بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺑﺪ ﻣﯿﺸﻦ .. ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﮑن .. ﺍﯾﻨﺎ ﯾﻪ ﺁﺩﻡ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مسافری زمینی هستم که زمانش به وقت حضور توست، خورشیدش به افق مهربانی تو طلوع می کند و ماه آسمانش چشمان توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺑﺪ ﻣﯿﺸﻦ .. ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﮑن .. ﺍﯾﻨﺎ ﯾﻪ ﺁﺩﻡ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستن ادمایی ک نظر عقلی چیزی نمی فهمن.ولی حتی اون هام صدای شکستو دل شونو خوب می فهمن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهایم در آغوشی مداوا شد که میدانم وقتی ندارمش بزرگترین دردم میشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مسافری زمینی هستم که زمانش به وقت حضور توست، خورشیدش به افق مهربانی تو طلوع می کند و ماه آسمانش چشمان توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــــن یــــک جنــــون منطـــــقیست که میـــــخواهمت هـــنوز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه دل را شکستن احتیاجش سنگ نیست/این دل با نگاهی سرد پرپر میشود/با خودم عهد بستم بار دیگر که تو را دیدم بگویم از تو دلگیریم/ولی باز تو را دیدم گفتم بی تو میمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نگاهم اگر نیستی... خیالم سرشار توست! و این قانون دوست داشتن است......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اون لحظه ایم که ... قبل از اینکه ساندویچتو بخوری میدی اول من بهش گاز بزنم البته این قضیه تو همه ی خوراکی ها اتفاق میفته ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! به اندازه آسمان دیروز آرزو داشتم و میخواستم دست اتفاق رو بگیرم تا نیفتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سوال... خدا تنهاس یا تنهاش گذاشتیم؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

1سال از با هم بودمان گذشته و من هروز بيش از پيش به اين راز پي ميبرم كه تو خلق شده اي براي من تا زيباترين زندگي را برايم بسازي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن کوچک است حقیر است . احساس من به تو به پرستش نزدیک است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تند رفت کودکی هایم با آن دچرخه ی قراضه اش که همیشه ی خدا پنچر بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت دارد! من میتوانم با یاد تو با باران مشاعره کنم و بند نیایم.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺑﺪ ﻣﯿﺸﻦ .. ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﮑن .. ﺍﯾﻨﺎ ﯾﻪ ﺁﺩﻡ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مسافری زمینی هستم که زمانش به وقت حضور توست، خورشیدش به افق مهربانی تو طلوع می کند و ماه آسمانش چشمان توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺑﺪ ﻣﯿﺸﻦ .. ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﮑن .. ﺍﯾﻨﺎ ﯾﻪ ﺁﺩﻡ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮﻥ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هستن ادمایی ک نظر عقلی چیزی نمی فهمن.ولی حتی اون هام صدای شکستو دل شونو خوب می فهمن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهایم در آغوشی مداوا شد که میدانم وقتی ندارمش بزرگترین دردم میشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من مسافری زمینی هستم که زمانش به وقت حضور توست، خورشیدش به افق مهربانی تو طلوع می کند و ماه آسمانش چشمان توست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــــن یــــک جنــــون منطـــــقیست که میـــــخواهمت هـــنوز.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه دل را شکستن احتیاجش سنگ نیست/این دل با نگاهی سرد پرپر میشود/با خودم عهد بستم بار دیگر که تو را دیدم بگویم از تو دلگیریم/ولی باز تو را دیدم گفتم بی تو میمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نگاهم اگر نیستی... خیالم سرشار توست! و این قانون دوست داشتن است......!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اون لحظه ایم که ... قبل از اینکه ساندویچتو بخوری میدی اول من بهش گاز بزنم البته این قضیه تو همه ی خوراکی ها اتفاق میفته ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! به اندازه آسمان دیروز آرزو داشتم و میخواستم دست اتفاق رو بگیرم تا نیفتد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه سوال... خدا تنهاس یا تنهاش گذاشتیم؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

1سال از با هم بودمان گذشته و من هروز بيش از پيش به اين راز پي ميبرم كه تو خلق شده اي براي من تا زيباترين زندگي را برايم بسازي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن کوچک است حقیر است . احساس من به تو به پرستش نزدیک است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تند رفت کودکی هایم با آن دچرخه ی قراضه اش که همیشه ی خدا پنچر بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حقیقت دارد! من میتوانم با یاد تو با باران مشاعره کنم و بند نیایم.....