بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها عشق با جمله ی تو با بقیه فرق میکنی شروع میشه و با جمله تو هم مثل بقیه ای ختم میشه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عشق نبود، به کدامين بهانه مي گريستيم و مي خنديديم؟! کدام لحظه ناياب را انديشه مي کرديم؟! و چگونه عبور روزهاي تلخ را تاب مي آورديم؟! آري! بيگمان پيش از اينها مرده بوديم، اگر عشق نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دنیا به همان اندازه که می گویند کوچک باشد آنوقت تو، هر چقدر هم که دور باشی... نزدیکی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهارت بی گل و بلبل نباشد / نگاهت خالی از سنبل نباشد به گلزار محبت تا قیامت / خودت گل باش و عمرت گل نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصــن یــه روایــت مـشــهــور داریــم کـه مـیــگـه... دخُــدر چـشــم ابــرو مـشـکــی گُـلــی هـسـت از گـُـل هــای بــهـشــت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق معنایش پَرش با بالِ اوست / یک جهش در سایه ی اقبال اوست عشق معنایش ندیدن خویش را / هرچه من دارم تمامش مال اوست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آرزوی اینکه هرکسی به عشقش بزسه ولی عشقش به هر کسی نرسه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﻢ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﻭﺝ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭﺩﻧﺶ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کجا...جزخواب روی بازوهای مردانه ات امنیت رامعنانمی کندبرایم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" عـــــــــــــــــــــــــــــــــــشق " فقط همون اولے " بقیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه " همه رهگذرن و رفتنے !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حرفم را برای نان ریزه های حیاطمان میزنم... شاید... گنجشکان بتوانند هضمشان کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنی انچنان دیوانه اش باشی که وقتی بهت بدنگاه کردهم دلت بشکندوهم بریزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها حالم ازخودم که این همه دوستت دارم بهم میخورد... عشق یک طرفه هم حدواندازه ای دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـــلا شـکـسـت تـو رابـطـه ی عـاشـقـانـه بـا هـمـه چـیـزش قـبـول ! ایـن مـرضِ چــِک کـردنِ مـوبـایـل کـی خـوب مـیـشـه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر نفسهایت را هنوز میشود از اغوشم شنید این روزها هرکی از کنار میگذر میگویند»»»»»»هی فلانی بوی  عاشقی می دهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه.... عشق احسان و سولماز... صداقت رضا(بچه کار) تنهایی رضا گمشده در مشهد به جوانمردی عموحسن جانباز وفاداری زوج افسانه و امیرحسین میخوامت.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها عشق با جمله ی تو با بقیه فرق میکنی شروع میشه و با جمله تو هم مثل بقیه ای ختم میشه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر عشق نبود، به کدامين بهانه مي گريستيم و مي خنديديم؟! کدام لحظه ناياب را انديشه مي کرديم؟! و چگونه عبور روزهاي تلخ را تاب مي آورديم؟! آري! بيگمان پيش از اينها مرده بوديم، اگر عشق نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش دنیا به همان اندازه که می گویند کوچک باشد آنوقت تو، هر چقدر هم که دور باشی... نزدیکی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهارت بی گل و بلبل نباشد / نگاهت خالی از سنبل نباشد به گلزار محبت تا قیامت / خودت گل باش و عمرت گل نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصــن یــه روایــت مـشــهــور داریــم کـه مـیــگـه... دخُــدر چـشــم ابــرو مـشـکــی گُـلــی هـسـت از گـُـل هــای بــهـشــت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق معنایش پَرش با بالِ اوست / یک جهش در سایه ی اقبال اوست عشق معنایش ندیدن خویش را / هرچه من دارم تمامش مال اوست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آرزوی اینکه هرکسی به عشقش بزسه ولی عشقش به هر کسی نرسه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﻢ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﻭﺝ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭﺩﻧﺶ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯽ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ کجا...جزخواب روی بازوهای مردانه ات امنیت رامعنانمی کندبرایم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" عـــــــــــــــــــــــــــــــــــشق " فقط همون اولے " بقیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه " همه رهگذرن و رفتنے !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی حرفم را برای نان ریزه های حیاطمان میزنم... شاید... گنجشکان بتوانند هضمشان کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن یعنی انچنان دیوانه اش باشی که وقتی بهت بدنگاه کردهم دلت بشکندوهم بریزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتها حالم ازخودم که این همه دوستت دارم بهم میخورد... عشق یک طرفه هم حدواندازه ای دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اصـــلا شـکـسـت تـو رابـطـه ی عـاشـقـانـه بـا هـمـه چـیـزش قـبـول ! ایـن مـرضِ چــِک کـردنِ مـوبـایـل کـی خـوب مـیـشـه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر نفسهایت را هنوز میشود از اغوشم شنید این روزها هرکی از کنار میگذر میگویند»»»»»»هی فلانی بوی  عاشقی می دهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه.... عشق احسان و سولماز... صداقت رضا(بچه کار) تنهایی رضا گمشده در مشهد به جوانمردی عموحسن جانباز وفاداری زوج افسانه و امیرحسین میخوامت.....