بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعهد به سند ازدواج نیست . تعهد به حلقه ی دست چپ نیست . تعهّد... یه حسّیه تو قلب آدما....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن اونـو دسـت فـاصـله ها سـپـردم و خـاطـره هـا بـه انـتـقـام پـا شـــــدن....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند هر شکست مقدمه یک پیروزی است... خدایا با تکه تکه های غـــــــــرورم چه میخواهی بسازیـــــــ؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو مثـل همـه ی مـردهایی هستـی کـه دیـده ام بـا یـک تفـاوت بـزرگ کـه.. مـن بـا تـو خـوشبختـم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" این کلمات نحیف را یارای آن نیست تا بار سنگین محبت مرا به منزل گاه بلند تو برسانند پس همان بهتر که گاهی ... به نگاهی ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا....زندگیت مانند حرف پسربچه ایست که گریه کنان ب مادرش میگفت:هم میزنی هم  میگی گریه نکن؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صدم کن...سرعت صوت سهل هست... با سرعت نور میام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادِ آن قطره ىِ باران پريشانم كرد..... ك براىِ يك بوته ىِ خار.... آسمان را ول كرد.... بوته اما...... لبِ جوى..... چ خوش و سرحال بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز که باران می بارد، یک روز که چترمان دو نفره شده یک روز که همه جا حسابی خیس خیس است ، یک روز که گونه هایت از سرما سرخ سرخ شده ، آرامتر از هر چه تصورش کنی ، آهسته می بوسمت…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام که وابسته نباید شد... نه به هیچ کس ... نه به هیچ رابطه ای...  واین لعنتی نشدنی ترین کاری بود که آموختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک عذر خواهی نه...هزار عذر خواهی به خودم بدهکارم ععتنها به این دلیل که طی این چند سال با تو بودن، خیلی خودم رو تغییر دادم و الان خودمو یادم نمیاد! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ انتظاری از کسی ندارم واین نشان دهنده ی قدرت من نیست مسئله خستگی ام از اعتماد های شکسته خورده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درگذرازشهرعشق رسمی این چنین دیدم.... مجنون هابه داراویخته شده بودند ولیلی هابه چهاربایه های زیر انها لگدمیزدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اغوش خودم هستم،من خودم را در اغوش گرفته ام نه چندان با محبت  و نه چندان با لطافت اما وفادار وفادار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دادم برس گریه، دلم خیلی گرفته... نگو از دوریه کیه، نپرس از چی گرفته... اونی که قبل رفتن دوباره عاشقم کرد... خودش آباد شد اما...دلم ویران شد از درد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم پاره گریبان کنم از دست غمت دستم از ضعف … دریغا … به گریبان نرسید . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تعهد به سند ازدواج نیست . تعهد به حلقه ی دست چپ نیست . تعهّد... یه حسّیه تو قلب آدما....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن اونـو دسـت فـاصـله ها سـپـردم و خـاطـره هـا بـه انـتـقـام پـا شـــــدن....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند هر شکست مقدمه یک پیروزی است... خدایا با تکه تکه های غـــــــــرورم چه میخواهی بسازیـــــــ؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو مثـل همـه ی مـردهایی هستـی کـه دیـده ام بـا یـک تفـاوت بـزرگ کـه.. مـن بـا تـو خـوشبختـم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" این کلمات نحیف را یارای آن نیست تا بار سنگین محبت مرا به منزل گاه بلند تو برسانند پس همان بهتر که گاهی ... به نگاهی ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا....زندگیت مانند حرف پسربچه ایست که گریه کنان ب مادرش میگفت:هم میزنی هم  میگی گریه نکن؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو صدم کن...سرعت صوت سهل هست... با سرعت نور میام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يادِ آن قطره ىِ باران پريشانم كرد..... ك براىِ يك بوته ىِ خار.... آسمان را ول كرد.... بوته اما...... لبِ جوى..... چ خوش و سرحال بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز که باران می بارد، یک روز که چترمان دو نفره شده یک روز که همه جا حسابی خیس خیس است ، یک روز که گونه هایت از سرما سرخ سرخ شده ، آرامتر از هر چه تصورش کنی ، آهسته می بوسمت…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آموخته ام که وابسته نباید شد... نه به هیچ کس ... نه به هیچ رابطه ای...  واین لعنتی نشدنی ترین کاری بود که آموختم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک عذر خواهی نه...هزار عذر خواهی به خودم بدهکارم ععتنها به این دلیل که طی این چند سال با تو بودن، خیلی خودم رو تغییر دادم و الان خودمو یادم نمیاد! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ انتظاری از کسی ندارم واین نشان دهنده ی قدرت من نیست مسئله خستگی ام از اعتماد های شکسته خورده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درگذرازشهرعشق رسمی این چنین دیدم.... مجنون هابه داراویخته شده بودند ولیلی هابه چهاربایه های زیر انها لگدمیزدند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در اغوش خودم هستم،من خودم را در اغوش گرفته ام نه چندان با محبت  و نه چندان با لطافت اما وفادار وفادار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دادم برس گریه، دلم خیلی گرفته... نگو از دوریه کیه، نپرس از چی گرفته... اونی که قبل رفتن دوباره عاشقم کرد... خودش آباد شد اما...دلم ویران شد از درد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواستم پاره گریبان کنم از دست غمت دستم از ضعف … دریغا … به گریبان نرسید . . .