بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قندان خانه را پر کردم از حرف هایت تـو که می دانی مـن چای را تلخ دوست ندارم هوس فنجانی دیگر کرده ام کمی بیشتر بمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو برای هـمـیشه مــیروی و مــَن چـه قدر کار ریــخـتـه روی ســرم! خـاطــرات زیادی برای فـرامـوش کردن دارم. . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق این روزا فقط یه سوء تفاهمه بین دو تا احمق"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺸﻮﻧﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ، ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خودم دور میشوم تا به تو نزدیکتر باشم این روزها . . . " خیال "  تنها راه با تو بودن است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست که کوهستان دلم به حرمت ردپایت به برف هایش اجازه ی آب شدن نمی دهد .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ « ﺳــــــﮓ» ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ … ﺳﮕﯽ « ﻭﻟﮕــــــــﺮﺩ !!!» ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﺭﻫﮕﺬﺭﯼ ﺩﻡ ﺗﮑﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﺪ!!! لایک کنید تا اونم بخونه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی تپش یک قلبه ترسیده . . . . . . . . دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یادم دادی با چشمام بخنــــدم... به اون روزای تلخم بر نگــــردم... از این ناراحتم کم با تو بــــودم... باید زودتر تورو پیدا میکــــردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیدی یکی مثل نوک پرگار همه جوره پات ایستاد!! هر طور که بچرخی..بکشی..تکون نمیخوره..تو هم دورش بگرد .. دورش نزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غریب است حالم همانند کبریتی است که میداند فقط ساخته شده است تا سوخته شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات حسرت تکرار یک لحظه دیوانه کننده ترین حس دنیاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به ان عزیزم که هرشب در کابوس اینکه شاید برود سالهاست سوگوارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلتنگت هستم نوشتن "نامت"ارامم می کند "دیدنت"که دیگر جای خود دارد.....!ً

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت همانند " جنگ ویتنام " است هرکه رفت یا برنگشت، یا اگر برگشت " دیوانه " بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توچشمات ی دنیاآرامشه چشماتونبندکه آرامشم ازبین بره...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قندان خانه را پر کردم از حرف هایت تـو که می دانی مـن چای را تلخ دوست ندارم هوس فنجانی دیگر کرده ام کمی بیشتر بمان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو برای هـمـیشه مــیروی و مــَن چـه قدر کار ریــخـتـه روی ســرم! خـاطــرات زیادی برای فـرامـوش کردن دارم. . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق این روزا فقط یه سوء تفاهمه بین دو تا احمق"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻧﮑﺮﺩﻡ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺸﻮﻧﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ، ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خودم دور میشوم تا به تو نزدیکتر باشم این روزها . . . " خیال "  تنها راه با تو بودن است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سالهاست که کوهستان دلم به حرمت ردپایت به برف هایش اجازه ی آب شدن نمی دهد .......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ « ﺳــــــﮓ» ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ … ﺳﮕﯽ « ﻭﻟﮕــــــــﺮﺩ !!!» ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮﺭﻫﮕﺬﺭﯼ ﺩﻡ ﺗﮑﺎﻥ ﻣﯿﺪﻫﺪ!!! لایک کنید تا اونم بخونه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه ی تپش یک قلبه ترسیده . . . . . . . . دوست دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یادم دادی با چشمام بخنــــدم... به اون روزای تلخم بر نگــــردم... از این ناراحتم کم با تو بــــودم... باید زودتر تورو پیدا میکــــردم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیدی یکی مثل نوک پرگار همه جوره پات ایستاد!! هر طور که بچرخی..بکشی..تکون نمیخوره..تو هم دورش بگرد .. دورش نزن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غریب است حالم همانند کبریتی است که میداند فقط ساخته شده است تا سوخته شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات حسرت تکرار یک لحظه دیوانه کننده ترین حس دنیاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقدیم به ان عزیزم که هرشب در کابوس اینکه شاید برود سالهاست سوگوارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دلتنگت هستم نوشتن "نامت"ارامم می کند "دیدنت"که دیگر جای خود دارد.....!ً

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت همانند " جنگ ویتنام " است هرکه رفت یا برنگشت، یا اگر برگشت " دیوانه " بود!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توچشمات ی دنیاآرامشه چشماتونبندکه آرامشم ازبین بره...