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبل از شناختن تو خواب تو رو می دیدم... رویای هر شب من خوب شد به تو رسیدم... اصلا تصادفی نیست دل به نگات سپردن... باتوقدم گذاشتن تویه مسیر روشن... علی پورصائب/من کنار تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد که به چشمان تو عادت بکنم در کنارت بنشینم و مِن و مِن نکنم کاش میشد به دلت دست درازی بکنم تا در آیینه دگر جای تو صحبت نکنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دارم تقويم زندگيمو ورق ميزنم روزاي با تو بودن يه طرف روزاي ديگه م برن به جهنم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باش و دیگر هیچ... در میان کوچه سبز خیال شادیت حس قشنگیست که من می طلبم...