بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میرم یه جایی ک رنگمم نبینی میرم خودت گفتی که دیگه از تو آرامش نمیگیرم خداحافظ عشق من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نباشی … میان سر به راهی و رو به راهی … هیچ کدام نیستم … آواره ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواب سوالم تو باشی اگر.. ز دنیا ندارم سوالی دگر.. که من پاسخی چون تو میخواستم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن عشق یعنی دوست داشتن..امامن میگم عشق یعنی یکی مثل توداشتن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده بود رفتم که او را ببینم .... آن ها را دیدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات دلم میگره که ازت خبری ندارم اینکه روزهاتو با کی میگذرونی  فقط خدا کنه قدرتو بدونه من هنوزم غصتو میخورم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــی گـــویــــند بــا چشــــمانِ بســـته نمــــی شـــود دیـــد ......آری مــــی شــــود ، .....مــــن هــــر شــــب بــه امـــید دیـــدنِ تـــو چشـــمانــــم را میبــــندم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم وا خوم نمیگرده بیلا گری و سایت با//// ترجمه:دلم با خودم همراه نیست اجازه بده اندکی در سایه تو باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﯽ .... ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪﻡ ... ﻭ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﮐﻪ ... . . . . ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازفرهاداین زمانه برسیدند؟ازشیرین چه خبر؟گفت اهسته ترلیلی بامن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز "ترانه های کوچک غربت" را می خواندم امروز اما پی عطر تو از خواب گل سرخ می گذرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقم . . نه به اندازه کسی که رفت و با خاطراتش تنهایم گذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دلی برا موندن نداره دلیل تراشی براش زر زدنه پس همون بذار بره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بزرگیست  تلخ کردن زندگی خود برای کسی که : در دوری ما شیرین ترین لحظات زندگی اش را سپری میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای روزهای خوبت دعا میکنم روزهای خوب تو ربط عجیبی دارند به حال خوب من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــواب هـایِ تـو هـر شـب از سـرِ کـابـوسِ تـنــهـایـی مـیـپـرنـد مـیـنـشـیـنـند رویِ پـلـکــــ هـایـم تـعـبیـر مـیشـونـد …!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میرم یه جایی ک رنگمم نبینی میرم خودت گفتی که دیگه از تو آرامش نمیگیرم خداحافظ عشق من...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نباشی … میان سر به راهی و رو به راهی … هیچ کدام نیستم … آواره ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواب سوالم تو باشی اگر.. ز دنیا ندارم سوالی دگر.. که من پاسخی چون تو میخواستم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه میگن عشق یعنی دوست داشتن..امامن میگم عشق یعنی یکی مثل توداشتن!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم تنگ شده بود رفتم که او را ببینم .... آن ها را دیدم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات دلم میگره که ازت خبری ندارم اینکه روزهاتو با کی میگذرونی  فقط خدا کنه قدرتو بدونه من هنوزم غصتو میخورم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــی گـــویــــند بــا چشــــمانِ بســـته نمــــی شـــود دیـــد ......آری مــــی شــــود ، .....مــــن هــــر شــــب بــه امـــید دیـــدنِ تـــو چشـــمانــــم را میبــــندم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم وا خوم نمیگرده بیلا گری و سایت با//// ترجمه:دلم با خودم همراه نیست اجازه بده اندکی در سایه تو باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﯽ .... ﻣﻨﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﺎﻧﺪﻡ ... ﻭ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﮐﻪ ... . . . . ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ازفرهاداین زمانه برسیدند؟ازشیرین چه خبر؟گفت اهسته ترلیلی بامن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز "ترانه های کوچک غربت" را می خواندم امروز اما پی عطر تو از خواب گل سرخ می گذرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقم . . نه به اندازه کسی که رفت و با خاطراتش تنهایم گذاشت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که دلی برا موندن نداره دلیل تراشی براش زر زدنه پس همون بذار بره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه اشتباه بزرگیست  تلخ کردن زندگی خود برای کسی که : در دوری ما شیرین ترین لحظات زندگی اش را سپری میکند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای روزهای خوبت دعا میکنم روزهای خوب تو ربط عجیبی دارند به حال خوب من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــواب هـایِ تـو هـر شـب از سـرِ کـابـوسِ تـنــهـایـی مـیـپـرنـد مـیـنـشـیـنـند رویِ پـلـکــــ هـایـم تـعـبیـر مـیشـونـد …!