بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی بهترین "مرد‏"ها هم نمیتوانند بفهمند.. ‏"‏ زن‏ "عاشق چقدر کم صبر است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاج من بر سرم نیست , تاج من در قلب من جای دارد, تاجی که به ندرت پادشاهی را از آن بهره داده اند, تاج من "عشق" توست که در دل دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر پایشان که له شدی، روی سرشان جا داری.  البته...  به عزت شرف  "لا اله الا الله" 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا می آیم از تو دل بکَنم صبر می آید... چقدر دوست دارم این عطسه ها را !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــن روزهــا نـه حوصــله ی دوسـت داشتن دارم نـه مـیخواهــم کسـی دوســـتم داشته باشــد!  بــگذاریـد شاد بــاشم و شــاد بــمــانم  نمیــخواهــم عاشق شــوم  هــنــوز قصــد زنــدگــی دارم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه تب ها ازعشق نیس بعضی تب ها از عفونت هوسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مــن آدم بــرفــی ای ســت کــه عــاشــق آفتــاب شــده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مرد واقعی مردیه که وقتی ی دختر رو دوست داشت.. واسه بقیه دخترا نماز میت بخونه..‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر از آنچه سزاوارش باشم بهم صدمه زدی فقط به این خاطر که بیشتر از آنچه سزاوارش باشی عاشقت بودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیایه نفرن اماوقتی نیستن همه تنهان.;!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا زمين است! . . . . فاصله ي يك عشق تا عشق ديگر يك قهر ساده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان، همچو صفحه ی دل من  روشن از جلوه های مهتابست  امشب از خواب خوش گریزانم که خیال تو خوشتر از خوابست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من! چه بی منطق به چشمانت میشه عادت کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ، ﻭﻗﺘﯽ ﺳﺮ ﺭﻭﯼ ﺑﺎﺯﻭﺍﻥ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﯼ ... ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻧﻪ ﺗﻮ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاصدک هان! چه خبر آوردی از کجا وز که خبر آوردی خوش خبر باشی اما .. اما گرد بام و در من بی ثمر می گردی انتظار خبری نیست مرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغِ تو که ســـــبز میشه.....دنیای من آبی میشه!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی بهترین "مرد‏"ها هم نمیتوانند بفهمند.. ‏"‏ زن‏ "عاشق چقدر کم صبر است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاج من بر سرم نیست , تاج من در قلب من جای دارد, تاجی که به ندرت پادشاهی را از آن بهره داده اند, تاج من "عشق" توست که در دل دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیر پایشان که له شدی، روی سرشان جا داری.  البته...  به عزت شرف  "لا اله الا الله" 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا می آیم از تو دل بکَنم صبر می آید... چقدر دوست دارم این عطسه ها را !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــن روزهــا نـه حوصــله ی دوسـت داشتن دارم نـه مـیخواهــم کسـی دوســـتم داشته باشــد!  بــگذاریـد شاد بــاشم و شــاد بــمــانم  نمیــخواهــم عاشق شــوم  هــنــوز قصــد زنــدگــی دارم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه تب ها ازعشق نیس بعضی تب ها از عفونت هوسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مــن آدم بــرفــی ای ســت کــه عــاشــق آفتــاب شــده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مرد واقعی مردیه که وقتی ی دختر رو دوست داشت.. واسه بقیه دخترا نماز میت بخونه..‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر از آنچه سزاوارش باشم بهم صدمه زدی فقط به این خاطر که بیشتر از آنچه سزاوارش باشی عاشقت بودم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیایه نفرن اماوقتی نیستن همه تنهان.;!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينجا زمين است! . . . . فاصله ي يك عشق تا عشق ديگر يك قهر ساده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمان، همچو صفحه ی دل من  روشن از جلوه های مهتابست  امشب از خواب خوش گریزانم که خیال تو خوشتر از خوابست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من! چه بی منطق به چشمانت میشه عادت کرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺟﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ، ﻭﻗﺘﯽ ﺳﺮ ﺭﻭﯼ ﺑﺎﺯﻭﺍﻥ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﯼ ... ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﻧﻪ ﺗﻮ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قاصدک هان! چه خبر آوردی از کجا وز که خبر آوردی خوش خبر باشی اما .. اما گرد بام و در من بی ثمر می گردی انتظار خبری نیست مرا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغِ تو که ســـــبز میشه.....دنیای من آبی میشه!