بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر چـقـدر مـیخـواهـے بـا دل شکـستـه اَم بـازے کــن ... ایـن دل ، دلِ بـــُـریـدن دسـت هـایت را نــدارد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قفــــســــــی افتـــــادهـ ام فکر "رهــــــــــایی" نیستـــــــــم دل بـــ عشقـــــتــــــ داده امـ اهـــل" جداییـــــــــی" نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قله ی قاف که سهل است... من دنیایی را بخاطرت فتح می کنم... اما تو با تمام زنانگی ات ، مرد باش! اگر سراغ نگاهت را گرفتند... بگو که ،واگذار شده...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدست با چاقوی زنجانی ست چشمت" یک قاتل بالفطره ی جانی ست چشمت" مغرور و وحشی گرچه بی رحمانه زیباست..  یک جفت لات چاله میدانی ست چشمت""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مثل پیانو هستم ، مرا بنواز تا ببینی چه ریتم زیبایی دارم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم به اندازه ی تمام قطره های آب ابرها و دریاها دوستت دارم به اندازه ی تمام روزگارانی که گذشته و خواهد گذشت دوستت دارم به خاطر دوست داشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سحرگاه به باغ رفتم تا برایت دامنی از گل احساس بچینم...اما آنقدر یاد تو مرا مسخ کرد ، که دامنم تاب نیاورد و همه احساسم فرو ریخت.اکنون اگر دلتنگمی سر بر آغوشم بگذار...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش " خودت " هم مثل " خاطراتت " برای ماندن سر سخت بودی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم میترسم از اینکه عاشق دیگری شوم  وتو  برگردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس خوبيه وقتي يه نفر دلتنگت باشه.....اما بهترين احساس اينكه بدوني يه نفر هيچوقت فراموشت نميكنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با ترانه ها گریستیم با ترانه ها خندیدیم با ترانه ها جدا شدیم با ترانه ها دلتنگ شدیم در ترانه ها زندگی در ترانه ها مرگ چه بسیار بوده و خواهد بود آه کور شوند این ترانه ها که خاطره ها را زنده میکنند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که منو از تو زندگیت دلیت کردی دیگه حق نداری بعد تنهاییت باز منو ریکاوری کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حرمتت بالهايم را شكستم...تا پريدن و پرواز را با هر كسي تجربه نكند حال كه رفته اي با دو بال شكسته چه كنم؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق ترین درد زندگی دل بستن به کسی است که بدونی هرگز بهت تعلق نداره ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر به زندگی من سرک نکش دیواری کوتاه تر از خواب های من سراغ نداری!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر قشنگه.... وقتی حالت انقدر خرابه که خودتم نمیفهمی چته اما اون میفهمه ، درکت میکنه ، و آرومت میکنه...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـر چـقـدر مـیخـواهـے بـا دل شکـستـه اَم بـازے کــن ... ایـن دل ، دلِ بـــُـریـدن دسـت هـایت را نــدارد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در قفــــســــــی افتـــــادهـ ام فکر "رهــــــــــایی" نیستـــــــــم دل بـــ عشقـــــتــــــ داده امـ اهـــل" جداییـــــــــی" نیستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قله ی قاف که سهل است... من دنیایی را بخاطرت فتح می کنم... اما تو با تمام زنانگی ات ، مرد باش! اگر سراغ نگاهت را گرفتند... بگو که ،واگذار شده...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدست با چاقوی زنجانی ست چشمت" یک قاتل بالفطره ی جانی ست چشمت" مغرور و وحشی گرچه بی رحمانه زیباست..  یک جفت لات چاله میدانی ست چشمت""

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مثل پیانو هستم ، مرا بنواز تا ببینی چه ریتم زیبایی دارم. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم به اندازه ی تمام قطره های آب ابرها و دریاها دوستت دارم به اندازه ی تمام روزگارانی که گذشته و خواهد گذشت دوستت دارم به خاطر دوست داشتن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سحرگاه به باغ رفتم تا برایت دامنی از گل احساس بچینم...اما آنقدر یاد تو مرا مسخ کرد ، که دامنم تاب نیاورد و همه احساسم فرو ریخت.اکنون اگر دلتنگمی سر بر آغوشم بگذار...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش " خودت " هم مثل " خاطراتت " برای ماندن سر سخت بودی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میترسم میترسم از اینکه عاشق دیگری شوم  وتو  برگردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احساس خوبيه وقتي يه نفر دلتنگت باشه.....اما بهترين احساس اينكه بدوني يه نفر هيچوقت فراموشت نميكنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با ترانه ها گریستیم با ترانه ها خندیدیم با ترانه ها جدا شدیم با ترانه ها دلتنگ شدیم در ترانه ها زندگی در ترانه ها مرگ چه بسیار بوده و خواهد بود آه کور شوند این ترانه ها که خاطره ها را زنده میکنند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تویی که منو از تو زندگیت دلیت کردی دیگه حق نداری بعد تنهاییت باز منو ریکاوری کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به حرمتت بالهايم را شكستم...تا پريدن و پرواز را با هر كسي تجربه نكند حال كه رفته اي با دو بال شكسته چه كنم؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق ترین درد زندگی دل بستن به کسی است که بدونی هرگز بهت تعلق نداره ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینقدر به زندگی من سرک نکش دیواری کوتاه تر از خواب های من سراغ نداری!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر قشنگه.... وقتی حالت انقدر خرابه که خودتم نمیفهمی چته اما اون میفهمه ، درکت میکنه ، و آرومت میکنه...