بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور تا دورم خط قرمز کشیده ام وقتی تو در کنارم نباشی در نزدیکی من هر ک میخواهد باشد توقف ممنوع ... !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف تلخ : دوستت دارم اما... حرف شیرین : ...اما دوستت دارم به همین سادگی میشه دل به دست اورد یا دل شکوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش را بخواهی بانو من شب را دوست دارم چون هر بار به خودم امید می دهم که در سپیده دمش تو می آیی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن دل بیـقــرار مـــن بـا یــاد هـیــچ گـلـــی آرام نـمیگـیــرد، جــزء تـــــو  تــویـــی کــه هــمـه جــهـان مـنـــی ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا فک میکنن خیلی مهمن باید خدمتشون عرض کنم ما از بچگی یاد گرفتیم دور چیزای مهم خط بکشیم...پس خوش اومدی...هررررررری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به من .............این دنیا ؛آدمهایش و احساسشان با من کاری کرده اند که گریه نه فقط آرومم نمیکنه ...بلکه فقط زخم دلم رو بیشتر میسوزونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش دلیل شب بیداری هایم ،بودنت بود ، ن نبودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چگونه پیدایت کنم ؟ وقتی به یاد نمی آورم چگونه گُمت کرده ام ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق همینه که نگاهت کنه عشق کنی لرز کنی تب کنی تا SMS میزنه دارم میام حاشیه تهران و مرتب کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چشمانت با من چه میکند... فقط میدانم وقتی نگاهم میکنی چنان دلم از شیطنت نگاهت میلرزد که حس میکنم چقدر زیباست " فدا شدن برای چشم هایی که همه ی دنیاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نخواستنت… آروم بکش کنار… غم انگیز است اگر تو را نخواهد مسخره است اگر نفهمی احمقانه است اگر اصرار کنی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین بزرگ زندگی من جای خالی توست بانو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينقدر ورق هاي زندگي ام را بهم نريز حكم همان دل است كه براي تو مي تپد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رشته محبت تو پاره می کنم شاید گره خورد به تو نزدیک تر شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز او هم معنای بی محلی را میفهمد... بگذار حال با هم محلیش خوش باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هیچوقت بعد از هر لبخندی خدا را شکر نمیکنید حقی نخواهید داشت بعد از هر اشکی از او گله مند باشید

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دور تا دورم خط قرمز کشیده ام وقتی تو در کنارم نباشی در نزدیکی من هر ک میخواهد باشد توقف ممنوع ... !!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف تلخ : دوستت دارم اما... حرف شیرین : ...اما دوستت دارم به همین سادگی میشه دل به دست اورد یا دل شکوند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستش را بخواهی بانو من شب را دوست دارم چون هر بار به خودم امید می دهم که در سپیده دمش تو می آیی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـن دل بیـقــرار مـــن بـا یــاد هـیــچ گـلـــی آرام نـمیگـیــرد، جــزء تـــــو  تــویـــی کــه هــمـه جــهـان مـنـــی ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا فک میکنن خیلی مهمن باید خدمتشون عرض کنم ما از بچگی یاد گرفتیم دور چیزای مهم خط بکشیم...پس خوش اومدی...هررررررری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به من .............این دنیا ؛آدمهایش و احساسشان با من کاری کرده اند که گریه نه فقط آرومم نمیکنه ...بلکه فقط زخم دلم رو بیشتر میسوزونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش دلیل شب بیداری هایم ،بودنت بود ، ن نبودنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" چگونه پیدایت کنم ؟ وقتی به یاد نمی آورم چگونه گُمت کرده ام ...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق همینه که نگاهت کنه عشق کنی لرز کنی تب کنی تا SMS میزنه دارم میام حاشیه تهران و مرتب کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چشمانت با من چه میکند... فقط میدانم وقتی نگاهم میکنی چنان دلم از شیطنت نگاهت میلرزد که حس میکنم چقدر زیباست " فدا شدن برای چشم هایی که همه ی دنیاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی نخواستنت… آروم بکش کنار… غم انگیز است اگر تو را نخواهد مسخره است اگر نفهمی احمقانه است اگر اصرار کنی…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین بزرگ زندگی من جای خالی توست بانو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينقدر ورق هاي زندگي ام را بهم نريز حكم همان دل است كه براي تو مي تپد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من رشته محبت تو پاره می کنم شاید گره خورد به تو نزدیک تر شوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز او هم معنای بی محلی را میفهمد... بگذار حال با هم محلیش خوش باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر هیچوقت بعد از هر لبخندی خدا را شکر نمیکنید حقی نخواهید داشت بعد از هر اشکی از او گله مند باشید