بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد همه چیز روی زمین رو با تو تجربه می کردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تیمارستان عشقت، واژه هامو بستری کن شبامو لبریز خورشید , روزامو خاکستری کن منو از خودت نرنجون، نگو دیوونگی ننگه وقتی باتو باشم حتی، دیوونگی هم قشنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـنـایی کـه مـیـرن خـونـه  یـکـیـو دارن کـه مـیـاد اسـتـقـبـالـشـون ترجـیـحـن اون ی نـفـر ی شـاخـه گـل مـیـگـیـره،ی مـاچ مـیـده ایـنـا خـیـلـی خـوشـبـخـتـن واس خـودشـون اسـپـنـد دود کـنـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد من که توباشی زن بودن خوب است!ازمیان تمام مذکرهای دنیافقط کافیست پای تودرمیان باشد..نمیدانی برای توخانم بودن چه کیفی دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول بده اگر آمدی ، بمانی قول بده اگر خواستی بروی ، مرا هم با خود ببری چه خودم را چه یادم را چه روحم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آمده ام تاخودي نشان دهم وبه اميد اينكه بيايي،! زماني كه تورفتي براي خودم كسي بودم ولي حالا بي كسي شب وروزم را كم سياه نكرده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد بودن رو هیچچچچچوقت برای "تو" یاد نمیگیرم...! تا این حدددد بی استعدادم کردی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نمی نویسمت......... هرکس به چشمانم بنگرد تو را خواهد خواند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تو را که می افرید...حواسش پرت ارزوهای من بود،شدی همان ارزوی من...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯽ ﺗﺮﺳـﻢ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘــﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺧــﺪﺍ ﻫﻢ ﺷـﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻏـﺎﺯِ ﻋﺸــﻖ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻭ ﺣــﻮﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣـﺎ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" در فـکــــر تــــــو بــسـتـم چــمـــدان را و هــمـیـن فــکـــــر مـثـــل خـــوره افــتــــاده بـــه جـــــــانــم کــه بــمــــانــم ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه میکنی باد؟؟؟ عطر تنش را جای دیگر بپاش.. این خانه خودش ویران است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر غرق داستانای خیالی شدم که یادم رفت زندگی خیال نیست هه منم پرنسسش نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خواب اصحاب کهف خواست در آغوشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم همیشه میگفت: یک زن هرگز نباید وقت داشته باشد. باید دائم کارکند، وگرنه به محض اینکه بیکار شود به عشق فکر می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط چند لحظه کنارم بشین/یه رویای کوتاه تنها همین ته ارزوهای من این شده/ ته ارزوهای ماروببین

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میشد همه چیز روی زمین رو با تو تجربه می کردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تیمارستان عشقت، واژه هامو بستری کن شبامو لبریز خورشید , روزامو خاکستری کن منو از خودت نرنجون، نگو دیوونگی ننگه وقتی باتو باشم حتی، دیوونگی هم قشنگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـنـایی کـه مـیـرن خـونـه  یـکـیـو دارن کـه مـیـاد اسـتـقـبـالـشـون ترجـیـحـن اون ی نـفـر ی شـاخـه گـل مـیـگـیـره،ی مـاچ مـیـده ایـنـا خـیـلـی خـوشـبـخـتـن واس خـودشـون اسـپـنـد دود کـنـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد من که توباشی زن بودن خوب است!ازمیان تمام مذکرهای دنیافقط کافیست پای تودرمیان باشد..نمیدانی برای توخانم بودن چه کیفی دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول بده اگر آمدی ، بمانی قول بده اگر خواستی بروی ، مرا هم با خود ببری چه خودم را چه یادم را چه روحم را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آمده ام تاخودي نشان دهم وبه اميد اينكه بيايي،! زماني كه تورفتي براي خودم كسي بودم ولي حالا بي كسي شب وروزم را كم سياه نكرده است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بد بودن رو هیچچچچچوقت برای "تو" یاد نمیگیرم...! تا این حدددد بی استعدادم کردی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر نمی نویسمت......... هرکس به چشمانم بنگرد تو را خواهد خواند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا تو را که می افرید...حواسش پرت ارزوهای من بود،شدی همان ارزوی من...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯽ ﺗﺮﺳـﻢ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘــﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺧــﺪﺍ ﻫﻢ ﺷـﮏ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﻏـﺎﺯِ ﻋﺸــﻖ ﺍﺯ ﺁﺩﻡ ﻭ ﺣــﻮﺍ ﺑﻮﺩﻩ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣـﺎ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" در فـکــــر تــــــو بــسـتـم چــمـــدان را و هــمـیـن فــکـــــر مـثـــل خـــوره افــتــــاده بـــه جـــــــانــم کــه بــمــــانــم ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه میکنی باد؟؟؟ عطر تنش را جای دیگر بپاش.. این خانه خودش ویران است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر غرق داستانای خیالی شدم که یادم رفت زندگی خیال نیست هه منم پرنسسش نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم خواب اصحاب کهف خواست در آغوشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم همیشه میگفت: یک زن هرگز نباید وقت داشته باشد. باید دائم کارکند، وگرنه به محض اینکه بیکار شود به عشق فکر می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط چند لحظه کنارم بشین/یه رویای کوتاه تنها همین ته ارزوهای من این شده/ ته ارزوهای ماروببین