بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم:شعرهایم را دانه پاشیدم، تاحواست پرت شود، شکارت کنم!!! گفت:زهی خیال باطل...!! گنجشک های این روزها، گوشتخوار شده اند، باید خود را تکه تکه کنی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگرعروس توباشم..دیگرهیچ لباسی برازنده ی اندام من نخواهدبود!آغوش توتمام قدمن رادربرخواهدگرفت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابر آمدو طوفان گرفت قلب تاریخ هم لبانم را گرفت* دست در دستش شدیم با رنگ باد خیس ابری در کنار آرام گرفت* میدویدیم با دلی عاشق چو باد جاده ی عشق بی انتها پایان گرفت....*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را که بجز توبه شکستن هنری نیست / با زاهد بی مایه شکستن ثمری نیست برخیز جز این چاره نداری که در این حال / جز جام می و مطرب و ساقی خبری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرفتن دستانت ارامشم میدهد عشقم...حتی اگر عالم و آدم پشت سرم دنبال گرفتن دستانت از دستانم باشند...سردی دستات شاید از گرمای وجود دیگریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی حرف است... که تو هر روز در گلویت خاری کشنده احساس کنی برای کسی که " بدانی " حتی یک بار در عمرش به خاطر تو " بغض " هم نکرده است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

****دلم یک شب آرام می خواهد!! با اهنگی رمانتیک؛ چند تا شمع؛ ویک عالمه...تو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهـی بـه سـرم مـیـزنـد بـزنـم زیـر هـمـه چـیـز و هـمـه چـیـز...! امـــــــــــــا... "سَـــر" کــه کــاره ای نـیـسـت... ایـن "دل" اسـت کــه فـرمـانـروایــی مـیـکـنـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد زيادى وارد زندگيت ميشن و بعدشم خارج ميشن! اما فقط عشقته كه وقتى تركت ميكنه رد پاش تو قلبت باقى ميمونه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه را صدا زدم جــز خــدا.. . هیچ کـــس جــوابـم را نــداد جز خـــدا. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هم بگو دوستت دارم... همیشه آن کسی نباش که میگوید: منم دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند که میزنی پیش پا افتاده ترین اتفاقی که رخ می دهد اختلال در تشخیص ماه های قمری است !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عاشق کلمه و ترکیب های تازه ام مثل کلمه ی تو که با من ترکیب تازه ای میشود"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان دستِ توست … زمین دستِ توست … دنیا متلاشی میشود وقتی دست روی دست میگذاری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر تو هرکاری ممکن است از من سر بزند، حتی ممکن است در بند پایانی این شعر به مغزم شلیک کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ی پسرم .. لجباز و شرور ... خــَرمن قلبتو آتیش میدم اگه فقط یه برگ از درخت دلم بندازی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم:شعرهایم را دانه پاشیدم، تاحواست پرت شود، شکارت کنم!!! گفت:زهی خیال باطل...!! گنجشک های این روزها، گوشتخوار شده اند، باید خود را تکه تکه کنی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگرعروس توباشم..دیگرهیچ لباسی برازنده ی اندام من نخواهدبود!آغوش توتمام قدمن رادربرخواهدگرفت..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابر آمدو طوفان گرفت قلب تاریخ هم لبانم را گرفت* دست در دستش شدیم با رنگ باد خیس ابری در کنار آرام گرفت* میدویدیم با دلی عاشق چو باد جاده ی عشق بی انتها پایان گرفت....*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما را که بجز توبه شکستن هنری نیست / با زاهد بی مایه شکستن ثمری نیست برخیز جز این چاره نداری که در این حال / جز جام می و مطرب و ساقی خبری نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرفتن دستانت ارامشم میدهد عشقم...حتی اگر عالم و آدم پشت سرم دنبال گرفتن دستانت از دستانم باشند...سردی دستات شاید از گرمای وجود دیگریست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی حرف است... که تو هر روز در گلویت خاری کشنده احساس کنی برای کسی که " بدانی " حتی یک بار در عمرش به خاطر تو " بغض " هم نکرده است..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

****دلم یک شب آرام می خواهد!! با اهنگی رمانتیک؛ چند تا شمع؛ ویک عالمه...تو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهـی بـه سـرم مـیـزنـد بـزنـم زیـر هـمـه چـیـز و هـمـه چـیـز...! امـــــــــــــا... "سَـــر" کــه کــاره ای نـیـسـت... ایـن "دل" اسـت کــه فـرمـانـروایــی مـیـکـنـد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افراد زيادى وارد زندگيت ميشن و بعدشم خارج ميشن! اما فقط عشقته كه وقتى تركت ميكنه رد پاش تو قلبت باقى ميمونه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه را صدا زدم جــز خــدا.. . هیچ کـــس جــوابـم را نــداد جز خـــدا. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هم بگو دوستت دارم... همیشه آن کسی نباش که میگوید: منم دوستت دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخند که میزنی پیش پا افتاده ترین اتفاقی که رخ می دهد اختلال در تشخیص ماه های قمری است !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عاشق کلمه و ترکیب های تازه ام مثل کلمه ی تو که با من ترکیب تازه ای میشود"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان دستِ توست … زمین دستِ توست … دنیا متلاشی میشود وقتی دست روی دست میگذاری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر تو هرکاری ممکن است از من سر بزند، حتی ممکن است در بند پایانی این شعر به مغزم شلیک کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من ی پسرم .. لجباز و شرور ... خــَرمن قلبتو آتیش میدم اگه فقط یه برگ از درخت دلم بندازی