بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تکليف سنگيني ست بلا تکليفي وقتي نمي دانم ... دارمت يا ندارمت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون کسی که هست,همیشه بازندست اونی که میره حتما برندس  چون اونی که هست دیگه کسیو نداره ولی اونی که میره حتما کسیو داره که میره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد اون 50 در صد حرفام ک با سکوت ختم میشنو یه جایی بکوبونم تو دهنت تا بفهمی همیشه سکوت نشانه این نیس ک حرفی واسه گفتن ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــتنـــگـــی مـــرض عجـــیبـــی اســــــت... آدم را آرام ... آرام... نـــا آرام مـــیکــــــند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند ساعت دیگر نه از در از پنجره ای می آید "یادت" را می گویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی که چرا محو تماشای منی، آنچنان مات، که حتی مژه بر هم نزنی؛ مژه بر هم نزنم تا که زدستم نرود ناز چشم تو بقدر مژه برهم زدنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت بهت میگم دوستت دارم میخندی... پس یه دل سیر بخند چون به اندازه تموم خنده های قشنگت دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعای بی تفاوتی سخت است ان هم نسبت به کسی که زیبا ترین حس دنیا را با او تجربه کردی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ بسه  دیگه داستان نگو کسی مارو از هم جدا نکرد تو خودت رفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است ...زندگی ات را بایادکسی سپری کنی که حتی ارزش یک ثانیه درخاطرش رفتن رانداری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این کوله بار عشقو گذاشتی باز رو دوشم چیزی نمونده تا من دوباره زیر و روشم توصندوقچه قلبم کتاب قصه بودی کاشکی تو عمق چشمام نگاه نکرده بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاااااشقم!!!!! عاااااااشق اون "بالاسری"!!!! که نه خیانت میکنه نه تنهات میذاره......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محکم تر از آنم که برای تنها نبودنم آنچه را که اسمش را غرور گذاشته ام برایت به زمین بکوبم … احساس من قیمتی داشت که تو برای پرداخت آن فقیر بودی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن بــازی رو بــاخــتــم بــه دخــتــری کــه رژ لــبــش قــرمــز تــر بــود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانیه های انتظار پشت چراغ قرمز را تاب بیاورید...  شاید خدا دارد آرزوی کودک دستفروش را برآورده میکند!!! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیدن آداب دارد.. وقتی رسیدی باید بمانی باید بسازی.. باید مدام یادت باشد که چقدر زجرکشیدی تا رسیدی‏‏!‏ که آرزویت بوده برسی..‏!‏ وقتی رسیدی باید حواست باشد تمام نشوی.......‏!‏

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تکليف سنگيني ست بلا تکليفي وقتي نمي دانم ... دارمت يا ندارمت !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون کسی که هست,همیشه بازندست اونی که میره حتما برندس  چون اونی که هست دیگه کسیو نداره ولی اونی که میره حتما کسیو داره که میره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش می شد اون 50 در صد حرفام ک با سکوت ختم میشنو یه جایی بکوبونم تو دهنت تا بفهمی همیشه سکوت نشانه این نیس ک حرفی واسه گفتن ندارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــتنـــگـــی مـــرض عجـــیبـــی اســــــت... آدم را آرام ... آرام... نـــا آرام مـــیکــــــند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چند ساعت دیگر نه از در از پنجره ای می آید "یادت" را می گویم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفته بودی که چرا محو تماشای منی، آنچنان مات، که حتی مژه بر هم نزنی؛ مژه بر هم نزنم تا که زدستم نرود ناز چشم تو بقدر مژه برهم زدنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت بهت میگم دوستت دارم میخندی... پس یه دل سیر بخند چون به اندازه تموم خنده های قشنگت دوستت دارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادعای بی تفاوتی سخت است ان هم نسبت به کسی که زیبا ترین حس دنیا را با او تجربه کردی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ بسه  دیگه داستان نگو کسی مارو از هم جدا نکرد تو خودت رفتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است ...زندگی ات را بایادکسی سپری کنی که حتی ارزش یک ثانیه درخاطرش رفتن رانداری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این کوله بار عشقو گذاشتی باز رو دوشم چیزی نمونده تا من دوباره زیر و روشم توصندوقچه قلبم کتاب قصه بودی کاشکی تو عمق چشمام نگاه نکرده بودی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاااااشقم!!!!! عاااااااشق اون "بالاسری"!!!! که نه خیانت میکنه نه تنهات میذاره......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محکم تر از آنم که برای تنها نبودنم آنچه را که اسمش را غرور گذاشته ام برایت به زمین بکوبم … احساس من قیمتی داشت که تو برای پرداخت آن فقیر بودی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن بــازی رو بــاخــتــم بــه دخــتــری کــه رژ لــبــش قــرمــز تــر بــود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانیه های انتظار پشت چراغ قرمز را تاب بیاورید...  شاید خدا دارد آرزوی کودک دستفروش را برآورده میکند!!! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسیدن آداب دارد.. وقتی رسیدی باید بمانی باید بسازی.. باید مدام یادت باشد که چقدر زجرکشیدی تا رسیدی‏‏!‏ که آرزویت بوده برسی..‏!‏ وقتی رسیدی باید حواست باشد تمام نشوی.......‏!‏