بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مــــی دانـــــم... آخــــر یــک روز  خــسـتـــه مـــی شــــود از نــیــــامــدنــش شـــوخــی کــه نـــیـسـت مـگــــــر آدم  چـــقـــــدر مـــی تــوانــد نـــــیــایــد...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام خانوادگی دل من است و «تابستان»، نام کوچک نگاه تو!!! ذوق زده، نام اکنون روح من است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب دوپینگ نیازی نیست همین که بدانم خدا در جایی نزدیکتر از رگ گردنم با من است  قوی ترین دوپینگ دنیارا کرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف نبود.... تو هوایی را عاشقانه بخوانی که ابرهایش برای من گریان اند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" لــااقـــــل بـگـــو نــمــی خـــــواهـــی بـــرگـــــردی ایــنــطـــــوری تـکـلـــیــفـِ خـــــودم را مــی دانــــم  و بـــــــــــاز... مــنـتـظــــــرت مـــی مـــــــــانـــم !!! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی چقدر دلم هوس شیطنت میکند...ازهمان شیطنت هایی که حرف توپشت سرآن است که می گویی مگه دستم بهت نرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تمام آسمان یک باران را میخواهم…، از تمام زمین یک خیابان را…، و از تمام تو…، یک "دست"...، که قفل شود در دست "من"...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــو ... چـــــﮧ لبـخــــــــــند زیبـــــــایــے دارے ... کــﮧ هـــر ســـــال در قــــلــب مــن اُسکــــــار میـــبرد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند آدمهای خوب عمر کمی دارند ! تو را به خدا سوگند بیا و کمی بد باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم از قلب شکایت کرد و گفت:تو چرا عاشق میشوی و من باید اشک بریزم؟ قلب گفت:تو چرا نگاه میکنی تا من درد بکشم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چای هایت را تلخ نخور یکبارنگاهم کن... تمام قند های دلم را برایت آب می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورو تا ته خاطراتم کشیدم به زیبایی تو کسی رو ندیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش سزای دل شکستن مرگ بود اون وقت کسی از ترس جونش دل کسی رو نمیشکوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زنـــدگــی یــه دوسـت دارم هـــایــی هــســـت....کــه بـــاید...بـــاید...بــــاید قــــورت داد خــــلــاص...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنلاین که میشوی انگشتانم به لکنت می افتد.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"پل صراط" چشمهای اوست ... ازچشمش که بیوفتم! روزگارم جهنم میشود...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" مــــی دانـــــم... آخــــر یــک روز  خــسـتـــه مـــی شــــود از نــیــــامــدنــش شـــوخــی کــه نـــیـسـت مـگــــــر آدم  چـــقـــــدر مـــی تــوانــد نـــــیــایــد...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نام خانوادگی دل من است و «تابستان»، نام کوچک نگاه تو!!! ذوق زده، نام اکنون روح من است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب دوپینگ نیازی نیست همین که بدانم خدا در جایی نزدیکتر از رگ گردنم با من است  قوی ترین دوپینگ دنیارا کرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف نبود.... تو هوایی را عاشقانه بخوانی که ابرهایش برای من گریان اند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" لــااقـــــل بـگـــو نــمــی خـــــواهـــی بـــرگـــــردی ایــنــطـــــوری تـکـلـــیــفـِ خـــــودم را مــی دانــــم  و بـــــــــــاز... مــنـتـظــــــرت مـــی مـــــــــانـــم !!! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی چقدر دلم هوس شیطنت میکند...ازهمان شیطنت هایی که حرف توپشت سرآن است که می گویی مگه دستم بهت نرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تمام آسمان یک باران را میخواهم…، از تمام زمین یک خیابان را…، و از تمام تو…، یک "دست"...، که قفل شود در دست "من"...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــو ... چـــــﮧ لبـخــــــــــند زیبـــــــایــے دارے ... کــﮧ هـــر ســـــال در قــــلــب مــن اُسکــــــار میـــبرد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند آدمهای خوب عمر کمی دارند ! تو را به خدا سوگند بیا و کمی بد باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم از قلب شکایت کرد و گفت:تو چرا عاشق میشوی و من باید اشک بریزم؟ قلب گفت:تو چرا نگاه میکنی تا من درد بکشم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چای هایت را تلخ نخور یکبارنگاهم کن... تمام قند های دلم را برایت آب می کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورو تا ته خاطراتم کشیدم به زیبایی تو کسی رو ندیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش سزای دل شکستن مرگ بود اون وقت کسی از ترس جونش دل کسی رو نمیشکوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زنـــدگــی یــه دوسـت دارم هـــایــی هــســـت....کــه بـــاید...بـــاید...بــــاید قــــورت داد خــــلــاص...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنلاین که میشوی انگشتانم به لکنت می افتد.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"پل صراط" چشمهای اوست ... ازچشمش که بیوفتم! روزگارم جهنم میشود...