بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طولاني‌مـي‌شود براے ڪساني ڪہ غصہ دارند دیرمي‌ڪَذرد براے ڪساني‌ڪہ منتظرند زودمي‌ڪَذرد براے ڪساني‌ڪہ عجلہ دارند اماابدے مي‌شود براے ڪساني ڪہ عـاشقند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به دیوار نذار عشقم..... حالا هرقدر که ازم دوری.. به غیرت شونه هام بد جور بر میخوره.... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن مـجـنـون  تــو مـجـنـون  دیـوانـه چـو دیـوانه بـبـیند خـوشــش آید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار سال هم بگذرد  "نگاهت"... غافلگیرم میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کنید سخت هست پشت کیبرد بشینی و از ارزوهای عاشقانه بی مخاطبی بنویسی که نمیدانی به واقعیت تبدیل میشود یا عمر کفاف نمیدهد... سرنماز های رجبتون حال اشفته منم دعا کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم های تو  فرآیند اکسیژن رابه  همراه دارد  من ازنگاه به چشمان تو  نفس میگیرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم خود بستم که  دیگر چشم مستش ننگرم ناگهان دل داد زد: "دیوانه! من مى بینمش"... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا لازمه یکی باشه.. کاری نکنه فقط باشه همین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـقـدر مـاه گـرفـتگی را دوسـت دارم شـبـیه تـوسـت  وقـتی مـوهـایت را روی صـورتـت مـیـریـزی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بین تمام روسری هایت باد رو بیشتراز همه دوست دارم به موهایت می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق هم که شدی مثل زلیخا باش... انقدر رسوا بازی در بیاور تا خدا خودش پا در میانی کند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حسی از این زیباتر که تـــــــــــــــــــــــو برای مـــــــــــــــــــــن نگران میشوی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : دعا کن می آید؛ گفتم: آنکه با دعایی بیاید با نفرینی میرود؛ خواستی بیا، با دعا نیا، با دل بیا..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلم آرزوی آمدنت میمیرد.... رفته ای اینک... اما آیا بازمیگردی؟؟؟؟ چه تمنای محالی!!!! خنده ام میگیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل کندن اگر آسون بود فرهاد به جای کوه، دل می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ....؟حاضر غم .....؟حاضر درد ....؟حاضر دوری ....؟حاضر عشق ....؟ بلندتر میخوانم عشق؟ باز هم نیامده؟؟؟.... غیبت هایش از حد مجاز چندیست که گذشته اخراجش میکنم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طولاني‌مـي‌شود براے ڪساني ڪہ غصہ دارند دیرمي‌ڪَذرد براے ڪساني‌ڪہ منتظرند زودمي‌ڪَذرد براے ڪساني‌ڪہ عجلہ دارند اماابدے مي‌شود براے ڪساني ڪہ عـاشقند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر به دیوار نذار عشقم..... حالا هرقدر که ازم دوری.. به غیرت شونه هام بد جور بر میخوره.... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن مـجـنـون  تــو مـجـنـون  دیـوانـه چـو دیـوانه بـبـیند خـوشــش آید . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار سال هم بگذرد  "نگاهت"... غافلگیرم میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باور کنید سخت هست پشت کیبرد بشینی و از ارزوهای عاشقانه بی مخاطبی بنویسی که نمیدانی به واقعیت تبدیل میشود یا عمر کفاف نمیدهد... سرنماز های رجبتون حال اشفته منم دعا کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم های تو  فرآیند اکسیژن رابه  همراه دارد  من ازنگاه به چشمان تو  نفس میگیرم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم خود بستم که  دیگر چشم مستش ننگرم ناگهان دل داد زد: "دیوانه! من مى بینمش"... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا لازمه یکی باشه.. کاری نکنه فقط باشه همین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـقـدر مـاه گـرفـتگی را دوسـت دارم شـبـیه تـوسـت  وقـتی مـوهـایت را روی صـورتـت مـیـریـزی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بین تمام روسری هایت باد رو بیشتراز همه دوست دارم به موهایت می آید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق هم که شدی مثل زلیخا باش... انقدر رسوا بازی در بیاور تا خدا خودش پا در میانی کند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حسی از این زیباتر که تـــــــــــــــــــــــو برای مـــــــــــــــــــــن نگران میشوی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : دعا کن می آید؛ گفتم: آنکه با دعایی بیاید با نفرینی میرود؛ خواستی بیا، با دعا نیا، با دل بیا..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دلم آرزوی آمدنت میمیرد.... رفته ای اینک... اما آیا بازمیگردی؟؟؟؟ چه تمنای محالی!!!! خنده ام میگیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل کندن اگر آسون بود فرهاد به جای کوه، دل می کند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ....؟حاضر غم .....؟حاضر درد ....؟حاضر دوری ....؟حاضر عشق ....؟ بلندتر میخوانم عشق؟ باز هم نیامده؟؟؟.... غیبت هایش از حد مجاز چندیست که گذشته اخراجش میکنم!