بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

lمگه داریم؟؟؟ حسی بهتر از رفتن به ی مسافرت دو نفره با عشقت بدون در نظر داشتن مقصد معینی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه قهوه سفارش می داد! می گفت:به نیت چشم های "تو" شیر و شکر هم می ریخت و می پرسید:شبیه شد؟! این روزها اما.. شنیدم چای سبز سفارش می دهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـلامتی اونـایی کـه دقـایـقی کـه بـهشـون فـک مـی کـنـیم  خـــیلی بـیـشـتر اَ دقـایـقی ِ کـه باهـاشـون زنـــدگی کــردیم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه همیشه فقط گاهی اوقات مثلا عصر های کش دار جمعه گاهی طوری بهانه ات را می گیرم که شعر هم مضطرب می شود و آب برایم می آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" گفت منتظر بمان، رفت من منتظر نماندم، او هم نیامد ...  چیزی شبیهِ مرگ شد بی‌ آنکه کسی بمیرد ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی دوستت دارم گفتم دوستت ندارم ! . . . . این دروغ به آن دروغ در ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣــﯽ ﺩﺍﻧـــﯽ… ﺍﮔـــﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺗﻮﺭﺍ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺮﺍﯼ ِ ﺑـﯽ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﻮﺩﻥ ِ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘـــ ! ﺷــﺎﯾـــــﺪﺁﺭﺯﻭﯾــﯽ ﺯﯾﺒـــﺎﺗــﺮ ﺍﺯ ﺗـــ ــــﻮ ﺳــﺮﺍﻍ ﻧﺪﺍﺭﻡ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوتی میکند  آنسوی دنیا باشی یا فقط چند کوچه آن طرف تر...!!! پا ی محبت که در میان باشد دلتنگی دمار از روزگار آدم در میاورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیه مشترک عین الاکلنگ میمونه، هر دو طرف هر وقت که بخوان میتونن همدیگه رو بالا ببرن یا پایین بکشن،فقط دوتا عاشق میتونن تعادلش رو حفظ کنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــرد اونیه که وقتــی بـاهــاش دعـــوا کــردی بــرگـرده و با محبتـــــ بهت بگــه: خــالـــی شــدی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حکایتیست که دلم را به هر طرف پرت میکنم بازهم کنار تو می افتد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولا (عشق) بود = علاقه شدید قلبی بعد دشد (عجق) = علاقه جدید قلبی حالا هم که شد (عچق) = علاقه چندم قلبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کلانتری وجودم تو را در قلبم حبس کردم و عشقت را در تک تک سلول هایم زندانی کرده ام دوری که جایی برای هیچ کس و هیچ چیز نمانده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که هستی  زمان هم مثل من دستپاچه می شود ... عقربه ها دوتا یکی می پرند... اما همین که میروی... تاوان دستپاچگی های ساعت را هم من باید بدهم... جانم را میگیرد ثانیه های بی تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین غمگین،ببین دلتنگ دیدارم، ببین،خوابم نمى آید،ببین بیدار،بیدارم، نگفتم تاکنون اما… کنون بشنو… تورا بیش از همه من دوست میدارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمالت آفتاب هر نظر باد ز خوبی روی خوبت خوبتر باد کسی کو بسته زلفت نباشد چو زلفت درهم و زیر و زبر باد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

lمگه داریم؟؟؟ حسی بهتر از رفتن به ی مسافرت دو نفره با عشقت بدون در نظر داشتن مقصد معینی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه قهوه سفارش می داد! می گفت:به نیت چشم های "تو" شیر و شکر هم می ریخت و می پرسید:شبیه شد؟! این روزها اما.. شنیدم چای سبز سفارش می دهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســـلامتی اونـایی کـه دقـایـقی کـه بـهشـون فـک مـی کـنـیم  خـــیلی بـیـشـتر اَ دقـایـقی ِ کـه باهـاشـون زنـــدگی کــردیم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه همیشه فقط گاهی اوقات مثلا عصر های کش دار جمعه گاهی طوری بهانه ات را می گیرم که شعر هم مضطرب می شود و آب برایم می آورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" گفت منتظر بمان، رفت من منتظر نماندم، او هم نیامد ...  چیزی شبیهِ مرگ شد بی‌ آنکه کسی بمیرد ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی دوستت دارم گفتم دوستت ندارم ! . . . . این دروغ به آن دروغ در ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣــﯽ ﺩﺍﻧـــﯽ… ﺍﮔـــﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺗﻮﺭﺍ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺮﺍﯼ ِ ﺑـﯽ ﺁﺭﺯﻭ ﺑﻮﺩﻥ ِ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘـــ ! ﺷــﺎﯾـــــﺪﺁﺭﺯﻭﯾــﯽ ﺯﯾﺒـــﺎﺗــﺮ ﺍﺯ ﺗـــ ــــﻮ ﺳــﺮﺍﻍ ﻧﺪﺍﺭﻡ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه تفاوتی میکند  آنسوی دنیا باشی یا فقط چند کوچه آن طرف تر...!!! پا ی محبت که در میان باشد دلتنگی دمار از روزگار آدم در میاورد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگیه مشترک عین الاکلنگ میمونه، هر دو طرف هر وقت که بخوان میتونن همدیگه رو بالا ببرن یا پایین بکشن،فقط دوتا عاشق میتونن تعادلش رو حفظ کنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــرد اونیه که وقتــی بـاهــاش دعـــوا کــردی بــرگـرده و با محبتـــــ بهت بگــه: خــالـــی شــدی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حکایتیست که دلم را به هر طرف پرت میکنم بازهم کنار تو می افتد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اولا (عشق) بود = علاقه شدید قلبی بعد دشد (عجق) = علاقه جدید قلبی حالا هم که شد (عچق) = علاقه چندم قلبی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کلانتری وجودم تو را در قلبم حبس کردم و عشقت را در تک تک سلول هایم زندانی کرده ام دوری که جایی برای هیچ کس و هیچ چیز نمانده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که هستی  زمان هم مثل من دستپاچه می شود ... عقربه ها دوتا یکی می پرند... اما همین که میروی... تاوان دستپاچگی های ساعت را هم من باید بدهم... جانم را میگیرد ثانیه های بی تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین غمگین،ببین دلتنگ دیدارم، ببین،خوابم نمى آید،ببین بیدار،بیدارم، نگفتم تاکنون اما… کنون بشنو… تورا بیش از همه من دوست میدارم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمالت آفتاب هر نظر باد ز خوبی روی خوبت خوبتر باد کسی کو بسته زلفت نباشد چو زلفت درهم و زیر و زبر باد