بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدن کلمه ی(خانومم) از کسی که عاشقشی از صدتا قرص ارامبخش موثرتره... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد طول نمیکشد تا بفهمی  ورود به هر رابطه ای نمیتواند تنهاییت را پر کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﻪ ﺍﺳﻢ ﺗﻮﻭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﻫست ، ﮐﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺸﻨوه ﻧﺎﺧﻮﺩﺍﮔﺎﻩ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺳﻤﺖ… ﯾﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺫﻭﻕ ، ﯾﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺣﺴﺮﺕ ، و یا از روی نفرت ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــی شــک بــه هــیــچ صــراطــی مــستــقیــم نیــست دلــــی کــه... بیــتــاب نــوازش ســر انــگشــتــان تــــوبــاشــد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق واژه اي ست كه خداوند آن را آفريد، خدايا!چگونه عشق ورزيدن را به من بياموز، خود چگونه زندگي كردن را خواهم آموخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که عشق را می فهمند عذاب میکشند. و آنان که عشق را نمی فهمند عذاب می دهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون بچه آهویی که از مادرش جدا نمیشود... ً«غم» از «عشق» جدا نمیشود... و من از تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل هر برگ سفید مثل هر سطر جدید  مثل شعرهای بی قافیه من! خالی از تکراره شوق بودن تو ... دیدن تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی ب اندآزه غیرتی کردن و حرص درآوردن مخآطب خآصت حآل نمیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا برات عشق ارزو میکنم  ازاون عشق هایی که صبح از خواب بلند میشی بالبخند بگی: ((زندگی یعنی این)) ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که خواب باشه توهم زل بزنی بهش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــعــجــــزه .... اون اس ام اســیـه کـه مـیـتــونــه حــالـتــو تــو 1ثــانـیـــه عــوض کنـــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرمت معنای اسمت تو کتابا جا نمی شه // من الفبا می نویسم حرف تو پیدا نمی شه مثه موج و خط ساحل سرنوشتم اینه لابد// کم خداحافظ نگفتم رفتنم برگشتنم شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموشت نمیکنم تا جان در بدن دارم ... اگر دیدی فراموشت کردم بدان جان در کفن دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دســـتـتـــــ مــال هــرکــی بــاشــه چــشــمــتـــ دنـبـــال مــنــــه هرنــگــاهــتـــ انــگــاری اســمــمــو فــریــاد مــیــزنـــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم!....چرا شو نپرس: اشـــــــــــکت در میاد!!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیدن کلمه ی(خانومم) از کسی که عاشقشی از صدتا قرص ارامبخش موثرتره... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیاد طول نمیکشد تا بفهمی  ورود به هر رابطه ای نمیتواند تنهاییت را پر کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﻪ ﺍﺳﻢ ﺗﻮﻭ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﻫست ، ﮐﻪ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺸﻨوه ﻧﺎﺧﻮﺩﺍﮔﺎﻩ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺳﻤﺖ… ﯾﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺫﻭﻕ ، ﯾﺎ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺣﺴﺮﺕ ، و یا از روی نفرت ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــی شــک بــه هــیــچ صــراطــی مــستــقیــم نیــست دلــــی کــه... بیــتــاب نــوازش ســر انــگشــتــان تــــوبــاشــد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق واژه اي ست كه خداوند آن را آفريد، خدايا!چگونه عشق ورزيدن را به من بياموز، خود چگونه زندگي كردن را خواهم آموخت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان که عشق را می فهمند عذاب میکشند. و آنان که عشق را نمی فهمند عذاب می دهند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همچون بچه آهویی که از مادرش جدا نمیشود... ً«غم» از «عشق» جدا نمیشود... و من از تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل هر برگ سفید مثل هر سطر جدید  مثل شعرهای بی قافیه من! خالی از تکراره شوق بودن تو ... دیدن تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچی ب اندآزه غیرتی کردن و حرص درآوردن مخآطب خآصت حآل نمیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خدا برات عشق ارزو میکنم  ازاون عشق هایی که صبح از خواب بلند میشی بالبخند بگی: ((زندگی یعنی این)) ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین حس اینه که خواب باشه توهم زل بزنی بهش !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــعــجــــزه .... اون اس ام اســیـه کـه مـیـتــونــه حــالـتــو تــو 1ثــانـیـــه عــوض کنـــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرمت معنای اسمت تو کتابا جا نمی شه // من الفبا می نویسم حرف تو پیدا نمی شه مثه موج و خط ساحل سرنوشتم اینه لابد// کم خداحافظ نگفتم رفتنم برگشتنم شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموشت نمیکنم تا جان در بدن دارم ... اگر دیدی فراموشت کردم بدان جان در کفن دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دســـتـتـــــ مــال هــرکــی بــاشــه چــشــمــتـــ دنـبـــال مــنــــه هرنــگــاهــتـــ انــگــاری اســمــمــو فــریــاد مــیــزنـــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی خودم!....چرا شو نپرس: اشـــــــــــکت در میاد!!!!