بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرين حمدِ مرا نيز بخوان..... ك من از دنياىِ شما كوچ شدم... پشتِ من آب نريز... جاى من عالى هست...... بى خودى دلتنگ نشو.... من از اين بُه بُه ىِ شهر گريزان بودم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستــت دارم......!!! بـه انـدازه ی تمــوم کـت شلــوارای "احســان علــی خــانی"....!! =))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص . . . . . .  اگـــهـــ بیشعور بازی در نمیاوردی . . . . . . الان بچمون داشت . . . . . . . روزه ی " کله گنجیشکی "میگرفت . . . . . . .  "خاک تو سرت " :| ..... .. . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای فراموش کردن کسی راهی نیست..... مگر اینکه از او متنفر باشی.... اما مگر میتوان از کسی ک دوستش داری متنفر باشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول میدم همه ی غم هایت رابخرم...فقط تو قول بده خنده هایت را به کسی نفروشی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـسترم صـدف خـالی یک تـنهـــایی ســت و تــو چـون مـرواریـد گــردن آویــز کســان دگــری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارمش!ازبند تابلند،ازدست تادعا،ازصبرتاخدا!حتی اگر..همه بگویندازآن من نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل یک کتاب قدیمی فراموش شده که از بس نخوانده ایم گوشه کتابخانه دلت خاک میخورم دستی بکش سرم حرف های ناگفته ی زیادی دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم بمان.."دوستت دارم"...رفتی حالا که آمدی...نمی گویم برو اما حسرت "دوستت دارم" را بر دلت می گذارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیدی یکی مثل نوک پرگار همه جوره پات ایستاد...هر طور که بچرخی,بکشی...تکون نمی خوره... تو هم دورش بگرد,دورش نزن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو متن اصلي بودي...  و باقي زيبايي ها...  ترجمه اي نارسا...  به زبان هاي ديگر بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که دیر متوجه شدیم که... عشق اشکنک داره... سر دلشکستنک داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوت پایان رابزنید.... سادگیم حرف هرزگی زمانه نمیشود... قبوله باختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات خیلی عجیبند....گاهی اوقات میخندیم به روزهاییکه گریه میکردیم،اما گاهی گریه میکنیم به روزهاییکه میخندیدیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهی بایـــد بعضی احساسهــــا رو بـــذاری تـــو خونـــه سالمنــدان دلتــــــــ اینقـــدر بهـــش بی توجهـــی کنــی تـــا بمیــــــرن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﻤﯿﺩﺍﻧم ﭼﺸﻤﺎﻧت ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼه ﻣﯿﮑﻨﺪ, ﻓﻘﻂ ﻭقتی ﮐه… نگاهم ﻣﯿﮑﻨی... ﭼﻨﺎن ﺩﻟم ﺍﺯ ﺷﯿﻄﻨت ﻧﮕﺎﻫت میلرزد … ﮐه ﺣس ﻣﯿﮑﻨم ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎست … ﻓﺪﺍ ﺷﺪن ﺑﺮﺍی ﭼﺸﻤﻬﺎیی که …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرين حمدِ مرا نيز بخوان..... ك من از دنياىِ شما كوچ شدم... پشتِ من آب نريز... جاى من عالى هست...... بى خودى دلتنگ نشو.... من از اين بُه بُه ىِ شهر گريزان بودم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستــت دارم......!!! بـه انـدازه ی تمــوم کـت شلــوارای "احســان علــی خــانی"....!! =))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص . . . . . .  اگـــهـــ بیشعور بازی در نمیاوردی . . . . . . الان بچمون داشت . . . . . . . روزه ی " کله گنجیشکی "میگرفت . . . . . . .  "خاک تو سرت " :| ..... .. . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای فراموش کردن کسی راهی نیست..... مگر اینکه از او متنفر باشی.... اما مگر میتوان از کسی ک دوستش داری متنفر باشی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قول میدم همه ی غم هایت رابخرم...فقط تو قول بده خنده هایت را به کسی نفروشی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـسترم صـدف خـالی یک تـنهـــایی ســت و تــو چـون مـرواریـد گــردن آویــز کســان دگــری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارمش!ازبند تابلند،ازدست تادعا،ازصبرتاخدا!حتی اگر..همه بگویندازآن من نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل یک کتاب قدیمی فراموش شده که از بس نخوانده ایم گوشه کتابخانه دلت خاک میخورم دستی بکش سرم حرف های ناگفته ی زیادی دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم بمان.."دوستت دارم"...رفتی حالا که آمدی...نمی گویم برو اما حسرت "دوستت دارم" را بر دلت می گذارم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیدی یکی مثل نوک پرگار همه جوره پات ایستاد...هر طور که بچرخی,بکشی...تکون نمی خوره... تو هم دورش بگرد,دورش نزن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو متن اصلي بودي...  و باقي زيبايي ها...  ترجمه اي نارسا...  به زبان هاي ديگر بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسوس که دیر متوجه شدیم که... عشق اشکنک داره... سر دلشکستنک داره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سوت پایان رابزنید.... سادگیم حرف هرزگی زمانه نمیشود... قبوله باختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاطرات خیلی عجیبند....گاهی اوقات میخندیم به روزهاییکه گریه میکردیم،اما گاهی گریه میکنیم به روزهاییکه میخندیدیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـــاهی بایـــد بعضی احساسهــــا رو بـــذاری تـــو خونـــه سالمنــدان دلتــــــــ اینقـــدر بهـــش بی توجهـــی کنــی تـــا بمیــــــرن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻧﻤﯿﺩﺍﻧم ﭼﺸﻤﺎﻧت ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼه ﻣﯿﮑﻨﺪ, ﻓﻘﻂ ﻭقتی ﮐه… نگاهم ﻣﯿﮑﻨی... ﭼﻨﺎن ﺩﻟم ﺍﺯ ﺷﯿﻄﻨت ﻧﮕﺎﻫت میلرزد … ﮐه ﺣس ﻣﯿﮑﻨم ﭼﻘﺪﺭ ﺯﯾﺒﺎست … ﻓﺪﺍ ﺷﺪن ﺑﺮﺍی ﭼﺸﻤﻬﺎیی که …