بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از میان همه شما ؛ منتظر کسی بودم که نیامد... نیامدن هزار بهانه میخواست و آمدن یکی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وتو هردو ز یک شهر وزهم بیخبریم/هردو دنبال ذل گمشده ای دربدریم/ما که محتاج نفسهای همیم.آه چرا؟/از کنار تن یخ کرده هم میگذریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستتو بکن تو موهات و یک تارشو بگیر تو دستت...گرفتی؟ حالا همونی که تو دستته همونو به صد تا دنیا نمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یخ لبهایم...ارزانی بهشت لبهایت ومن... تازه کشف کرده ام ....رازِ .........شیرینیِ  ...................یخ در بهشت را..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی آنجا که دهانها جسارت گفتن ندارند قلب ها می زنند زیر آواز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به عنوان ذغال قلیانت پذیرا باش تا به احترام نفست خاکستر شوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل گندمای تشنه بارون بهارو می خوام بی تو مرگ من یقینه تب انتظارو می خوام توی چشم عاشق من تویی پیدا تویی پیدا توی خونه ی دل من تویی تنهای تنها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال همه ما خوب است، اما تو باور نکن....! میدانی هر قلبی "دردی" دارد... فقط نحوه ی ابراز آن متفاوت است! برخی آن را در چشمانشان پنهان می کنند و برخی در لبخندشان....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکسکه ام گرفت... گفتم مرا بترسان... دستانم را رها کرد...نفسم بند آمد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش جایمان عوض میشد تا : تو میدانستی که چقدر بـــــــــی انصــــــــــــــافــــــــــی  و  من می دانستم چــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣــﻬـــﻢ ﻧـﯿـﺴﺖ ﺑـﻌﺪﺍ ﭼــﯽ ﻣـﯿـﺸـﻪ ... ﻣــــﻬﻢ ﺍﯾـﻨـــﻪ ﮐـــﻪ ﺩﯾــﮕﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﻣــﺜــﻞ ﻗــﺒــﻞ ﻧﻤﯿﺸه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـــدگـــی زیبــاســـت…….. امــا عــادلانــه نیســـت…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگـــن . . . گرسنگـــی نکشیــدی عــاشقــی یــادت بــره . . . روزه گرفتـــم . . . فرامــوشــت کنـــم . . . شـــدی ؟؟!!!! نــه نمیشــــی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــﮧ پــُـلـیس مـــاهــریــﮧ یــادت ... تـــــــمام آشـوب هـایِ قـــَـلبمـو ســَـرکـوب مـیکـــــنه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" کنارم که هستی خیابان ها از ماهیت می افتند رسیدنی در کار نیست شانه به شانه مقصدم قدم میزنم ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣــﯽ ﺩﺍﻧـــﯽ… ﺍﮔـــﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺗﻮﺭﺍ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺮﺍﯼ ِ ﺑـﯽ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﻮﺩﻥ ِ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘـــ ! ﺷــﺎﯾـــــﺪ ﺁﺭﺯﻭﯾــﯽ ﺯﯾﺒـــﺎﺗــﺮ ﺍﺯ ﺗـــــــﻮ ﺳــﺮﺍﻍ ﻧﺪﺍﺭﻡ …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از میان همه شما ؛ منتظر کسی بودم که نیامد... نیامدن هزار بهانه میخواست و آمدن یکی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من وتو هردو ز یک شهر وزهم بیخبریم/هردو دنبال ذل گمشده ای دربدریم/ما که محتاج نفسهای همیم.آه چرا؟/از کنار تن یخ کرده هم میگذریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستتو بکن تو موهات و یک تارشو بگیر تو دستت...گرفتی؟ حالا همونی که تو دستته همونو به صد تا دنیا نمیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یخ لبهایم...ارزانی بهشت لبهایت ومن... تازه کشف کرده ام ....رازِ .........شیرینیِ  ...................یخ در بهشت را..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی آنجا که دهانها جسارت گفتن ندارند قلب ها می زنند زیر آواز !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا به عنوان ذغال قلیانت پذیرا باش تا به احترام نفست خاکستر شوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل گندمای تشنه بارون بهارو می خوام بی تو مرگ من یقینه تب انتظارو می خوام توی چشم عاشق من تویی پیدا تویی پیدا توی خونه ی دل من تویی تنهای تنها...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال همه ما خوب است، اما تو باور نکن....! میدانی هر قلبی "دردی" دارد... فقط نحوه ی ابراز آن متفاوت است! برخی آن را در چشمانشان پنهان می کنند و برخی در لبخندشان....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکسکه ام گرفت... گفتم مرا بترسان... دستانم را رها کرد...نفسم بند آمد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش جایمان عوض میشد تا : تو میدانستی که چقدر بـــــــــی انصــــــــــــــافــــــــــی  و  من می دانستم چــــــــــــــــــــــــــــــــــرا ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣــﻬـــﻢ ﻧـﯿـﺴﺖ ﺑـﻌﺪﺍ ﭼــﯽ ﻣـﯿـﺸـﻪ ... ﻣــــﻬﻢ ﺍﯾـﻨـــﻪ ﮐـــﻪ ﺩﯾــﮕﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﻣــﺜــﻞ ﻗــﺒــﻞ ﻧﻤﯿﺸه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زنـــدگـــی زیبــاســـت…….. امــا عــادلانــه نیســـت…!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگـــن . . . گرسنگـــی نکشیــدی عــاشقــی یــادت بــره . . . روزه گرفتـــم . . . فرامــوشــت کنـــم . . . شـــدی ؟؟!!!! نــه نمیشــــی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــﮧ پــُـلـیس مـــاهــریــﮧ یــادت ... تـــــــمام آشـوب هـایِ قـــَـلبمـو ســَـرکـوب مـیکـــــنه !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" کنارم که هستی خیابان ها از ماهیت می افتند رسیدنی در کار نیست شانه به شانه مقصدم قدم میزنم ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣــﯽ ﺩﺍﻧـــﯽ… ﺍﮔـــﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺗﻮﺭﺍ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺮﺍﯼ ِ ﺑـﯽ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﻮﺩﻥ ِ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘـــ ! ﺷــﺎﯾـــــﺪ ﺁﺭﺯﻭﯾــﯽ ﺯﯾﺒـــﺎﺗــﺮ ﺍﺯ ﺗـــــــﻮ ﺳــﺮﺍﻍ ﻧﺪﺍﺭﻡ …